Tüzel kişilerin bankalara uzaktan müşteri olabilmesinin önü açılıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, tüzel kişilerin bankalarda uzaktan müşteri olabilmesinin ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisi kurabilmesinin önünü açmayı planladıklarını belirterek, "Yönetmelik taslağına gelen görüşleri değerlendirdikten sonra, tüzel kişilerin 2023 yılında uzaktan müşteri olabilmesini hedefliyoruz." dedi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tüzel kişilerin bankalara uzaktan müşteri olabilmesinin önü açılıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, 2. Finansın Geleceği Zirvesi'nin açılışında, bankacılık sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bankacılık sektörünün çok güçlü bir kurumsal, finansal ve teknolojik altyapıya sahip olduğunu belirten Akben, bu sayede gelişen koşullara karşı hızlı bir şekilde pozisyon alabildiğini söyledi.

Bankacılık sektörünün düzenleme ve denetiminin belki hiçbir sektörde olmadığı kadar detaylı ve etkin bir şekilde yapıldığına dikkati çeken Akben, “Sektörün güçlü altyapısı ve etkin denetim çerçevesi bankaların ekonomi için en önemli destek noktalarından biri haline gelmesini sağlamıştır. Zaten bankacılık sektörünün temel görevi ekonomik büyümeyi, ihracatı, üretimi ve istihdamı sağlayacak reel sektör kuruluşlarını desteklemektir." ifadelerini kullandı.

Türk bankacılık sektöründe kredilerin hem sektörel açıdan hem de verildiği kesim bakımından son derece dengeli şekilde dağıldığını vurgulayan Akben, dış şoklara bağlı dalgalanmaların ötesinde ekonominin ve finans sektörünün çok ciddi bir gelişme potansiyeli bulunduğuna işaret etti.

Akben, “Genç nüfusumuz, dinamik reel sektörümüz, güçlü düzenleme altyapımız ülkemize hem bölgesel hem de küresel anlamda ekonomik bir güç olma imkânı sağlamaktadır. Tabi burada doğru adımları doğru şekilde atmanın büyük önemi vardır. Dünyada gelişen trendleri takip etmek, geleceğe vizyoner şekilde bakmak gerekmektedir. Biz de BDDK olarak, bankacılık ve finansal piyasalarla ilgili stratejik plan ve politikalarımızı hep bu anlayışla geliştirmekteyiz." diye konuştu.

“Tüzel kişilerin elektronik ortamda sözleşme ilişkisi kurabilmesinin önünü açıyoruz”

Mehmet Ali Akben, eskiden yüz yüze yapılan birçok faaliyetin artık internet ortamında, iletişim teknolojileri kullanılarak gerçekleştirildiğini ifade ederek, söz konusu dijitalleşme sürecinin en çok da finans ve ticaret alanında kendini gösterdiğini belirtti.

Bankaların dijital finansal hizmetler konusunda öteden beri öncü olduğunu belirten Akben, BDDK olarak dijitalleşme alanında attıkları adımları anlattı. Akben, kişilerin bankalarda uzaktan müşteri olabilmesini, ardından yurt dışında yaşayan vatandaşların uzaktan kur korumalı mevduat hesabı açabilmesini sağladıklarını belirterek, "Yönetmelikte yapacağımız yeni bir değişiklikle, tüzel kişilerin bankalarda uzaktan müşteri olabilmesinin ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisi kurabilmesinin de önünü açmayı planlıyoruz. Yönetmelik taslağına gelen görüşleri değerlendirdikten sonra, tüzel kişilerin 2023 yılında uzaktan müşteri olabilmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Akben, dijitalleşme alanında yaptıkları düzenleme çalışmalarıyla gelecek dönemde kredi piyasasının etkinliği, finansal tabana yayılma ve kuruluşların aracılık maliyetleri açısından önemli kazanımlar elde etmeyi umduklarını dile getirdi.

Dijital bankacılık faaliyetleri ve servis modeli bankacılığının risk yönetimi boyutunu çok titiz bir şekilde ele aldıklarını aktaran Akben, şöyle devam etti: "Ayrıca POS cihazlarında kullanılan kâğıt miktarının azaltılması hedefiyle, slip gibi harcama belgelerini fiziki olarak almak istemeyen vatandaşlarımızın bu belgeleri dijital olarak alabilmesine yönelik çalışmalara devam ediyoruz. Böylece 2021 verilerine göre, ülkemizde 1 yılda yaklaşık 5,3 milyar fiziki slipin basılmasının ve 86 bin ağacın kesilmesinin önüne geçmiş olacağız. Bu konudaki çalışmalarımızı da 2023 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Dijital bankacılık alanında yürüttüğümüz bu çalışmalar çevreyi bozmadan sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen yeşil ekonomi açısından da büyük önem taşıyor. Bankacılık hizmetlerinin dijital ortamda sunumuyla, kâğıt ve doküman kullanımı azalacağı için hizmet maliyetinin düşürülmesi ve zaman tasarrufu gibi vatandaşlarımıza dönük faydalar da sağlanmış olacak."

"Katılım finans kuruluşlarının payının yüzde 15’i aşmasını hedefliyoruz"

BDDK Başkanı Akben, BDDK'nın görev ve yetki alanındaki finansal kuruluşların reel sektörün yeşil dönüşümünde önemli bir rol oynayacağına işaret ederek, "BDDK olarak özellikle bankacılık sektörümüzün uluslararası piyasalardan uygun maliyetli kaynak elde ederek ülkemizdeki yeşil dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyulacak finansmanı elverişli koşullarda sağlamasını temel stratejik amaç olarak görüyoruz." dedi.

Bu amaç ekseninde 2022-2025 dönemine yönelik olarak tasarladıkları Sürdürülebilir Bankacılık Stratejik Planı'nı geçtiğimiz yıl sonunda kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan Akben, BDDK'nın bankacılık sektörü üzerindeki iklimle bağlantılı finansal riskleri en aza indirmeyi ve düşük karbon ekonomisine geçişin finansmanında bankacılık sektörü için yönlendirici ve kolaylaştırıcı rol oynamayı kendisine misyon edindiğini bildirdi.

Finansal piyasaların geliştirilmesi açısından üzerinde durdukları diğer bir konunun katılım finans sektörünün geliştirilmesi olduğunu bildiren Akben, şunları kaydetti: "Katılım finans aynı zamanda İstanbul Finans Merkezi Projesi'nin de temel sacayaklarından birisidir. Mal alım satımı ve ticarete dayalı finansman yapısıyla reel sektörün desteklenmesi, faiz hassasiyeti olan kesimlerin finansal piyasalardan faydalanabilmesi ve ülkemizin bölgesel ve küresel bir finans merkezi haline gelmesi hedefleri açısından katılım finansın büyük bir önemi bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda sektörün gelişmesine yönelik yaptığımız çalışmalarla katılım finans kuruluşlarının bankacılık sektörü içindeki payını yüzde 8,4 seviyesine ulaştırmış durumdayız. Önümüzdeki dönemlerde bu payın istikrarlı bir şekilde artarak yüzde 15’e kadar ulaşmasını hatta daha ileriye gitmesini hedefliyoruz."

Akben, Dijital Bankacılık Yönetmeliği kapsamında bu yıl 3 tane dijital katılım finans kuruluşuna kuruluş izni verdiklerini belirterek, bu durumun hem sektörün büyümesi hem de dijitalleşme alanında öncü olması açısından olumlu karşıladıklarını ifade etti.

Ekonomi Reformları Eylem Paketi çerçevesinde ilgili paydaşlarla birlikte hazırladıkları Katılım Finans Kanun taslağına son şeklini vermek için çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Akben, kartlı ödemelerde yerli kart şemasını kullanımının yaygınlığının artırılması yönelik düzenleme çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.