QNET ve KEDV’den kadınlara finansal okuryazarlık desteği

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Üretim faktörlerinden biri olan işgücünün verimli kullanılması, ülkelerin ekonomik kalkınmalarının sağlanmasında kilit bir role sahip. İşgücü içerisinde kadınların varlığı ise son derece önemli. Maalesef ülkemizde kadınların sadece yüzde 33 ila 35’i işgücüne dahil. Hatta yoksul hanelerde kadınların yüzde 85’inin ekonomiye dahil olmadığı görülüyor. Kadınları, işgücü piyasasının dışına iten pek çok sebep var. Bunların başında medeni durum, eğitim, ailede bilhassa 0-5 yaş grubunda çocukların varlığı, kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik hukuki düzenlemelerin yetersizliği ve kırsal alandan kente göç gibi sebepler geliyor. Ancak bana göre kadınların işgücüne katılamamalarının en büyük iki sebebi eğitimsizlik ve çocuklar ile yaşlılara bakım zorunluluğu. Türkiye’de kadınlara eğitim konusunda birçok STK’nın uzun yıllardır çok başarılı işlere imza attığını biliyoruz. Bu çalışmalar her geçen gün de artıyor.  Özel şirketler, STK’larla işbirliği yaparak sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyor. Bu firmalardan biri de doğrudan satış şirketi QNET oldu.

124 kadına ulaşıldı

Dünyanın 100’ü aşkın ülkesinde girişimcileri güçlendirmek için faaliyetler yürüten QNET, kadınlar arasında ekonomik okuryazarlığı geliştirmek için globalde yürüttüğü FinGreen projesini Türkiye’de Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) işbirliği ile gerçekleştirdi. İşbirliği kapsamında QNET, ekonomik okuryazarlığın özellikle kadınlar arasında artırılmasına ve kadınların ekonomik sistemin aktif bir parçası olmasına destek sundu. İstanbul, Gaziantep, Mardin, Ankara, İzmir ve Şanlıurfa’da gerçekleştirilen eğitimlerle 124 kadına ulaşıldı. QNET’in FinGreen projesi kapsamında görüşlerini aktaran QI Holding’in Kurumsal İletişimden Sorumlu Başkanı Ramya Chandrasekaran, “QNET olarak sahip olduğumuz temel değerlerinden biri de sürdürülebilirlik. Bu yüzden yaptığımız işlerde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne uygun projeler geliştiriyoruz. FinGreen programımız, hem Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri’nin 4. maddesi ‘Herkes için Kaliteli Eğitim’, hem de 5. maddesi ‘Cinsiyet Eşitliği’ ile uyum gösteriyor. Kadınlara daha fazla ekonomik güç konusunda destek olarak, evlerine, topluluklarına ve dolayısıyla ülkelerine fayda sağlayabiliriz. QNET FinGreen aracılığıyla, kadınların ekonomik olarak güçlenmesini teşvik etme taahhüdümüzü göstermeyi amaçlıyoruz” diyor.

Finansal terimler öğretildi

QNET Pazarlama ve İletişim Müdürü Irmak Sütçü ise, FinGreen projesi kapsamında Türkiye’de KEDV’in liderliğinde farklı şehirlerde ekonominin parçası olan kadın kooperatifleriyle ve kadın gruplarıyla bir araya geldiklerini açıklıyor. Kadınların sağlık, gıda, barınma gibi temel ihtiyaçları için ekonomik planlama becerilerini geliştirmelerine destek olduklarının altını çizen Sütçü, “Finansal terimleri çok basit sözcüklerle ve gündelik hayatlarındaki kavramlarla aktardık. Katılımcı kadınların çoğu finansal terimlere yabancılardı ama eğitim sonunda kendi ev düzenlerinde tasarruf yapılabileceğine, ev bütçelerini düzenlerken evin tüm bireylerinin ortak katılımı ile bunu yapabileceklerine dair bir farkındalık kazandıklarını gözlemledik. Bu en büyük çıktılarımızdan biri oldu. Aynı zamanda mevcut ekonomik kriz, enflasyon, yaşam pahalılığı gibi doğal gündemler de eğitimlerimizin maddelerini oluşturdu” diyor.

Hayat yeniden yeşerecek!

Kadınların ekonomiye dahil olmaları için 1986’dan beri çalışan KEDV’in Koordinatörü Didem Demircan ise, ekonomik okuryazarlığın; dar gelirliler ve hem aile hem de toplum içindeki rolleri nedeniyle özellikle kadınlar açısından temel bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Gündemimizde yer alan deprem felaketiyle ilgili de görüşlerini aldığımız QNET ve KEDV yöneticileri bölgedeki çalışmalarını anlattı. QNET deprem bölgesine yardımlarını sürdürüyor. Bugüne kadar bölgeye 1 milyon 250 bin TL’lik yardım yapan şirket, KEDV ile kadınların girişim alanında desteklenmesi üzerine kalıcı bir proje üzerine de çalışıyor. KEDV ise deprem bölgesine yönelik çalışmalarını artırdı. Didem Demircan, çalışmalarını şöyle anlatıyor: “Depremden etkilenen bölgedeki kamu, sivil ve özel sektör kuruluşları ve diğer müdahale ekipleriyle, 800'den fazla mahalle ve köy muhtarı ve 78 kadın kooperatifi ile temasa geçtik ve özellikle kadınların durumunu ve ihtiyaçlarını anlamaya çalıştık. Bölgedeki yerel ortakları olan kadın kooperatiflerinin yönlendirmesiyle ve Türkiye’nin diğer illerinden kadın kooperatiflerinin, KEDV gönüllülerinin ve destekçilerinin çabalarıyla bölgeye insani yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin’deki Nahıl Misafirevlerimiz’de ve Hatay’da açtığımız mahalle mutfaklarıyla hem kadınlar arasında dayanışmayı kuruyor hem de sıcak yemek sunuyoruz. Kadınların liderliğinde hayat yeniden yeşerecek.” 

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar