Çin’de düzenlenen 6. Küresel ‘AEO’ Konferansı

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Mehmet Altay YEGİN  -   KONUK YAZAR

8- 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Shenzhen kentinde “Altıncı Dünya Gümrük Örgütü (WCO) Küresel AEO Konferansı”na davetli olarak katılım sağladık. Genel sekreterimiz Aysun Yılmaz ve yönetim kurulu üyemiz Elçin Can İnan ile katıldığımız konferansın teması “Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Küresel Ticaret için AEO Programlarının Gücünden Yararlanma" idi.

Bu üç günlük küresel etkinlik, Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) programlarının dönüştürücü potansiyelini araştırmak için dünyanın dört bir yanından önemli paydaşları bir araya getirdi.

Kadınların küresel ticarette güçlendirilmesi, risk yönetimi ve ticaretin kolaylaştırılması için teknolojiden yararlanılması ve çok daha fazlası hakkında ilgi çekici toplantıların gerçekleştirildiği kapsamlı oturumlar gerçekleştirildi.

Konferansa paralel olarak yürütülen sergi, ağ oluşturma ve tüm dünyadaki AEO programlarına ilişkin ayrıntılı bilgi edinme konusunda da geniş fırsatlar sundu. Konferans ayrıca AEO programlarının geleceği ve bunların küresel ticaret üzerindeki etkisini şekillendirmeye yönelik eşsiz fırsatların tartışılmasına da imkân verdi.

Fikir vermesi bakımından, sekiz “Genel Kurul” şeklinde düzenlenen oturumların başlıklarını sıralamakta fayda var:

- 1. Genel Kurul Oturumu: Ekonomik büyüme ve güvenliğin temel faktörü olarak AEO programı.

- 2. Genel Kurul Oturumu: AEO Programları Yoluyla Kadınların Güçlendirilmesi, Küresel Ticarette Cinsiyetle İlgili Engellerin Ele Alınması.

- 3. Genel Kurul Oturumu: Akıllı Gümrüklerde Yetkilendirilmiş Yükümlü Programları: Daha İyi Risk Yönetimi ve Ticaretin Kolaylaştırılması için Veri Analitiğinden ve Gelişen Teknolojilerden Faydalanmak.

- 4. Genel Kurul Oturumu: Yetkilendirilmiş Yükümlü Programlarının Küresel Tanınması ve Uyumlaştırılması: Gümrükler ve İşletmeler için Zorluklar ve Fırsatlar.

- 5. Genel Kurul Oturumu: Yetkilendirilmiş Yükümlü Programının Etkisinin Değerlendirilmesi Faydaların Ölçülmesi.

- 6. Genel Kurul Oturumu: AEO Programının Geleceği: Gelecek On Yılda Gümrükler, İşletmeler ve Toplum için Eğilimler, Zorluklar ve Fırsatlar.

- 7. Genel Kurul Oturumu: AEO ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ'ler): Zorlukların Ele Alınması ve AEO Katılımına Teşvik Edilmesi.

- 8. Genel Kurul Oturumu: Yetkilendirilmiş Yönetici Programlarının Diğer Kurumlarla Koordine Edilmesi: Uyum ve Uygulamanın Geliştirilmesine Yönelik Stratejiler.

Tema da yer alan kapsayıcı ve sürdürülebilir küresel ticaret için AEO programlarının gücünden yararlanma mottosu tam ve geçerli hale gelmiş oldu. AEO’nun uluslararası platformlarda varlığının kabul edilmesi ve küresel düzeyde geçerliliğinin sağlanması yönünden, bunların karşılıklı tanınması ve bu amaçla imzalanacak anlaşma sayılarının artırılması elzem görülmektedir. OECD’nin, dünya ticaretinde maliyetlerin yaklaşık %15'inin gümrük işlemlerinden kaynaklandığı yönündeki tespiti de göz önünde bulundurulduğunda, karşılıklı tanıma anlaşmaları ayrıca önem kazanmaktadır.

Konferans sonrası ajandamıza kaydettiğimiz en önemli başlıkları YYS sistemine yeni paydaşların eklenmesi gerekliliği, reformların yerinde ve zamanında gerçekleştirilmesinin önemi, farklı programlar ile AEO’nun yeniden tasarlanması zorunluluğu, başvuru evraklarının yeniden gözden geçirilmesi gerekliliği, karşılıklı tanıma anlaşmasının önemi, gümrük idareleri ile etkileşimin hızlandırılması yönündeki girişimlerin artırılması zorunluluğu ve basitleştirme uygulamalarının artırılması yönünde gümrük idarelerinin cesaretlendirilmesi gerekliliği olarak sıralayabiliriz.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Derneği olarak yurt dışı araştırmalarımıza ve karşılaştırmalarımıza devam edeceğiz. Bir sonraki yeni rotamız Brüksel’de bulunan Dünya Gümrük Örgütü ve üyesi olduğumuz İspanya merkezli Uluslararası AEO Birliği’ne ziyaret gerçekleştirmektir. Tüzüğümüzde de belirttiğimiz gibi yurt dışı ziyaretlerimiz ile araştırmalarımıza hız kazandırmak ve YYS sisteminin geliştirilmesi adına öneriler sunmayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda, yurt dışı ziyaret ve çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar