İş hayatında kadınlar ile erkekler arasındaki 26 fark 

Faruk TÜRKOĞLU
Faruk TÜRKOĞLU Dün, Bugün, Yarın

Kadınlar ve erkekler arasındaki fizyolojik farklar ile duygu, düşünce ve davranış farklılıkları, yüz yıllardır üzerinde en çok tartışılan konuların başında gelmiştir. Bu tartışmaları genellikle erkekler yaptığı için kadınlar aleyhine önyargılar da yüzyıllar boyunca varlığını sürdürmüştür. Örneğin Antik Çağ filozoflarından Aristo, kadınların ağzındaki diş sayısının erkeklerden daha az olduğunu ileri sürmüştü. İki kez evlendiği halde yargısının doğruluğu araştırmayan ünlü filozof erkeklerin kadınlardan üstün olduğuna inanıyordu. 

Kadınlar ve erkekler arasındaki farklılıklardan bir tarafın diğerine üstün olduğu sonucu çıkarılamaz. İş ve toplum hayatında insanlığın ortak değerleri etrafında birleşildiğinde bu farklılıklar, önemli bir sinerji yaratabilir ve her iki tarafın da verimliliğine ve mutluluğuna katkıda bulunabilir.  

İster erkek olsun ister kadın, bir çalışanın veya yöneticinin bu farklılıkların farkında olması ve bunları bilerek kişileri görevlendirmesi, gereksiz çelişki ve çatışmaları önler, üretkenliği yükseltir. Gerçek fırsat eşitliğinin yolu da zaten bu farklılıkların bilincinde olmaktan geçer.  

Beyin araştırmaları ve tıbbin diğer dalları ile evrimsel psikoloji ve sosyal psikoloji eserleri tarandığında yüzlerce farklılık belirlemek mümkündür. Aşağıda yalnız iş ve çalışma hayatını etkileyen farklılıkları bulacaksınız:

1-      Erkeklerde düşüncenin ağır bastığı sol beyin, kadınlarda ise duyguların kaynaklandığı sağ beyin daha güçlüdür. Erkeklerde rasyonel ve analitik düşünce, kadınlarda sezgiyi ve yaratıcılığı besleyen duygular ön plana çıkar.   

2- Kadınlar, dil ve konuşma becerilerinde beynin her iki yarısını da kullanma avantajına sahiptir. Erkeklerde sağ ve sol yarı arasındaki bağlantı kadınlara göre daha zayıftır.

3- Kadınlar iş görüşmelerinde karşılarındaki insanların yüz ifadelerini çözme konusunda daha yeteneklidir. Erkekler, diğer erkeklerin yüz ifadelerindeki değişimi çözmekte başarılıdır. Erkeklerin kadınların yüzündeki duygusal değişimin şifresine çözme yeteneği ise sınırlıdır.

 4- Erkekler çoğunlukla bilgiye önem verir, mantığının sesini dinler. Kadınlar, daha çok sezgilerine ve “içindeki ses”e kulak verir.

5- Erkeklerde araştırma, kadınlarda gözlem yeteneği daha güçlüdür.  

6- Kadınlar organik ve soyut düşünür. Erkekler mekanik ve soyut düşünceye yatkındır.

7- Erkekler öncelikle olguları hesaba katar. Kadınlar olgularla birlikte deneyimleri de dikkate alır.

8- Erkek yönetici, son kararı tek başına almak ister. Kadın çevresine danışarak karar almayı tercih eder.

9- Erkek çalışmak için yaşar. Kadın yaşamak için çalışır.

10-Erkek işiyle özdeşleşir ve yükseldikçe yalnız kalır. Kadın, işini, ailesini ve hayatı bir bütün olarak algılamaya çabalar.

11-İşte ve hayatta, kadınlar işbirliği ile erkekler ise rekabet ve kıyasıya mücadele ile sonuca gitmeye öncelik verir.

12- Kadın yönetici her iki tarafın da kazanacağı çözümler peşindedir. Erkek ise uzlaşmayı bir yenilgi olarak gördüğü için kayıtsız şartsız kazanmayı amaçlar.

13-Erkek, işini ve kariyerini ağır ağır çıkacağı bir merdiven olarak görür. Kadın işini ve kariyerini bir ağ dokur gibi geliştirir. 

14- Erkekler aktif, kadınlar ise interaktif bir yönetim tarzını tercih eder.

15- Erkeğin yönetim tarzı otokratik ve hiyerarşiktir. Kadın katılımdan ve yetkilerinin bir bölümünü paylaşmaktan yanadır.

16-Erkek kendi kendine yetmek, başarıyı kendi başına yakalamak ister. Kadınlar başkalarının desteğine ihtiyaç duyduğunu belli eder.

17- Kadınlar, söyleşmeyi sever, erkekler düello eder gibi tartışmayı...

18- Kadınlarda iletişim iki yönlüdür ve geri bildirim almaya değer verilir. Erkek ise yalnız tavandan tabana iletişim kurmak ister ve geri bildirim almayı önemli görmez.

19- Aynı dilden ve frekanstan konuşma kadınlar arasında erkekler arasındakine göre daha kolaydır.

20- İş toplantılarına katılan erkeklerde karşısındakinin sözünü kesme alışkanlığı güçlüdür.  Kadınlar dinler ve çoğunlukla söz kesmez. Kadınlar, ancak diğer bir kadının sözünü keser.

21-Kadınlar gayri resmi toplantılarda daha başarılıdır, erkekler resmi toplantılarda...

22- İş ortamındaki erkeklerde sempati duygusu güçlüdür. Kadınlarda empati ağır basar.

23- Kadın çalışırken arada bir mola verir. Farklı bir şeyle ilgilenince ferahlar. Erkek işini ara vermeden sürdürme taraflısıdır. İşini bölen kişilere kızar.    

24- Kadın yönetici, gelen postayı kendisi açar. Erkek bu işi sekreterine bırakır.

25- Erkekler iş hayatında başkalarından bilgi almayı ve yardım istemeyi bir zayıflık belirtisi olarak görür. Kadınlar ise ekip çalışmasında herkesin katkı vermesini bekler.  

26- Erkek yönetici saygı görmeye ve sözünü dinletmeye, kadın yönetici ise takdir edilmeye ve sevilmeye ihtiyaç duyar. 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Geleceğe bakış 29 Ekim 2023