Afet bölgesi ekonomisi nasıl ayağa kalkacak?

Maruf BUZCUGİL
Maruf BUZCUGİL ANKARA NOTLARI

Yaşadığımız afetin bölge ekonomisinde yarattığı çöküntü, hasar tespiti çalışmaları derinleştikçe daha net ortaya çıkmaya başladı. Yokluklarının yarattığı acıyı hiçbir zaman unutamayacağımız insanlarımızın ekonomide bıraktığı derin boşluğu da hesaplayacak ölçüt yok. Yitirilen akıl gücü, emek ve üretim gücü, umutlar, girişim ruhu ölçülemez.

Elimizde sadece tarımdan, ticaret ve sanayiye fiziki kayıplar ve bölgeyi terk eden 2,5 milyon dolayında vatandaşımızın oluşturduğu boşluğu gösteren kuru sayılar var.  Son verilere göre afet bölgesindeki OSB’lerde 14 fabrika yıkıldı,  166 fabrika ağır hasarlı, 152 fabrika ise orta hasarlı. Küçük Sanayi Sitelerinde ise 1.413 iş yerinin yıkıldığı, 2.970 iş yerinin ağır hasar aldığı ve 1.172 iş yerinin orta hasarlı olduğu belirlenmiş. Bu verileri dün TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkanı Ziya Altunyaldız paylaştı. Komisyonda dün kabul edilen Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sırasında afetin bölge ekonomisinde yarattığı hasar detaylı olarak gündeme geldi. Üzerinde konuşulan en temel konu yıkılan, hasar gören sanayi tesisleri ve işyerlerinin yerine konulmasından çok bu yerlerin hayatiyetini sağlayan ve sağlayacak insan gücümüzün önemli bölümünün bölgeyi terk etmiş olması. Bölge dışındaki sanayi ve ticaret kesiminin de odaklandığı konu insan gücü göçünün nasıl tersine çevrileceği. 

İktidar, muhalefet, iş dünyası insan gücünün yeniden bölgeye kazandırılması konusunda düşünce ve fikir üretmeye çalışıyor. Önceki gün yapılan Ankara Sanayi Odası meslek komiteleri toplantısının da ana konularından biri bu idi. İş dünyası artık, afet yaralarının hızla sarılmasını, bir yönüyle ülkede tedarik ve ticaret zincirinde bölgeden kaynaklanan kopuşların onarılması olarak görüyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar