Hazine gelecek yıl 505,9 milyar lira borç servisi gerçekleştirmeyi hedefliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığınca gelecek yıl 293,5 milyar lira anapara ve 212,5 milyar lira faiz olmak üzere toplam 505,9 milyar lira tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi planlanıyor.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hazine gelecek yıl 505,9 milyar lira borç servisi gerçekleştirmeyi hedefliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığınca gelecek yıl 293,5 milyar lira anapara ve 212,5 milyar lira faiz olmak üzere toplam 505,9 milyar lira tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi planlanıyor.

"Hazine Finansman Programı: 2021 Yılı Gelişmeleri ve 2022 Yılı Öngörüleri" duyurusu Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, Bakanlıkça gelecek yıl 293,5 milyar lira anapara ve 212,5 milyar lira faiz olmak üzere toplam 505,9 milyar lira tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Borç servisinin 385,5 milyar lirasının iç borç, 120,4 milyar lirasının ise dış borç servisi olarak yapılması planlanıyor.

İç borç servisinin 319,7 milyar liralık kısmının piyasaya yapılacak ödemelerden, 65,8 milyar liralık kısmının ise kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden oluşması öngörülüyor.

Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan aktarılacak kaynaklarla devirli ve garantili borç geri dönüşleri ve kasa/banka kullanımı sonucu elde edilecek borçlanma dışı kaynakların toplamının 7,9 milyar lira olması bekleniyor.

Gelecek yıl uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 11 milyar dolar karşılığında finansman sağlanması hedefleniyor.

Bunlar doğrultusunda, 2022'de yılında 397,1 milyar lira tutarında iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Gelecek yıl borçlanmanın, ağırlıklı olarak lira cinsinden yapılması ve yurt içi döviz cinsi borç stokunun azaltılması, piyasa çeşitliliğinin sağlanması amacıyla uluslararası piyasalarda doların yanında diğer döviz cinslerinden de ihraç yapılması, faiz giderlerinin optimal şekilde yönetilmesini temin için uygun enstrüman ve vade bileşimi dikkate alınarak, gelecek 12 ayda faizi yenilenecek senetler ile vadesine 12 aydan az kalmış senetlerin payının belirli bir seviyede tutulması, nakit ve borç yönetiminde oluşabilecek likidite riskinin azaltılması amacıyla nakit rezervinin güçlü tutulması uygulanacak borçlanma stratejilerinin ana unsurları olarak belirlendi.

Gelecek yıl iç borçlanma işlemleri ihraç planı

Ayrıca, 2022'de iç borçlanma işlemlerine, Türk lirası cinsinden sabit kuponlu "gösterge tahvil"lerin ihracına piyasa koşulları çerçevesinde düzenli olarak devam edilmesi planlanıyor.

Türk lirası cinsinden kuponlu ve kuponsuz bonolar ve tahviller, farklı vadeli değişken kuponlu tahviller, uzun vadeli enflasyona endeksli tahviller itfa takvimine ve piyasa koşullarına bağlı olarak ihraç edilebilecek.

Ekim 2017'de ihracına başlanan altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçlarına 2022'de de devam edilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, bu yıl izlenen yurt içi döviz cinsi borçlanmaların kademeli azaltılması stratejisine 2022'de devam edilecek.

Türk lirası cinsinden kira sertifikalarının ihraçlarına 2022'de devam edilmesi öngörülürken, piyasa katılımcılarının da ilave talepleri de ayrıca değerlendirilebilecek.

Aylık olarak nakit girişleriyle çıkışları arasında gözlenebilecek geçici uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla kısa vadeli Hazine bonoları ve 'Para Piyasası Nakit İşlemleri Aracılığı ile Sağlanacak Finansman Hakkında Yönetmelik'te yer alan finansman araçları kullanılabilecek.

Borç servisinin dönemler arası dengeli dağılmasının sağlanması ve ikincil piyasada fiyat etkinliğinin artırılması amaçlarıyla piyasa koşulları çerçevesinde değişim ve geri alım ihaleleri yapılabilecek.

İhalelere ilişkin detaylar ihale gününden en az bir iş günü önce kamuoyuna duyurulacak.

Bu konularda ilginizi çekebilir