"Üretmezsek, başımıza gelebilecekleri pandemi bize çok net öğretti"

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, üretimin önemine vurgu yaparak, "Üretmezsek, başımıza gelebilecekleri pandemi bize çok net öğretti. 2021 yılında; pandemisiz, israfsız, birbirimizi kırmadan yaşanabilir bir ortam oluşturmak için kendimizden, kurumumuzdan, şehrimizden, ülkemizden başlayarak bütün dünyanın yaşanabilir hale gelmesi için elimizden gelen çabaları göstermekle sorumluyuz." dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
"Üretmezsek, başımıza gelebilecekleri pandemi bize çok net öğretti"

2020'nin Türkiye’de hüzünlü başladığını hatırlatan Aydın, COVID-19 pandemisiyle birlikte üretim dünyasının gelecek kaygısı yaşamaya başladığını ancak kısa sürede toparlanarak hızlıca işlerini yapmaya devam ettiğini kaydetti. Bu dönemde, insanın dünyayı yeniden yorumlama ve ken dine dönme ihtiyacı duyduğunu dile getiren Aydın, “Kendimizden başlayarak, çevremiz, ülkemiz, dünya, kâinat bunları biraz daha fark eder hale geldik. Bunlardan ders alma konusunda kendimizi muhasebeye çektik.” dedi.

OSTİM'e baktığımızda Türkiye'yi görebiliyoruz

OSTİM ’de üretimin 2020 yılının toplamında bir düşüş yaşamadığına dikkat çeken Aydın, “OSTİM ’de üretim yapanlar açısından baktığımız zaman enerji tüketimlerimizde düşüş olmadı, aksine artış oldu. OSTİM elektrik tüketim grafiği bizim nabzımızı çok net gösteriyor. Aynı zamanda OSTİM Teknik Üniversitesinde yapılan bir çalışmada elektrik tüketim grafiğimiz, Türkiye’nin diğer ekonomik verileri ve göstergeleriyle, sanayi üretimiyle örtüşüyor. Bu durum; pandemiden sanayi sektörünün olumsuz etkilenmediğini gösteriyor.

Üretim için fırsat var, potansiyel var, üretim artarak devam ediyor. Dolayısıyla OSTİM’e baktığımız zaman Türkiye’yi de görebiliyoruz bu grafikten.” ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinin aşılmasında firmalara nasıl destek olabilecekleri konusunda arayışa girdiklerini anlatan Orhan Aydın, “Çok önceden ön görülen, konuşulan; dijitalleşme, teknolojinin dönüşmesi, verimliliğin artırılması, yeni pazarlar arama konularında yazıp çizdiğimiz ama hayata geçirmekte ertelediğimiz konular hızlıca gündemimize geldi.” dedi.

Dış ticaret çıkış noktası

Salgınla birlikte OSTİM'in, firmaların ve kümelenmelerin çalışma ve ürün lerinin tanıtımına ağırlık verdiklerini belirten Aydın, şunları söyledi:

“Dış Ticaret Koordinatörlüğümüzün destekleriyle 22 ülkede görev yapan dış ticaret ataşelerimizle sanal ortamda ortak toplantılar yaptık. O ülkelerde , ürünlerimizin, firmalarımızın ne tür imkan ve fırsatları var bunları ticaret ataşelerimizle tartıştık, çok faydalı toplantılar yaptık. Firmalarımız bunu ciddi şekilde takip ettiler. Firmalarımızın dışa açılmaları konusunda birtakım eğitimler yaptık. Dış ticaretin bu dönem de önemli bir çıkış noktası olduğuna inanıyoruz. Buna 2021’de de devam edeceğiz.”

Kümelenme faaliyetlerinin de devam ettiğini aktaran Orhan Aydın, Anadolu Kümeleri İş Birliği Platfo rm u (AKİP) ile diğer illerde ki küm elenmelerle ortaklaşa faaliy etleri sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Bölge Müdürlüğümüz kesintisiz hizmet sundu

OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü’nün, pandemi sürecinde aralıksız çalıştığını bildiren Aydın, devletin yaptığı uygulama ve mevzuatları hızlıca firmalarla paylaştıklarını, tedbirlerin ve kısıtlamaların uygulanması konusunda faaliyet gösterdiklerini kaydetti.

OSTİM ’de salgının yaygınlaşmasını önleyici her türlü dezenfeksiyon faaliyetlerini sürdürdüklerinin altını çizen Orhan Aydın şu bilgileri verdi:

“Sokaklarımızın temizlenmesine, firmalarımızın bilinçlendirilmesine kadar hem internet ortamında hem sosyal medya ortamında sürekli bilgilendirme çabalarımızı artırdık. Bu çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Bölge Müdürlüğümüz kesintisiz hizmet sundu. En zor zamanda da arkadaşlarımız kurumumuza gelerek firmalarımızın taleplerini karşılamak için elinden geleni yaptılar. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Burada üretim yapan firmalarımız, çalışanlarımız ve istihdam üreten herkes bizim için çok değerli ve çok kıymetli. Onlara yaptığımız her hizmeti ibadet sayıyoruz.”

"Firmalarımız efsane işler yaptı"

Sadece sanayi üretimi değil gıda ve sağlık alanında da üretimin kritik olduğunu hatırlatan Orhan Aydın, “Üretmezsek başımıza gelebilecekleri pandemi bize çok net öğretti. Sadece burada sanayi üretimi değil, daha önceden anlatmaya çalıştığımız; tarımın, gıdanın ne kadar stratejik ve kıymetli olduğu, medikal sektörünün ne kadar kritik ve stratejik olduğu pandemide somut bir şekilde ortaya çıktı. Medikal sektörünü yerlileştirme konusundaki birtakım sorunları yaşayarak gördük.” değerlendirmesini yaptı.

KOBİ’lerin sorunlara çare üretmedeki dinamik ve hızlı yapısına dikkat çeken Aydın, “Ülkemizin sağlıkla ilgili sorularına çözüm bulmada firmalarımız inanılmaz performans gösterdiler. Ekranda olmasa da arka tarafta firmalarımız efsane işler yaptılar. Bu kriz zamanında ülkemizi dar boğaza sokmadan ürünlerini piyasaya arz ederek, ülkemizin sağlık sistemini ayakta tutma konusunda ellerinden geleni yaptılar.” dedi.

COVID-19’la mücadelede ihtiyaçlarla çözümleri hızlıca bir araya getirmek için OSTİM Medikal Snayi Kümelenmesi’nin yürütücülüğünde OSTİM Korona Koordinasyon ve Destek Merkezi’ni(KOR-DEM) faaliyete geçirdiklerini anlatan Aydın, “Bir paydaş gurubuyla yetenek envanteri oluşturarak; OSTİM’de, Ankara’da, Türkiye’de medikal ile ilgili yapılan ürün ve hizmetleri burada sunarak hastanelerimizin, sağlık sistemimizin ihtiyaçlarını; neyi, nerede, ne zaman, nasıl? sorularına cevap verecek şekilde bir etkileşim, bir çözüm merkezi gibi de faaliyet gösterdik.” ifadelerini kullandı.

"OSTİM Teknik Üniversitesi, ekosistemin bütünleşticisi"

Katma değer üretmenin en önemli kriterinin, bilim ve teknoloji üretiminden geçtiğini kaydeden Orhan Aydın, OSTİM Teknik Üniversitesinin uygulamalı eğitimiyle, gençlerin okurken, işe dokunarak, uygulayarak hayatın içinde öğrendiklerini belirtti.

Orhan Aydın, şu noktalara dikkat çekti:

“Sanayici ilim üretemez, sanayici teknolojiyi kısmen üretir ama kullanıcısıdır. Asıl olan teknolojinin bir yerde üretilip sanayiciye verilmesi. Bu ortam da üniversite. Katma değeri yüksek, inovatif ürünler ve firmalarımızın sattığı ürünlerin niteliğinin, kalitesinin artırılması ve yetişmiş insanın oluşması için entelektüel grubun bulunduğu bir kurum oluşturduk. OSTİM Teknik Üniversitesi, OSTİM ekosisteminin bütünleştiricisidir . Kurum, Ankara’daki sanayi bölgeleri ve sanayi ekosisteminin diğer aktörleri ile ele vererek; Türkiye’de konuşulan üniversite-sanayi iş birliğini hayata geçirmek, endüstri 4.0’ı sanayiye uygulayıp, ülkemizin sanayisini, daha yukarı taşıyacak entelektüel kapasiteyi oluşturmak için kuruldu."

"Firmalara teknolojik altyapı"

Bölge ekosisteminin önemli unsurlarından biri olan Ostim Teknopark'ın, 7 üniversitenin ortaklığında farklı bir konumda olduğunu anımsatan Orhan Aydın. “Ostim Teknopark'ta da diğer teknoparklardan farklı bir uygulama var; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bir projesi olan Ortak Üretim Atölyesi; örnek bir uygulama.

OSTİM 'in firmalarında da olmayan üst düzey teknolojik makineler, teçhizatlar burada olacak. Onlara teknolojik bir altyapı oluşturmuş olacağız." dedi. Ortak Üretim Atölyesi'nin 1000 m2 atölye, 600 m2 ofis alanı ile uygulamalı araştırma, açık inovasyon, hızlı prototipleme, prototip üretimi ve seri imalat konularında kullanılacağını vurgulayan Orhan Aydın, "Üniversitede okuyan öğrencilerimiz de projelerini burada yapabilecekler. Aynı zamanda da halka da açık olacak. Kimin aklında bir düşüncesi var, hayata geçirmek istiyor; nasıl yapabilirim dediği zaman bu atölyeye gelecek." dedi.

"Dünyanın yaşanabilir hale gelmesinden sorumluyuz"

2021 yılına ilişkin beklentileri de paylaşan Orhan Aydın, "2O2O'de yaşadığımız pandemiden hareketle bakış açılarımızda, yaşam şekillerimizde birtakım iyileştirmeler yapmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi. Pandeminin neden çıktığı sorusunun cevabını bulmadan, bitirmenin yolunun bulunamayacağına işaret eden Aydın, şunları söyledi: “Çevreye duyarlı davranmalıyız, israf etmemeliyiz, paylaşım ekonomisini oluşturmalıyız.

2021 yılında; pandemisiz, israfsız, birbirimizi kırmadan yaşanabilir bir ortam oluşturmak için kendimizden, kurumumuzdan, şehrimizden, ülkemizden başlayarak bütün dünyanın yaşanabilir hale gelmesi için elimizden gelen çabaları göstermekle sorumluyuz. İnsanoğlu ürettikçe kıymeti artan bir varlık. İnsanlar mutluluğa erişebilmek, kendini gerçekleştirebilmek için de üretimin içinde olmalı. Üretim yapıyor olmak insana değer katıyor."

"Yüksek faiz üretimi zorluyor"

Medikal sektörüne ülkemizin büyük ihtiyacı olduğunu anımsatan Aydın, şunları söyledi:

"Üreticiler yurt dışına satarak yaşamaya çalışıyor. Kapandık, yandık diyen çok yok. Çalışmak için bir yolunu buluyorlar. Şu anda üretici parasının büyük kısmını faize ödüyor. Faizin yükselmesi üretimi zorluyor; rantçıyı kollayan, üretimi zorlayan bir şey. Üretim yapan para, tezgah, hammadde bulacak. İş makinesi sektöründekiler cirolarımız, gelirimiz arttı diyor. İki sebepten diyorlar: 'İlki; korsan çalışanlar elendi biz daha çok çalışmaya başladık. İkincisi; Avrupa ve Çin'de bizim pazarımız arttı.'"

Dijitalleşme ve e-ticaret konusunda bölge olarak ön aldıklarını ve bunun faydalarını gördüklerini söyleyen Orhan Aydın, "Pandemiden önce bin 500 firmamızın ürünlerini uluslararası platformda satılabilecek bir ortama taşımıştık. Yeni fırsatlar oluştu. Uzaya gönderilen aletlerin ciddi kısım üreticileri burada. Uzay çalışmalarının da arka bahçesi kesinlikle burası. Uydu parçaları yapılıyor. Orada ön almak da ülke için çok kritik. Uzay Ajansı kuruldu. Burada yaptığımız iş, vericinin teknolojisi 5G altyapısını oluşturacak. Dünyada geride değil ilerideyiz teknolojik olarak." görüşünü paylaştı.