Türkiye’nin dış borç stokunun GSYH’ya oranı %46.5 oldu

Türkiye’nin Brüt Dış Borç Stoku 2023 ikinci çeyrek itibariyle 475.8 milyar dolar oldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye’nin dış borç stokunun GSYH’ya oranı %46.5 oldu

 Ali Orhan YALÇINKAYA

2023 ikinci çeyrek itibariyle Türkiye’nin Brüt Dış Borç Stoku 475.8 milyar dolar olmuştur. Borcun 194.7 milyar doları kamuya, 234.9 milyar doları özel sektöre aittir. TCMB’nin ise 46.2 milyar dolar borcu bulunmaktadır.

Borcun GSYH’ya oranı 2022 sonuna göre 4.1 yüzde puan azalarak yüzde 46.5’e geriledi. 2022 sonunda yüzde 26.4 olan özel sektör borcunun GSYH’ya oranı ise 2023 ikinci çeyrek itibariyle yüzde 23.0’e geriledi.

Kamunun borcu 2022 sonuna göre 1.5 yüzde puan azalarak yüzde 20.6’dan yüzde 19.0’a geriledi.

2018 yılında 313.8 milyar dolar ile en yüksek düzeyine çıkan özel sektörün borcu bu tarihten sonra azalış eğilimine girerken, kamunun borç stoku ise yükseliş eğilimi gösterdi.

Bütçe dışı fonlar ve döner sermayeli kuruluşlar dahil merkezi yönetim, yerel yönetimler ve işsizlik sigortası dahil olmak üzere sosyal güvenlik kuruluşlarını içine alan AB tanımlı kamu kesimi borç stokunun GSYH’ya oranı 2015 yılında yüzde 27.4’e kadar geriledikten sonra o tarihten sonra artış eğilimine girmişti.

2022 yılı sonunda yüzde 31.7 olan GSYH’ya oranı 2023 ikinci çeyrek itibariyle yüzde 34.0 seviyesine yükseldi.