Kişisel Marka Olmak

Hakan OKAY
Hakan OKAY Helikopter Bakışı

"Marka" kelimesi Türkçeye, İtalyanca "Marca" kelimesinden geçmiştir. İtalyanca "Marca" kelimesi ise Germen kökenli "Mark" kelimesinden türemiştir. Bu kelime, eski Germen dilinde iz, sınır veya işaret anlamına gelir.

Genel anlamda marka, bir ürünü, hizmeti veya kuruluşu diğerlerinden ayıran isim, terim, sembol, tasarım veya bunların kombinasyonudur. Marka, ürün veya hizmetin belirli bir kaynaktan geldiğini gösterir ve genellikle belirli bir kalite, güven ve değer algısını çağrıştırır.

Marka, tüketicilerin bir ürün veya hizmet hakkında bilgi edinmesini ve hatırlamasını kolaylaştırır. Aynı zamanda, ürün veya hizmetin pazarda tanınabilirliğini artırır ve sadık bir müşteri kitlesi oluşturmayı hedefler. 

Her türlü ürün (mal ve hizmetler), fikirler, ülkeler, şehirler markalaşabilir. Dolayısı ile kişiler de markalaşabilir. Bu durum “Kişisel Marka” olmak olarak tanımlanmaktadır. 

Kişisel marka olmak, bireylerin kendi yeteneklerini, değerlerini, deneyimlerini ve kişiliklerini belirli bir şekilde ifade ederek, kendilerini diğer insanlardan farklı ve tanınabilir kılmaları sürecidir. 

Kişisel markalaşma, kişinin kendini bir marka gibi konumlandırarak, belirli bir imaj oluşturması ve bu imajı yönetmesi anlamına gelir. 

Bu süreç hem profesyonel hem de kişisel yaşamda etkili olur. Mütevazi olmak kuşkusuz bir erdemdir, ancak iş dünyasında öne çıkan kazanır.

Peki, nasıl kişisel marka olunur? Hangi adımları takip etmek gerekir? 

  • Kişisel markalaşmanın ilk adımı, bireyin kendi yeteneklerini, güçlü yönlerini, değerlerini ve hedeflerini anlamasıdır. Kişi, hangi alanlarda kendini göstermek istediğini ve hangi kitleye hitap etmek istediğini belirlemelidir.

  • Kişi, başkalarına sunabileceği benzersiz değeri tanımlamalıdır. Bu, kişinin uzmanlık alanını, yeteneklerini ve onu diğerlerinden ayıran özellikleri içerir.

  • Kişisel marka, tutarlılık gerektirir. Kişinin davranışları, iletişim tarzı, sosyal medya paylaşımları ve profesyonel ilişkileri, belirlediği kendi markasına uygun olmalıdır.

  • Dijital çağda, kişisel markanın önemli bir parçası çevrimiçi varlıktır. Sosyal medya platformları, bloglar, kişisel web siteleri ve profesyonel ağlar, kişinin kendini ifade etmesi ve hedef kitlesiyle etkileşime geçmesi için kritik araçlardır.

  • Kişisel markalaşma, güçlü ilişkiler kurmayı ve ağ oluşturmayı içerir. Bu, profesyonel ağlar aracılığıyla diğer insanlarla bağlantı kurmayı ve bu ilişkileri sürekli olarak geliştirmeyi gerektirir.

  • Kişisel marka, zaman içinde gelişmeli ve yeniliklere uyum sağlamalıdır. Bu, sürekli öğrenme, beceri geliştirme ve yeni fırsatları değerlendirme anlamına gelir.

  • Kişisel markanın çevresinde bir farklılık işaretine ihtiyacı vardır. Yani çevresinde kolayca hatırlanmasını sağlayacak, tarz, giyim, aksesuar, kullandığı malzemeler, semboller, logolar veya konuşma tarzı bu farklılık işaretleri olabilir. 

Kişisel marka olmak demek, ünlü olmak demek değildir. Her ünlünün toplumda bir değeri olmayabilir. Kişisel marka olmak herkes tarafından tanınmayı da gerektirmez, ama yakın iş ve sosyal çevre tarafından, bilinir, güvenilir, tutarlı, davranışları takdir edilen, örnek alınan insan olmayı sağlar. 

Kişisel marka oluşturmak, bireyin kariyer hedeflerine ulaşmasına, iş dünyasında daha görünür olmasına ve profesyonel fırsatlar yakalamasına yardımcı olur. Aynı zamanda, kişisel tatmin ve başarı hissini artırabilir. 

 

 

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
İletişimde "empati" 08 Temmuz 2024
Bayram ekonomisi 17 Haziran 2024
Hackathonlar artmalı 10 Haziran 2024
Markalaşma ve Mantra 13 Mayıs 2024