Cinsiyet değişimini kısıtlayan yasa tasarısı onaylandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida Valisi DeSantis, cinsiyet değişimini kısıtlayan yeni yasaları imzaladığını açıkladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cinsiyet değişimini kısıtlayan yasa tasarısı onaylandı

ABD'nin Florida Valisi Ron Desantis, biseksüel ve transeksüel (LGBTQ) gençlerin günlük yaşamlarını önemli derecede etkileyecek bir dizi yasa tasarısını imzaladığını duyurdu.

Tampa ilçesinde kalabalık bir gruba hitap eden Desantis, transeksüel gençlerin cinsiyet değişikliğiyle ilgili tıbbi bakımlarını yasaklayan, okullarda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili eğitimi sınırlayan ve uyuşturucu kullanımını özendirici yetişkin programlarını kısıtlayan yasaları onayladığını belirtti.

Vali DeSantis, imza töreninde, "Bir akıl sağlığı sığınağı ve bir normallik kalesi olarak kalacağız." dedi.

DeSantis'in onayladığı sağlık hizmetlerini içeren 254 numaralı yasaya göre Florida'da, reşit olmayan transeksüel bireylerin hormon tedavisi alması ve cinsiyet değiştirme ameliyatı olmaları engellenirken, yetişkinlerin ise aynı hizmetlere erişmesi zorlaşacak.

Yeni yasa, aynı zamanda Florida mahkemelerine "cinsiyet değiştirme prosedürlerine maruz kalan veya maruz kalma tehdidi altındaki" bir çocuk hakkında geçici yargı yetkisi verecek ve cinsiyeti onaylayan sağlık kurumlarının dava edilmesini kolaylaştıracak.

Yeni uygulamayı duyuran DeSantis, cinsiyet değiştirmeyi onaylayan tıbbi bakımın ne bilime ne de kanıta dayandığını ve tıp camiasında yalnızca "ideolojik olarak yönlendirilmiş" küçük bir grup insan tarafından desteklendiğini söyledi.

Cinsiyet kimliği eğitimi 8. sınıfa kadar yasak

Florida Valisi Ron DeSantis'in imzaladığı diğer bir yasaya göre, "Eşcinsel Deme" adıyla olarak bilinen kanunun kapsayıcılığını genişletilirken, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili eğitimin anaokulundan sekizinci sınıfa kadar yasaklanacağını belirtti.

1 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan yeni yasa, lise boyunca "insan cinselliği" ile ilgili derslere ek kısıtlamalar getirecek ve "okul çağındaki tüm öğrencilere" evlilik dışı cinsel faaliyetlerden kaçınmanın öğretilmesini gerektirecek.

Yeni yasada ayrıca "kişinin cinsiyetinin değişmez biyolojik bir özellik olduğu" ve "bir kişiye, cinsiyetine karşılık gelmeyen bir zamir atfetmenin yanlış olduğu" vurgulandı.

DeSantis ayrıca, 1 Temmuz'dan itibaren trans bireylerin cinsiyet kimliklerine uygun umumi tuvaletleri veya soyunma odalarını kullanmalarını yasaklayacak olan tasarıyı da imzaladı.

Valinin imzaladığı tasarılar, LGBTQ savunuculuk grupları tarafından eleştirilirken, DeSantis'in bu girişimlerini 2024 başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Partiden aday olması yolunda kendini güvence altına alma stratejisinin bir parçası olarak yorumladı.

Florida, ABD'de, sağlık kurumlarının reşit olmayan bireylerin cinsiyet değiştirmeye yönelik sağlık hizmetleri vermesini yasaklayan 18 eyaletten biri oldu.