Bölünmüş bir dünyada işbirliği için finans sektöründen 4 adım

Didem Eryar ÜNLÜ
Didem Eryar ÜNLÜ YAKIN PLAN

Finans sektörü; siyaset, ekonomi ve jeopolitiği kapsayan sistemik sorunların daha fazla küresel işbirliği ile ele alınmasına yardımcı olabilir. İşbirliği alanlarının başında, finansal istikrarın korunması, suç aktörleriyle mücadele, iklim finansmanı ve bireysel finansal dayanıklılığın desteklenmesi yer alıyor.

Küresel olarak jeopolitik gerilimlerin hızla arttığı bir dönemden geçiyoruz. Brexit, Çin-ABD ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşı, ABD başta olmak üzere dünya genelinde gerçekleşecek seçimler küresel dinamiklerin yeniden şekillenmesine yol açmaya devam ediyor.       

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı verilerine göre, jeopolitik olarak birbirine yakın ülkeler arasındaki ticaret yüzde 6’dan fazla artış kaydederken, geri kalan bölgelerde ticaret azalıyor. Uluslararası Para Fonu tarafından kısa süre önce yapılan açıklamada, uluslararası ticaret kısıtlamalarının küresel ekonomi ve finans piyasaları üzerinde önemli etkileri olacağına dikkat çekildi.       

Peki finans sektörü bölünmüş bir dünyada işbirliğinin yeniden tesis edilmesine nasıl yardımcı olabilir?       

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan analiz, finansal hizmetlerin siyaset, ekonomi ve jeopolitiği kapsayan sistemik sorunların daha fazla küresel işbirliği ile ele alınmasına yardımcı olabileceğine yer veriyor. İşbirliği alanları arasında finansal istikrarın korunması, suç aktörleriyle mücadele, iklim finansmanı ve bireysel finansal dayanıklılığın desteklenmesi yer alıyor.

 1 - Finansal istikrar

Atılması gereken ilk adım, finansal istikrarın korunması. Küresel mali kriz sırasında ve daha yakın zamanda Silikon Vadisi Bankası’nın çöküşünde, bir finans kurumunun en değerli varlığının güven olduğu net bir şekilde görüldü. Güven kaybedildiğinde, bunun etkileri sistem için istikrarsızlığı beraberinde getiriyor. Finans sektörünün, gelecekteki şoklara karşı hazırlıklı olmak için sınır ötesi işbirliğini sürdürmesi gerekiyor. Uluslararası işbirliğinin güçlenmesi gereken en önemli alanların başında ise siber saldırılar geliyor. Bunun son örneği geçtiğimiz kasım ayında yaşandı. Industrial and Commercial Bank of China’nın (ICBC) ABD’deki broker-dealer birimi, faaliyetlerini sekteye uğratan yaygın bir siber saldırıya maruz kaldı. Bu siber olay, aracı kurumun BNY Mellon’a geçici olarak 9 milyar dolar borçlanmasına neden oldu. Saldırı, Çin’in en büyük bankasına ait olan firmayı bir kriz noktasına yaklaştırdı ve 26 trilyon dolarlık Hazine piyasasının sağlamlığına ilişkin endişeleri artırdı.

2 - Kötü aktörlerle mücadele

Kötü niyetli aktörlerle mücadele, finans kurumları için en önemli öncelik olmaya devam ediyor ve küresel işbirliğinin gerekli olduğu bir diğer alanı temsil ediyor. Mali Suçlarla Mücadele Küresel Koalisyonu’na göre, mali suçlardan elde edilen gelir 3,6 trilyon doları aşıyor. Bu miktarın yüzde 75’i kara para aklamaya atfediliyor. Finansal kurumlar, finansal sistemden geçen yasadışı paralara karşı ilk savunma mekanizması konumunda. Dolayısıyla, bu önemli zorluğun üstesinden gelmek için finansal kurumlar ve kolluk kuvvetleri arasında bilgi paylaşımı ve en iyi uygulamalar konusunda sınır ötesi işbirliğinin geliştirilmesi gerekiyor.         

3- Net sıfır için iklim finansmanı    

İklim değişikliği, sorunun ölçeği ve buna bağlı maliyetler göz önüne alındığında, kamu-özel sektör işbirliğini gerektiren varoluşsal bir sorun olarak ön plana çıkıyor. Bankalar ve yatırımcılar tarafından yenilenebilir enerji projelerine trilyonlarca dolar tahsis edilmiş olsa da, gelecekte endüstrileri ve enerji sistemlerini başarılı bir şekilde net sıfıra dönüştürmek için artırılmış bir yaklaşım gerekiyor. Hidrojen, karbon yakalama ve sürdürülebilir havacılık yakıtları gibi çığır açan dekarbonizasyon teknolojilerinin rolü, daha fazla azaltım için anahtar konumda bulunuyor. Yüksek risk profilleri nedeniyle, bu teknolojiler şu an için finansman sıkıntısı çekiyor ve bu nedenle yeterince ticarileştirilemiyor. Engellere rağmen, finans kurumları ve şirketler karbonsuzlaştırma teknolojileri pazarını canlandırmak için pragmatik adımlar atıyorlar. 90’dan fazla küresel şirketten oluşan çok sektörlü bir ittifak olan The First Movers Coalition (İlk Harekete Geçenler Koalisyonu), yeşil teknolojileri satın almak için 15 milyar dolarlık bir taahhüdü hayata geçirdi. Grup, net sıfır çözümlerin finansal uygulanabilirliğini geliştirmek için finansörlerle yakın bir şekilde çalışıyor. Karbonsuzlaşma için yıllık 4 trilyon ila 6 trilyon dolar civarında bir yatırım gerekiyor. Hükümetler tek başına bunu karşılayamaz, dolayısıyla özel sektörün seferberliği çok önemli. Riskten arındırma süreci için kritik öneme sahip olan hedefe yönelik politika teşvikleri ve çok taraflı kalkınma bankaları, başarının temel itici güçleri konumunda. Finans kuruluşların da, net sıfır hedeflerini desteklemek için karbonsuzlaştırma teknolojilerine yönelik finansmanı artırmaları gerekiyor.

4 - Bireysel finansal dayanıklılığın güçlendirilmesi

Bireylerin yaşam süreleri uzadıkça, finans sektörüne düşen görev, risk yönetimi ve finansal dayanıklılığın artırılması konusunda insanları destekleyecek eylemlere odaklanmak olarak ön plana çıkıyor. Sektörün izleyebileceği seçeneklerden biri, bireylerin ev satın almak gibi yaşamsal planlarını destekleyecek şekilde hareket etmek. Genç yaşlardan itibaren finansal eğitime evrensel erişim, bireyleri tasarruf etmeye teşvik etmek için davranışsal finans ilkelerini kullanmak, şeffaf ve müşteri odaklı ürünler geliştirmek, güçlendirilmiş finansal dayanıklılığa yönelik temel adımlar olarak değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra, yatırımın demokratikleştirilmesine yönelik yenilikçi uygulamalar da önem taşıyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar