Yeşil ekonomi yatırımlarına güç verme zamanı!

Didem Eryar ÜNLÜ
Didem Eryar ÜNLÜ YAKIN PLAN

Son on yılda, yeşil teknoloji ekosisteminin değeri 45 kat artış göstererek önemli bir büyüme kaydetti. 2030 yılına kadar yeşil ekonomiye geçişin 14 trilyon dolarlık bir değer yaratması bekleniyor.        

Bu değerin yaratılabilmesi için, önemli bir sistem dönüşümüne ihtiyacımız var. Gezegenin geleceğini tehlikeye düşürecek boyutlara ulaşan lineer ekonomi modelinden, döngüsel ekonomi modeline geçmeye ihtiyacımız var. Bu dönüşüm için dünyasında hızlı bir teknolojik dönüşüm ve yenilikçi yaklaşımların hayata geçirilmesi gerekiyor.      

Letven Capital tarafından düzenlenen GPAS İstanbul Yeşil Ekonomi Yatırım Zirvesi, insanı temel alan ve topluma fayda sağlamayı hedefleyen bir “ekosistem ekonomisi”ne dikkat çekerek, çok aktörlü inovasyon yöntemiyle iş modeli geliştirmeyi, değer oluşturarak büyümeyi ve üretmeyi temel alan yatırım vizyonlarını odağına aldı. Zirvede; sanayi, teknoloji ve finansmanı bir araya getirerek yeşil dönüşüme hız kazandıracak modeller masaya yatırıldı. Zirvede, öne çıkan başlıklara şöyle: 

YEŞİL KUĞULAR KİTABI YAZARI JOHN ELKİNGTON “REJENERASYON, DAYANIKLILIK VE SORUMLULUK” ÖN PLANDA    

  

● “Küresel önceliklerde oluşabilecek değişimden sağlam ve daha güçlü çıkmak gerekiyor. Bugün “3R” (Rejenerasyon, Resilience, Responsability) yani “Rejenerasyon, Dayanıklılık ve Sorumluluk” yaklaşımı ön plana çıkıyor. Dünya genelinde olup biten olaylara baktığınızda, bir bilim-kurgu filmi yaşıyor gibiyiz. Mesela Panama Kanalı’nda yaşanan kuraklık nedeniyle gemi trafiği durdu…      

Bugün dünya değişiyor, değerler yeniden tanımlanıyor. Çok büyük bir paradigma değişimi yaşıyoruz. Ekonomist Nassim Nicholas Taleb, 2004’te kaleme aldığı kitabında “Siyah Kuğu”yu, piyasaları derinden etkileme potansiyeline sahip, öngörülmesi güç nadir olayları anlatmak için kullandı. Taleb’e göre, Siyah Kuğular, yaşanan olayları doğru değerlendiremediğimiz için yaşandı. Yeşil Kuğu ise tam tersine, doğru düşünmenin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Siyah Kuğular bizi katlanarak çöküşe götüren sorunlarsa, Yeşil Kuğular da bizi katlanarak bir atılıma götüren çözümler olacak.” 

LETVEN CAPİTAL GENEL MÜDÜRÜ VE GPAS İSTANBUL YÜRÜTME KURULU BAŞKANI KAMİL KILIÇ  YATIRIM STRATEJİLERİ DÖNÜŞÜME REHBERLİK EDECEK 

 ● Yeşil ve dijital teknolojilere doğru yatırımlar yapılması büyük önem taşıyor. Endüstride verimlilik ve yeşil teknolojiler fonumuz GENIUS ile yatırımcıların yeşil dönüşüm sürecine rehberlik ediyoruz. Girişim Sermayesi Fonu olmanın ötesinde belirli kriterlerdeki yatırımcıları, sanayicileri, finansı ve startup’ları aynı anda aynı platformda optimize etmeye çalışan bir matematiksel modelleme yapıyoruz. Letven Capital olarak, bir değer yaratmayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda yeşil dönüşüm için Ar-Ge veya inovasyon yapan startup’ların ve değer zincirinde ihtiyacı olan yeşil teknolojilere yatırım yapan kurumsal girişim sermayesi fonlarının ve portföy şirketlerinin yatırım stratejilerini sağlam bir şekilde kurmaları gerekiyor. Letven Capital öncülüğünde kurulan Yeşil Enerji Platformu GEP Türkiye ile; yatırımcıların, sanayi şirketlerinin, girişimcilerin ve araştırmacıların sürdürülebilir bir gelecek inşa etmede aktif bir rol alabilecekleri platform sağlamayı ve birlikte değer yaratmayı amaçlıyoruz. Yeşil ekonominin katalizörü olma vizyonuyla iş birliği köprüsünü kuracak ve yeşil dönüşümde çözüm ortaklığımızı büyüteceğiz.”    

AB BAŞKANLIĞI, MALİ İŞBİRLİĞİ VE PROJE UYGULAMA GENEL MÜDÜRÜ BÜLENT ÖZCAN: YEŞİL DÖNÜŞÜM ÖNEMLİ BİR FIRSAT     

● “Yeşil dönüşüm, bir zorunluluktan ortaya çıktı, ama bugün kamu, özel sektör ve yatırımcılar için çok önemli bir fırsat. AB Yeşil Mutabakatı ve ABD’nin Enflasyon Düşürme yasası bu kapsamda iki önemli lokomotif. Türkiye de Paris Anlaşması’nı imzaladı. Karbon nötr hedefini ortaya koydu. İklim kanunu hazırlığı sürüyor. Yenilenebilir enerjilerle ilgili önemli hedefler var. Bu süreçte dönüşüm finansmanına ihtiyaç var ve Avrupa Birliği yeşil finansman açısından önemli fırsatlar sunuyor. Ufuk Avrupa programı, 2021-2027 yılları arasında 95,5 milyar Euroluk bütçeyle bilim ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedefliyor. Dijital Avrupa Programı ise 7,5 milyar Euroluk bütçe ile Süper Bilgisayarlar, Yapay Zekâ, Siber Güvenlik ve Güven, Dijital Yetkinlikler, Ekonomi ve Toplumsal Yapıda Dijital Teknolojilerin Kullanılmasını desteklemeyi hedefliyor. Türkiye’nin bu imkanlardan yararlanması çok önemli.”

TÜBİTAK GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARI KOORDİNATÖRÜ ELİF KOŞOK: ERKEN AŞAMA GİRİŞİMLERİNE 5 MİLYAR TL’LİK FON

● “2018 yılında erken aşama girişimlerin yatırım ihtiyaçlarının piyasada çok da karşılanamadığını gördük. Hazine ve Maliye Bakanlığı’yla bir iş birliği protokolü imzaladık. Tech- Invest TR adında yeni bir program tasarladık. Bu programda beş fon seçtik ve bu fonlara Hazine ve Maliye Bakanlığı toplamda 750 milyon TL’lik yatırım yaptı. TÜ- BİTAK’ın katkısının toplamda 184 katı kadar kaynağı bu fonlar hem ulusal hem uluslararası piyasada Türkiye’ye getirdiler. 5 milyar TL’lik bir fon büyüklüğünden bahsediyoruz. Önümüzdeki beş yıl içerisinde Türkiye’deki erken aşama girişime yatırım olarak kullanılacak.” 

TECH TOUR ULUSLARARASI Gİ Rİ Şİ M KULÜBÜ BAŞKANI REMY DE TONNAC: YEŞİL GİRİŞİMCİNİN FARKI, BİR ‘AMAÇ’ İÇİN HAREKET ETMELERİ

● “Girişimciler arasında ortak bir özellik vardır; gayret etmek. Girişimci ne olursa olsun ben bunu yapacağım ve başarılı olacağım diyendir. Yeşil girişimcinin farkı ise bir ‘amaç’ için hareket etmesidir. Hiçbir şey amacını gerçekleştirmek için gayret gösteren bir insandan daha güçlü değildir. Daha fazla sayıda GPAS İstanbul benzeri zirvelere ihtiyacımız var. Bu sayede inovasyonu teşvik edebilir ve girişimciliği güçlendirebiliriz. Net sıfıra yapılan yatırım, bugün en büyük fırsatları içinde barındırıyor. Gelişim inanılmaz hızlı. Örneğin 2030 yılında dünya genelinde satılacak her 3 otomobilden ikisinin elektrikli otomobil olacağı tahmin ediliyor. Yeşil kuğulara inanıyoruz.”

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar