'Gelecek AR-GE ve inovasyonla şekillenecek'

IQ PARTNERS Teknoloji Eğitim ve Ar-Ge Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ferkan Çelik, ekonomik büyüme, yeni iş alanlarının yaratılması ve toplumsal ilerleme için AR-GE ve İnovasyonun önemi tartışılmaz olduğunu vurguladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
'Gelecek AR-GE ve inovasyonla şekillenecek'

SABİHA TOPRAK-KOCAELİ

İnovasyon, dünyayı değiştiren fikirlerin doğuş yeridir diyen Dr. Ferkan Çelik, “Bu fikirlerin gerçeğe dönüşmesi için patentten ürün sürecine kadar uzanan bir yolculuğa ihtiyaç duyarız. İnovasyon yolculuğunda karşılaşılan zorluklar da vardır. Risk almak, başarısızlıkla karşılaşmak, sınırları zorlamak gibi unsurlar inovasyonu destekleyen temel faktörlerdir. Ancak, bu zorluklarla başa çıkabilecek vizyoner liderler, büyük başarılara imza atmışlardır. Tam da bu noktada firmamızın adı olarak inovasyonun merkezinde yer alan ve müşterilerimize değerli rehberlik sağlayan bir isim belirledik,  IQ&PARTNERS. İnovasyon haritası olarak, işletmelerin sınırlarını zorlamasına, yeni fırsatlar keşfetmesine ve sürdürülebilir büyüme stratejileri oluşturmasına devlet teşvik ve hibelerini de yanımıza alarak yardımcı oluyoruz” dedi.

Dr. Ferkan Çelik, “IQ&Partners ülkemiz şirketlerinin başarısı ve sürekliliğine katkı sağlamak amacı ile reel sektör dinamiklerine uygun global dünyada kalıcı olmak isteyen işletmelerin yapacakları yatırımlar için gerek duydukları finansal kaynaklara mevzuatların karışık yapısında kaybolmadan birlikte değer üretmek için kuruldu. İşletme faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan finansman kaynağına yönelik hangi devlet desteğinin nasıl alınabileceği, yurt içi ve yurt dışı fon sağlayıcılarla nasıl irtibat kurulacağı hususlarında gereken analiz çalışmaları yapılarak etkili sonuçlar alınmasına katkı sağlamaktayız” şeklinde konuştu.

“Kurum kültürümüzü “nitelikli insan kaynağıyla” birleştiriyoruz”

IQ&Partners ile yolculuğumuz, 2022 yılında, müşterilerimizin ağırlıklı olarak danışmanlık ve eğitim ihtiyaçlarına çözüm üretmek üzere, Kamuda görev almış üst düzey yöneticiler, alanında uzman akademisyenler ve başarısını özel sektörde ispatlamış profesyonellerden oluşan ekibimiz ile başladı diyen Çelik, “’Mevzuatlara’ olan derin hakimiyetimiz ve kurumlar arası ilişki yönetimi ile hızlı, güçlü ve çözüm odaklı nitelikli sonuçlar elde ediyoruz. Yeteneklerimizle birlikte uluslararası standartlarda müşterilerimize çözümler üretiyoruz. İnovasyon sürecini yönetmek, yeni ürün ve hizmetler geliştirmek, pazarlama stratejilerini optimize etmek veya iş süreçlerini iyileştirmek gibi konularda müşterilerimize danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Doğru zaman ve doğru dinamiklerle iş yapıyor, hızlı ve verimli sonuçlara ulaşıyoruz. Farklı alanlardaki birikimleri bir araya getiren ve bütün yönleriyle çözümler üreten bir ekibiz. Yönettiğimiz işe “360 derece bakarak” müşterinin gelecek başarılarını şekillendiren yeni fikirler geliştiriyoruz. Sizin potansiyelinizi ve beklentilerinizi doğru okuyoruz. Bunlara yönelik stratejiler geliştiriyor ve kurumunuzu “geleceğe odaklı” dönüştürüyoruz. Şirket içindeki güçlü liderliğimizi tutku ve yaratıcılıkla buluşturuyoruz. Kurum kültürümüzü “nitelikli insan kaynağıyla” birleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

IQ&PARTNERS olarak verdikleri hizmetler hakkında bilgi veren Dr. Ferkan Çelik şu başlıklara değindi;

Ar-Ge ve İnovasyon Hizmetlerimiz; IQ&PARTNERS olarak şirketlerin sürdürülebilir bir inovasyon ve pazarlama kültürüne katkı sağlayacak nitelikli Yönetim Danışmanlığı hizmetlerini vermekteyiz. Ar-Ge ve İnovasyon konusunda geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerle ve nitelikli danışmanlık hizmetleriyle, sektörün en birikimli danışmanlık firmasıyız.

İş ve Sosyal Güvenlik Hizmetlerimiz; Günümüzde hedef ve stratejilerinize uygun nitelikli çalışanı olmayan bir firmanın rakiplerine karşı ayakta kalması olası değildir. Bu durumu insan kaynağını etkili ve verimli bir şekilde yönetmek olarak özetleyebiliriz.

Hukuk Danışmanlığı Hizmetlerimiz; İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Departmanı, Borçlar Hukuku ve Medeni Hukuk Departmanı, İcra ve İflas Hukuku Departmanı, Vergi Hukuku ve İdare Hukuk Departmanı, Ticaret ve Marka Hukuku Departmanı olmak üzere başlıca beş departmandan oluşmaktadır.

Marka Yönetimi Hizmetlerimiz; Firmanızın tanınır olabilmesi için iyi bir marka yaratılmasına ve bununla beraber iyi bir yönetim hizmetlerine ihtiyaç duyulur. Marka yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında firmanızı sektörünüzde ön plana çıkaracak ve profesyonel yönlendirmeler ile pazarlama süreçlerinizi, tedarik süreçlerinizi iyi bir şekilde yönetmenizi sağlamaktayız.     

Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz; Hızla değişen dünyada, mükelleflerimize vergi ve muhasebe fonksiyonlarını geleceğe hazırlamaları için yardım etmekteyiz. Bütünsel yaklaşımımız teknoloji destekli muhasebe ve vergi süreçlerinin tasarlanması ve uygulanması dahil tüm aşamaları kapsamaktadır. Vergi ve muhasebe stratejilerinizin ticari hedeflerinizle uyumlu hale gelmesiyle, vergi fonksiyonu tüm şirkete değer katan, stratejik bir varlık haline gelmesini sağlamaktayız.

Korozyon Kontrol Ve Kaplama Muayene Hizmetlerimiz; Korozyon dünyadaki altyapı kazalarının önde gelen nedenlerinden biridir. Bir boru hattı veya yapı başarısız olduğunda, sonuçlar can kaybı, maddi hasar ve kirlenme açısından yıkıcı olabilir. Korozyon arızalarına karşı savaşta en güçlü silahlarından biri olarak korozyon kontrol yöntemlerini kullanmakta, saha tecrübeleri doğrultusunda araştırma, analiz ve korozyon kontrolü için pratik çözümler sunmaktayız.