Odeabank, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

Odeabank, ilk sürdürülebilirlik raporunu “Dünya varmış, güzel bir gelecek gibisi yokmuş” başlığıyla yayımladı. 2021 mali yılına ait çevresel, sosyal ve yönetişim faaliyetleri hakkında bilgilerin yer aldığı raporda, kredi tahsisine yönelik Uluslararası Finans Kurumu (IFC) çevre kriterlerinin önemi öne çıkarılırken, karbon ayak izi hedefi de verildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Odeabank, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

Odeabank, 2021 mali dönemine ait çevresel, sosyal ve ekonomik konularını kapsayan “Dünya varmış, güzel bir gelecek gibisi yokmuş” başlıklı ilk Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladı.

Bankanın çevresel, yönetişim ve sosyal alanda göstermiş olduğu sürdürülebilirlik performansına, stratejik bakış açısına ve finansal sonuçlarına detaylı olarak yer veren rapor, Global Reporting Initiative (GRI) standartlarının temeline uygun olarak hazırlandı. Rapor ayrıca, Odeabank’ın gelecek vizyonuna ve hedeflerine de ışık tutuyor.

Kurulduğu 2012 yılında Türk bankacılık sektörüne 49’uncu banka olarak giren Odeabank, dört yılda aktif büyüklüğünü 11 kat artırdı. Bugün ise aktif büyüklük sıralamasında Türkiye’nin ilk 10 bankası arasında yer alan Odeabank, 2021 sonu itibarıyla 9 yılda 55,5 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı.

“Sürdürülebilirlik karar verme süreçlerimizi de belirliyor”

Odeabank’ın kurulduğu günden itibaren çevresel, ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyerek gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı öncelik olarak benimsediğini belirten Genel Müdür Mert Öncü, raporla ilgili şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik, bankamızın faaliyetlerinde öncelikli konular arasında yer aldığı gibi stratejilerimizi ve karar verme süreçlerimizi de belirleyen en önemli kriterlerden biridir. Bankacılık faaliyetlerimizi yürütürken ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetimsel tüm finansal ve finansal olmayan riskleri dikkate alarak sürdürülebilirliği çalışmalarımıza entegre ediyoruz. Odeabank olarak, kurulduğumuz günden bu yana herkes için değer üreten ve fark yaratan projeler ortaya koyma hedefi ile yürüttüğümüz faaliyetlerimizde, sürdürülebilirlik konusunu odağımıza alarak pozitif etki üretmeye çalışan bir bankayız.”

“Çevreye zarar veren kredilere onay vermiyoruz”

2021 yılının, COVID-19 salgını kaynaklı gelişmelerin tüm dünyayı etkilemeye devam ettiği bir yıl olduğuna dikkat çeken Öncü, “Gezegenimizin karşı karşıya olduğu iklim krizi ve 2019 yılında hayatımıza giren COVID-19 salgını, sosyal ve çevresel boyutta hepimizin hayatına etki etti ve farkındalığımızı artırdı. Odeabank olarak bizler de bu farkındalıkla, bir yandan güçlü sermaye yapımız ve yüksek likiditemiz sayesinde ortaya koyduğumuz başarılı finansal performansımızı devam ettirirken, diğer yandan da sürdürülebilirlik çalışmalarımıza hız kazandırdık. Odeabank olarak çevre üzerindeki doğrudan etkilerimizin yanı sıra, kredilendirdiğimiz faaliyetler aracılığıyla ortaya çıkabilecek çevresel ve sosyal etkileri de göz önünde bulundurmaktayız. Bu bağlamda, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası’nın (EBRD) belirlediği çevreye zarar veren faaliyetler listesini esas alarak oluşturduğumuz ve ‘Çevresel ve Sosyal Politika’ politikamız çerçevesinde çevreye zararlı etkiler taşıyacak hiçbir faaliyete finansman sağlamamaktayız.” şeklinde konuştu.

“Bin 150 ton karbon salımınının önüne geçtik”

Sürdürülebilirliğin önemli bir başlığı olan küresel iklim değişikliği ile mücadelenin öneminin farkında olduklarını belirten Öncü, şunları ifade etti: “Odeabank olarak hem kendi operasyonlarımızda hem de finansman ile desteklediğimiz faaliyetlerde; sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarını bütüncül olarak ele alıyoruz. Sürdürülebilirliği sadece iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek ve çevreyi korumaktan ibaret olarak görmüyoruz. Bu kapsamda enerji tüketiminden kaynaklı sera gazı salınımının azaltımı üzerine çalışıyor ve enerji verimliliğini sağlamaya yönelik projeleri hayata geçiriyoruz. 2016 yılında devreye aldığımız “Enerji Yönetim Platformu” ile şubelerimizin enerji tüketimlerini anlık olarak izleyebiliyor, iyileştirme faaliyetleri gerçekleştiriyor ve büyük oranda enerji tasarrufu sağlıyoruz. Platformun devreye alınmasından bu yana, sağladığımız 2.597.517 kWh enerji tasarrufu ile 1.150 ton karbon emisyonunun önüne geçmiş bulunuyoruz. Ayrıca, kâğıt atıklar başta olmak üzere tehlikesiz atık ve tıbbi atıklar gibi tehlikeli atık miktarımızı da her geçen yıl azaltıyoruz. Odeabank olarak faaliyetlerimiz için gerekli enerjiyi, yenilenebilir kaynaklardan temin ederek karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz.”

“Her alanda eşitliğe önem veren bir bankayız”

Sürdürülebilir çalışmalarının içinde her alanda eşitlik ilkesinin Odeabank için özel bir yere sahip olduğunu belirten Öncü, Odeabank’ın sosyal çalışmaları hakkında şu bilgileri verildi: “Sosyal bağlamda, çalışanlarımıza verdiğimiz değer ile onlar üzerinde yarattığımız pozitif etkiye odaklanıyoruz. Deneyimli ve gelişime açık insan kaynağımızın beraberinde, kurum içindeki çeşitliliği öncelikli değerlerimiz olarak görüyoruz. Banka bünyesinde yakalamış olduğumuz yüzde 57’ye ulaşan kadın çalışan oranının yanı sıra, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik hedeflerimize ulaşmak amacıyla kadınların iş gücüne katılımını artırmak için çalışıyoruz. Çalışanlarımız için adil ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı, toplumun tamamı için değer üretmeyi ve ‘eşit yarınlar’ için bugünden hazırlık yapmayı başlıca sorumluluğumuz olarak görmekteyiz. Bu konuya verdiğimiz önemi net bir şekilde ortaya koyan ve sosyal sorumluluk çalışmalarımızın başında gelen ‘Eşit Masallar’ projesi ile dünya klasiği masalları eşitlikçi bir bakış açısıyla yeniden yorumladık ve toplumda cinsiyet eşitliği konusunda büyük ölçüde farkındalık yaratmayı başardık. 81’i köy okulu olmak üzere 348 okula ve talep eden tüm çocuklara 2021 yılı sonuna kadar 400 bin adete yakın ‘Eşit Masallar’ kitabı dağıttık. Hala okullara ve çocuklara gönderimlerimiz devam ediyor. Bu projeyle aynı zamanda çok sayıda ödülün de sahibi olduk. Kalıplaşmış cinsiyet normlarını yıkmayı başaran Eşit Masallar, 2021 yılında çocuk oyunu olarak tiyatroya da uyarlandı. Eşit Masallar, ilk kez, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği 25. İstanbul Tiyatro Festivali’nde, Alan Kadıköy’de seyirci ile buluştu. 2021 yılı sonuna kadar 10 oyunla 3 bini aşkın çocuğa ulaşıldı. 2022’de ise Türkiye turnemizle ile giderek 4 binden fazla çocuğa oyunumuzu ulaştırdık ve ulaştırmaya da devam edeceğiz. Eşitliğe verdiğimiz değer ile paralel olarak, kadınların iş gücüne katılımının sürdürülebilir kalkınmayı ivmelendirecek önemli bir adım olduğunun bilinciyle hareket etmekteyiz. Birleşmiş Milletlerin kadınların çalışma hayatında eşit şartlarda yer almalarını amaçlayan küresel özel sektör girişimi olan Kadının Güçlenmesi Prensiplerini (WEPs) imzaladık. Odeabank olarak sadece bir finans kuruluşu olmakla kalmayıp, toplumsal ölçekte ‘görünenden fazlası’na ulaşmak için çaba gösteriyoruz.”

“Sürdürülebilirliği iş modelimizin merkezinde tutmaya devam edeceğiz”

Odeabank olarak dijital kanallardan ulaşılabilen ürün ve hizmetlerinin her geçen gün çeşitliliğini artırarak, müşterilerinin kullanımına sunduklarını dile getiren Öncü, “Sürdürülebilir ve yenilikçi çözümleri her alanda hayata geçirmek için çalışıyoruz. Dijitalleşmenin getirdiği kolaylığı insan dokunuşuyla birleştirerek ‘fijital’ diye adlandırdığımız bir yol haritası belirledik. Odeabank olarak fiziksel ve dijital deneyimlerimizi harmanlayarak, fijital bankacılık anlayışı ile müşterilerimize en doğru yoldan, yeni nesil bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz fiziksel hizmetlerimizle bütünleştirdiğimiz dijital deneyimimizle Türkiye’nin ve bölgenin en iyi ‘fijital’” bankası olmak. Sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerimizde, iş modelimizin merkezinde tutmaya devam edeceğiz.” dedi.