Bütçe açığı dört ayda 691.3 milyar TL'ye yükseldi

Merkezi yönetim bütçe açığı Nisan ayında %34,2 artarak 177,8 milyar liraya yükselirken, ilk dört aydaki açık da %81 artışla 691,3 milyar liraya ulaştı. Dört aylık dönemde faiz harcamaları %169,7 oranında artış kaydetti. Böylece faiz harcamaları, toplam bütçe açığının %53'ünü oluşturdu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bütçe açığı dört ayda 691.3 milyar TL'ye yükseldi

Bütçe nisan ayında 177.8 milyar lira açık verirken yılın ilk dört ayında bütçe açığı 691.3 milyar liraya yükseldi. Geçen yıl nisanda bütçe açığı 132.5 milyar lira, 2023 Ocak-Nisan'da ise 382.5 milyar lira seviyesindeydi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre nisanda bütçe giderleri 773.6 milyar TL, gelirler ise 595.8 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz giderleri ise nisanda %230,5 artarak 114 milyar liraya ulaştı. Nisanda 114.02 milyar TL'lik faiz gideri oluşurken, faiz dışı denge ise 63.8 milyar TL açık verdi. Vergi gelirleri nisanda %109,6 artışla 487.9 milyar TL’ye yükselirken personel giderleri ise %138,3 artışla 209.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Nisanda dahilde alınan KDV geliri %150,7 artarken, BSMV geliri ise geçen yıl nisana göre yüzdede 213 artış gösterdi.

ÖTV yüzde 82, ithalden alınan KDV ise yüzde 95,2 yükseldi. Yılın ilk dört aylık döneminde ise bütçe açığı 691.3 milyar TL olarak hesaplandı. Ekonomi yönetimi Orta Vadeli Program'da 2024 yılında bütçe açığının 2.7 trilyon TL olacağını öngördü. Ocak-nisan döneminde bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 110,1 artışla 2 trilyon 233 milyar 11 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 102,3 artarak 2 trilyon 924 milyar 323 milyon liraya ulaştı. Ocak-nisan dönemi faiz dışı açığı 326.8 milyar TL olarak hesaplandı.

Vergi gelirleri yüzde 112,1 arttı

Vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %112,1 artışla 1 trilyon 831 milyar 816 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise %104,9 artışla 328 milyar 652 milyon TL oldu. İlk dört ayda geçen yılın aynı dönemine göre vergi türlerinde en yüksek artış %199,8 ile BSMV ile %196,8 ile dahilde alınan KDV gelirlerinde yaşandı.

ÖTV geliri artışı ise %101,6 olarak gerçekleşti. Ekonomistler yılın ilk yarısında gelir ve harcama kalemlerindeki hızlı artışın sürmesini, ikinci yarıda ise hükümetin yeni tasarruf önlemleriyle harcama kalemlerinin kompozisyonlarında değişim olabileceğini belirtti. Ancak ekonomistler kamunun tasarruf alanlarının sınırlı olması ve yüksek faiz giderlerinin iyileşmeyi sınırlayacağı görüşünde. TSKB Ekonomik Araştırmalar'dan Şakir Turan ve Emre Aylar yayımladıkları raporda nisanda bütçe açığının nakit verilerin işaret ettiğinin altında gerçekleştiğini dile getirerek, faiz giderlerindeki yüksek artışa karşın faiz dışı giderlerde yavaşlama ve nakit bazlı gerçekleşmelerin altında sonuçların dikkat çektiğini vurguladı.