Yeni bir torba kanun Meclis’te!

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Evet, bir önceki Torba Kanun Meclis’te kabul edilip resmî gazetede yayını beklerken, dün (20.10.2022 tarihinde) Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına ilişkin yeni bir kanun teklifi meclise sunuldu. Sanırım seçime kadar da daha çoookk torba kanun teklifi Meclis’e sevk edilip kabul edilecek.

Biz teknokratlar torba kanunların karşısında olsak da, siyasi iktidarın iradesi bu yönde olduğu için yapacak bir şey yok gibi gözüküyor.

Meclis’e sevk edilen 22 maddesinden oluşmakta olan bu torba kanunda her ne kadar Vergi Usul Kanunu ve diğer kanunlar olarak adlandırılmış olsa da VUK ilişkin düzenlemelerin sınırlı olduğu ancak buna karşın sosyal hayatın tamamını ilgilendirilen konularda düzenlemelerin öngörülmüş olacağı görülecektir.

Bana göre önemli olan düzenlemeleri burada sizlerle paylaşacağım.

- Fiyat İstikrar Komitesi

Daha önce anayasa mahkemesi tarafından kanunla kurulması istenilen Fiyat İstikrar Komitesi bu kanun teklifi ile yasallaşacak gibi görünmektedir. Fiyat istikrarının sağlanılmasında para piyasası araçları ile maliye politikası araçlarının birlikte ve eşgüdümlü olarak kullanılması gerektiğinden hareketle oluşturulması düşünülen komite enflasyon oranının oldukça yüksek seyrettiği ülkemizde mali disiplinlerin uyumlu çalışarak çözüm üretmesi açısından yerinde bir karar olabilir. Ancak ülke ihtiyaçlarına ne kadar cevap verdiği ve veya alacağı kararların ne kadar uygulanabilir olduğunu zaman gösterecektir.

- Özelleştirilen limanların kira sürelerinin 49 yıla çıkarılması

Seçim öncesi süreçte ülkemizin lojistik ve turizm sektöründeki varlığının tescil edilmesi, yapılacak yatırımların seçim sürecinden etkilenmeden yapılması ve seçim sürecinde hizmetin aksamadan yürütülmesi amacıyla önceden işletme Hakları özelleştirilmiş bazı limanların bu hakları 49 yıla uzatılacaktır.

- Cemevlerinin yapılması ve giderleri

Uzun süredir kamuoyunun gündemini oluşturan Cem evlerinin hukuki statülerinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın;  elektrik ve su tüketimlerin bedelsiz veya indirimli olarak yapılması ve Cemevlerine imar planında yer verilmesi amaçlanmaktadır. Cemevlerinin elektrik giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanması öngörülmüş iken kullanma ve içme su bedellerinin ise belediyeler tarafından indirimli veya ücretsiz karşılanması öngörülmüştür. İmar planlarında ise Cemevlerine mahallin ihtiyaçlarına göre yer verilmesi öngörülmüştür.

- Sosyal denge tazminatlarının ödenmesine af uygulaması

Belediyelerin ve il özel idarelerinin mevzuat hükümlerine aykırı ödedikleri sosyal denge tazminatlarından konusu suç teşkil etmeyen ve henüz kesinleşmiş bir yargı kararına bağlanmayan konularla ilgili yetkili ve görevliler hakkında adli işlem yapılmaması başlayanların ise kapatılması öngörülmüştür.  Burada dikkati çeken henüz kesinleşmiş yargı kararı bağlanmayan işlemlerdir.  Sanırım komisyonlarda görülmesi esnasında bu işlemlerin neler olduğu gündeme gelip kamuoyu bilgilendirilecektir.

- Kurumlar Vergisi’ne yeni bir indirim

Kurumların faaliyetlerini ülkemizde yürütmeleri ve ülkemize döviz kazandırmaları amacıyla transit ticaretten elde edilen gelirin ülkemize getirilmesi şartı ile kazancın %50’sinin kurumlar vergisinde indirilebilmesinin önü açılmıştır. Ayrıca cumhurbaşkanına bu oranı 0 a kadar indirmeye %100’e kadar artırmaya yetki verilmektedir.

- ÖTV için  teminat mektubu kabul edilmesi

Mevcut sistemin en önemli gelir kaynağı olan otomobil satıcılarında tahsil edilen ÖTV’nin, tahsil kabiliyetinin artırılması ve veya tahsil güvenliğinin sağlanması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’na teminat mektubu alma yetkisi verilmektedir. Bu uygulamada üst sınır 30 milyon TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu uygulamanın amacı ve uygulamaya ilişkin esasların tam olarak bilinememesi nedeniyle konu halkında yorum yapılamamaktadır.

Kamulaştırma; Yukarıda sayılanların dışında en önemli değişiklik bize göre kamulaştırma mevzuatında öngörülmektedir. Söz konusu kanun teklifi ile kamulaştırma mevzuatında değişiklikler öngörülmektedir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Lityum arzı 16 Nisan 2024
Patron kim? 15 Nisan 2024
Metan stratejisi 09 Nisan 2024