Zor Zamanlarda İletişim

Hakan OKAY
Hakan OKAY Helikopter Bakışı

Doğal Afetler, Covid Salgını, Savaşlar, Terör Saldırıları ve benzer olaylar tüm insanları, maddi, manevi olarak, sağlıklarını ve psikolojilerini zor durumda bırakmaktadır. Böyle olaylar yaşandığında milliyet, dil, din, ırk ayırımı yapılmaksızın insanlara destek olmak gerekmektedir.

Bu destekler maddi yardımlar olabileceği gibi, eğer imkân varsa bizzat giderek veya yardıma ihtiyaç duyanların güvenli bölgelere transferlerini sağlamak ve oralarda güvenli yaşamalarını sağlamak gibi çabalar da olabilir. Tüm bunlar dünyamızı yaşanabilir bir yer olmasını ve her şeye rağmen, insanların güvenli bir gelecek için ümit duymalarını sağlar.

Son yaşadığımız deprem felaketinde, bireyler ve kurumlar sadece ülkemizde değil, tüm dünyada seferber oldular ve her türlü desteği vermeye çalıştılar ve vermeye de devam edecekler.  

Tüm bu destekler devam ederken, bireylerin ve kurumların çeşitli mecralarda ve iletişim kanallarındaki paylaşımlarını veya bilgilendirmelerini yaparken daha hassas davranmaları gerekmektedir. Şu anda en önemli iş, felaket bölgelerine destekler yapılırken, zor durumda kalmış insanların sadece yiyecek, giyecek, barınma, sağlık ve ilaç hizmeti değil aynı zamanda da bozulan psikolojilerini düşünerek, yaşadıkları travmayı atlatmalarını sağlamak olmalıdır.

Bir yardım ne alanı mahcup etmeli ne de vereni gururlandırmalıdır. Mümkünse yardımlar gizli yapılmalı ve kimin kime yardım ettiği de bilinmemelidir. Tabii, diğer bireylere ve kurumlara örnek olmak ve harekete geçirmek de önemlidir, ancak bunun yaparken de hassas olmak gerekmektedir. Bu nedenle zor zamanlarda yapılacak iletişim çok önemlidir, sonradan başka sorunlara yol açacak mesajlar verilmemeli ve yaralayıcı sözler sarf edilmemelidir.

Kurumların da tedarikçilerinden başlamak üzere, kurum içi çalışanları, saha çalışanları, bayileri, distribütörleri, temsilcileri ve müşterileri ile iletişime geçmeleri ve başta sağlık olmak üzere, güvenlik durumlarını takip etmeleri gerekmektedir. Kurumlarda çalışanlar veya kurumlarla iş yapan bireyler veya tüzel kişiler, kuşkusuz başta gelir etmek için çalışmaktadırlar, ancak zor zamanlarda da kurumların kendilerini düşündüğünü, ihtiyaçları olduğunda onlara destek veren bir kurumun arkalarında olduğunu görmek isterler.  Zor zamanlarda çalışanlarına ve iş çevrelerine gereken desteği veren kurumlara bağlılık ve güven artacaktır.

Başka bölgelerde yaşayan bireyler bile, ülkemizde son yaşanan deprem felaketinden olumsuz etkilenmişler, eş, dost ve akrabalarını kaybetmişlerdir. Dolayısı ile böylesi zor zamanlarda herkesle iletişim kurulmalı ve maddi olmasa bile, samimi yaklaşımlarla manevi olarak destek olunmalıdır.

Diğer yandan yıllarca rakip olarak görülen kurumların, bir felaket karşısında üretimlerinin durması, depolarının ve ürünlerinin yok olması durumunda, bir destek eli uzatmak hem bir sorumluluk örneğidir hem de kurumun tüm çevresindeki itibarını ve güvenirliğini artırır.

Yaşadığımız deprem felaketinden dolayı tekrardan hayatlarını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Ekip Olmak 18 Mart 2024
Önlem Almak 26 Şubat 2024
Düzeltici Faaliyetler 19 Şubat 2024