Ekip ruhu ile gelen başarı: İletişimde tüm duvarları yıkmak

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Levent Çapan

Tepe Home Genel Müdürü

Şirket başarısındaki en önemli faktörlerden biri güçlü iletişim. Birçok birimin koordineli olarak çalıştığı bir kuruluşta başarının bir sonuç olarak ortaya çıkabilmesi için iletişimin önündeki engellerin kalkması gerekiyor. Empati, şeffaflık ve dayanışmanın sağlıklı bir iletişimin oluşmasında kilit unsurlar.

Kurum içinde doğru iletişimi kurabilmek ve ortak paydada buluşabilmek önemli. Kurum içi iletişim ne kadar etkili ve ulaşılabilir olursa bu durum firma dışındaki paydaşlarla olan ilişkiye de yansıyacaktır. Etkili iletişim kurmak hem çalışanın motivasyonunu yükseltecek hem de sorunların daha hızlı ve etkili çözülmesine olanak verecektir. Dolayısıyla motivasyon ve çözüm odaklı bakış açısı son müşteriye de yansıyacaktır. Doğru iletişim, kurum içinde başlayıp müşteriye kadar uzanan bir yolculuktur.. Yöneticilerin ulaşılabilir bir iletişimin yolunu açmaları gerek.

Ben değil biz

Şirketlerin başarısı bireylere ya da gruplara bağlanması kuruma zarar verecek bir yaklaşım. Ekipte yer alan her birey önemlidir. Dolayısıyla bütün çalışanların fikirlerine değer verilmesi, başarı ve başarısızlığın hep birlikte ulaşılan bir sonuç olarak görülmesi gerekir. Bireysel hedeflerin ve hırsların öne geçtiği bir ekip çalışması başarıya ulaşamaz.

Teknolojinin şirketlere verimlilik, etkinlik, maliyet ve bu gibi birçok alanda gelişme imkânı sunarken, önlem alınmaz ise, iletişimde bizi geriye de götürebilecektir. Bu nedenle firmalar maillere bağımlı bir iletişim ağı yerine yüz yüze iletişime değer vermeli. Aynı zamanda farklı birimlerdeki çalışanların şirketin genel durumu, hedefleri, gelecek stratejileri ve yatırımları hakkında da bilgi sahibi olmaları önemli. Yaptığınız düzenli toplantılarda şirketinizdeki ve piyasadaki güncel gelişmeleri tüm çalışanlarınız ile paylaşarak hem şeffaflığı hem de tüm ekibin ortak çabalarının sonuçlarının farkında olmalarını sağlamalısınız. Açık ofis düzenine döndürülen çalışma ortamı da ekip ruhunu güçlendirir. Genel müdürlük, satış birimleri ve üretim arasında ne kadar hızlı ve doğru bir iletişim kurulabilirse başarı da o kadar kaçınılmaz olacaktır.

Sabah toplantıları ile gelişen iletişim ve dayanışma

Empatinin ve dayanışmanın önünde duran en büyük engel önyargıdır. İnsanlar ancak birbirlerini gerçekten tanıdıkça, kişisel fikirlerini, yaşadıklarını paylaştıkça birbirlerine karşı empati duyabilirler. Ön yargı duvarlarını yıkmak için onlarla birebir iletişime geçmek, yaşadıklarını konuşmak, problemlerini paylaşmak gerekir. Bundan dolayı sabahları ortak herkesin katıldığı bir toplantı yaparak bütün çalışanların birbiriyle iletişim kurmalarına ortam hazırlanmalı. Esprili bir ortamda geçen toplantılarla güne pozitif bir şekilde başlanır. Enerjisi yüksek, birbirleri ile empati kuran, dayanışmanın önemini bilen büyük bir ekiple her geçen gün daha iyiye gider.

Liderler iyi bir dinleyici olmalı

Sağlıklı bir iletişim gerçekleşebilmesi için tarafların birbirini anlayabilmesi gerek. Ekipteki bireylerin sorunlarını anlamak, ulaşılabilir olmak, karşısındakine değer vermek ve yol gösterici olmak iyi bir liderin ana özellikleri arasında yer alır. Liderler iyi bir dinleyici olmalıdır ki bu durum şirketin kültürüne de yerleşebilsin. Çünkü kendisine verilen değeri ve anlaşıldığını hisseden bir çalışanın motivasyonu yükselir ve hem kendine hem de şirkete daha çok değer katabilmek için çaba gösterir. Sonuç olarak; insana saygıya ve güçlü iletişime öncelik vererek, yani ilk tüm duvarları yıkarak bu başarı yolculuğuna çıkabilirsiniz.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Vizyon tuzağı 19 Nisan 2024
Lityum arzı 16 Nisan 2024