'Gelecek için tek uzmanlık yeterli değil'

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünsal Sığrı: "Bugün, sadece kendi uzmanlık alanında derinleşmek yeterli olmuyor."

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
'Gelecek için tek uzmanlık yeterli değil'

Günümüz çalışanının ‘Alet-Takım Çantası’nın, teknik-operasyonel yetkinliklerin yanı sıra davranışsal-insani yetkinlikler ile de dolu olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ünsal Sığrı, "Meslekler yerine, yetkinliklerin ön plan da olduğu günümüz iş yaşamında, ‘T Tipi insan’ ihtiyacı var; yani her şeyi biraz bilen, ama bir şeyi çok iyi bilen iş profesyon eli. Bugün, sadece kendi uzmanlık alanında derinleşmek yeterli olmuyor. Günümüzün karmaşık sorunlarının çözümleri, birçok bilim ve uygulama alanının ‘Kesişim Alanlarında ’ olduğundan, çalışan için çok yönlü yetkinlikler gerekli ve çalışanlar açısından bu kavrama ‘Kenar Kuramı’ denmekte. Artık Endüstri 4.0 bilen öğretmene, nesnelerin internetini bilen avukata, halkla ilişkiler bilen doktora ihtiyaç var. Yani tüm çalışanlar kendisini’ çok yönlü çapraz zenginleşme’ için hazır tutma lı.” dedi. 'Geleceğin işgücünün sahip olması gereken yetkinlik lerin neler olduğu’ konusunda yapılan araştırmaların sonuçlarının kesişim kümesinde öne çıkan başlıkları anlatan Sığrı, şunları sıraladı:

“Zor durumlarla baş edebilme, yaratıcı-yenilikçi düşünme, girişimcilik, birden çok konuda uzman olma, zihinsel esneklik, adaptasyon-uyum, duygu yönetimi ve duygusal zeka, karmaşık problemleri kavrama ve çözme, işbirliği ve ekip çalışması yapabilme , iletişim ve müzakere , eleştirel düşünme, merak ve öğrenme hevesi olma, konsantrasyon , dağınık olmayan düşünme-odaklanma ve mücadele-ısrarcılık gibi davranışsal-insani yetkinlikler (soft skills)

OSTİM; 'Uygulamalı Eğitim' modelini esas alan üniversite

OSTİM Vakfi’nın kurduğu OSTİM Teknik Üniversitesinin ‘Sanayinin Ünive rsitesi’ olarak üç yıldır eğitimini sürdürdüğünü söyleyen Sığrı, “Uygulamalı eğitim modelini esas alan üniversite; öğrenim boyunca öğrencilerini işletmelere yollayan ‘İşyeri Deneyimi Uygulaması’, öğrencilerin girişimcilik yetkinliklerini pekiştirmeye yönelik olarak akademik transkript yanında düzenlenen ‘Girişimcilik Karnesi’, öğren cilere Geleceğin İşgücü ne Yönelik yetkinliklerini planlı olarak kazandıran ve ‘çoklu zeka’ yetkinliklerini esas alan ‘Yetkinlik Matrisi’ uygulamalarıyla, iktisadi faaliyetlerde bulunan Türkiye’deki ilk ve tek öğrenci kooperatifi olma özelliğini taşıyan ‘OSTIM TECH Öğrenci Üretim ve Girişim Kooperatifi’ ve 43 farklı ülkeden artan sayıda uluslararası öğrencileriyle birlikte dönüşen dünyaya ayak uydurmakta ve sanayinin, toplumun ve ülkenin gelişimine katkı sunmaya çalışmaktadır.” dedi.