Değişime Direnç

Hakan OKAY
Hakan OKAY Helikopter Bakışı

Teknoloji ve bilişimin geldiği son aşamayla birlikte, işletmelerde hızlı bir değişim söz konusu olmaktadır. Ayrıca işletmelerin tüm faaliyetlerinde de pazar ve rekabet şartlarına uyum ve rekabet avantajı sağlamak için onlarca değişim kaçınılmaz olmaktadır. Değişime uyum sağlayamayan işletmelerin gelecekte var olmaları da mümkün olmayacaktır.

İşletmelerde değişim, ancak en üst yönetim kademesinden, en alt kademeye kadar tüm çalışanların değişimi benimsemeleri ve uyum sağlamaları ile mümkün olabilir.

Bu gerçeğe rağmen, işletmelerde değişime direnç gösteren çalışanlar vardır. Değişime direnç gösterenlerin başlıca nedenlerini aşağıdaki gibi düşünebiliriz: 

 • Değişime olan inançsızlık
 • Değişimin kadroların azalmasına neden olacağını düşünmek
 • Kişisel rahatsızlıklar
 • Değişimle ilgili performans kriterlerinin net olmaması

 

Değişime olan direnci kırmak için neler yapılmalıdır? 

 1. Çalışanların değişime neden direndiklerini anlamak gerekmektedir.

İnsanlar alışkanlarından kolaylıkla vazgeçmek istemezler. Bilinmeyen veya belirsiz sonuçlar çalışanlara endişe verebilir, bunun da başlıca nedeni korkudur. Örneğin yeni bir yazılıma geçmeyi planlayan bir işletmede, bilişim teknolojini kullanmayı bilmeyen çalışanlar işlerini kaybetme endişesi karşısında, mevcut pozisyonlarını korumak için direnebilirler. Direnç nedenlerini anlayıp, buna göre bir eğitim veya aydınlatma seminerleri programları devreye alınabilir. 

 1. Kişisel endişeleri gidermek gerekmektedir.

Değişimin işletmenin elde edeceği ticari avantajların yanı sıra, bireyleri nasıl etkileyeceğini, günlük işlerini nasıl daha verimli hale getireceklerini, fırsatları ve faydaları çok net bir şekilde anlatmak, kişisel endişeleri ortadan kaldırabilir. 

 1. Direnç aynı zamanda tartışma yapmak ve daha geniş bir perspektiften bakmak için de bir fırsattır.

Bazen çalışanların değişime direnmeleri, işlerine verdikleri önem ve değişim sonucu oluşabilecek aksaklıkları tahmin etmelerinden kaynaklanabilir. Bunun için değişimle ilgili süreçleri ve sonuçları da çok iyi analiz edebilecek komisyon veya ekipler kurulmalıdır. Değişimin sürekli olacağı ve değişimin tekrar tekrar yaşanacağı gerçeği bilinmelidir. 

 1. Çalışanları dinlemek ve önerilerini dikkate almak gerekmektedir.

Bazen çalışanlar, üst yönetimin bilmedikleri bazı konuları bilebilirler. Operasyonun içinde olan çalışanlar, yönetimden daha fazla detay bilirler. Detayların kaliteyi yükselttiği ve daha başarılı sonuçları sağladığı bilinmektedir. 

 1. Değişimi ile benimseyenler ve uygulayanlar belirlenmelidir.

Değişimi hemen kabul eden ve gönüllü olarak benimseyen çalışanlar belirlendikten sonra, onların işletme içinde diğer çalışanların moral ve motivasyonlarını artıracağını sağlayacak ortamlar oluşturulması sağlanmalıdır. 

 1. Çalışanların değişime dirençlerinin çok uzun sürmesine izin verilmemelidir.

Çalışanların bir süre duygularını ve endişelerini gidermeleri için belirli bir zaman tanımak faydalı olacaktır. Ancak bu süre çok uzatılmamalıdır. İşletme içinde deneyimli ve yetenekli çalışanların desteği ile söz konusu endişeler giderilmelidir. 

 1. Değişim süresince düzenli iletişim kurulmalıdır.

Değişim sürecinin nasıl gerçekleşeceği sadece yazılı bildirimlerle yapılması yeterli değildir. Çalışanların her türlü sorularına cevap verebilmek için, planlanmış toplantılar düzenlenmeli ve gerekirse her an sorunlarını yazılı olarak iletebilecekleri bir iletişim hattı kurulmalıdır. 

 1. Sürekli destek ve eğitim verilmelidir.

Sadece değişimle ilgili değil, tüm süreçlerle ilgili tüm çalışanlara, iş konuları kadar, kişisel gelişim için de sürekli destek verilmeli ve eğitimlerle yetkinlikleri artırılmalıdır. Bu tür faaliyetler sadece çalışanları verimliliklerini artırmakla kalmaz, aynı zamanda işe olan bağlılıklarını sağlar. 

 1. Çalışanların işletmede kariyer planlamaları yapılmalıdır.

Değişimin işletmeye sağlayacağı fırsatlar karşısında, çalışanların hangi pozisyonları alabilecekleri anlatılmalı ve kariyer planlamaları yapılmalıdır. 

 1. Değişim sonucu elde edilecek tüm avantajlar işletmenin tamamına yayılmalıdır.

Kuşkusuz değişimlerin işletmelere sağlayacağı faydalar vardır ve tüm bunlar işletmenin tüm çalışanlarına yaymak gerekmektedir. Bunu yaparken de çalışanların güvenli buldukları iletişim kanalları kullanılmalıdır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
İletişimde "empati" 08 Temmuz 2024
Bayram ekonomisi 17 Haziran 2024
Hackathonlar artmalı 10 Haziran 2024
Kişisel Marka Olmak 27 Mayıs 2024
Markalaşma ve Mantra 13 Mayıs 2024