Güven endeksleri gerilemeye işaret ediyor

Güven endeksi, martta bir önceki aya göre, hizmet sektöründe yüzde 1,1 yükselirken, perakende de yüzde 4,4, inşaat sektöründe ise yüzde 1,5 düştü.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Güven endeksleri gerilemeye işaret ediyor

Ali Orhan YALÇINKAYA

Mart ayında imalat dışı sektörlerden hizmet sektöründe güven yükselirken, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 1.1 artışla 116.8 değerini alırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 4.4 azalarak 117.7 ve inşaat sektöründe yüzde 1.5 azalarak 88.5 değerine geriledi.

Güven endeksleri 0-200 aralığında değer almakta olup, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor. Dolayısıyla inşaat sektörü kötümser bölgede kalmaya devam ederken 2022 Eylül ayından bu yana en düşük düzeyine inmiş oldu.

Hizmet sektöründe gelecek 3 ayda talep beklentisi artarken, perakende ticaret sektöründe gelecek 3 aylık dönemde tedarikçilere verilecek sipariş miktarı beklentisinin gerilediği, inşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinin yükseldiği görülüyor. 

Gelecek 3 ayda çalışan sayısına ilişkin olarak perakende hariç diğer iki sektörde gerileme olurken, gelecek 3 ayda satış fiyatlarına ilişkin beklenti endeksinin hizmet ve inşat sektörlerinde gerilediği, perakende ticaret sektöründe yükseldiği izleniyor.

Mevcut kaynaklarında bir değişiklik yapmadan, talep artışı karşısında faaliyetlerini arttırabilme durumuna sahip girişim oranı hizmet hariç diğer iki sektörde gerilemiş bulunuyor.

Sonuç olarak, öncü göstergeler imalat dışı sektörlerde ilk çeyrek itibariyle yavaşlamaya işaret ediyor.

Diğer taraftan 30 Mart Perşembe günü açıklanacak olan tüketici, reel sektör (imalat) ile imalatı dışı sektörlerin güven endekslerinin (perakende, hizmet ve inşaat) bileşiminden oluşan ekonomik güven endeksinin ise ilk çeyreği 98.6 düzeyinden kapatacağını ilk çeyrek ortalamasının 99.0 olacağını tahmin ediyorum.

Endeks geçtiğimiz yılı 98.1 seviyesinden kaparken, son çeyrek ortalaması 97.7 olmuştu. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.