Bazı illerdeki maden sahaları ihaleye çıkarılacak

Adana, Adıyaman, Malatya ve Kayseri'de bulunan maden sahaları, ara ya da uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile ihale edilecek.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) Adana, Adıyaman, Malatya ve Kayseri'de bulunan maden sahalarının ihalesine ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adana, Adıyaman, Malatya, Kayseri'de bulunan ER.3274220 sayılı 4'üncü grup maden sahası ara ya da uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile ihale edilecek. İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak.

İhalesi yapılacak sahalara ilişkin bilgiler bugünden itibaren MAPEG’in internet adresinde ilan edilecek. İlanda, tesisi şartlı olarak ihalesi yapılacak sahanın ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, alanı ve ihale tarihi yer alacak.

Balıkesir'deki bentonit lokal alanı ihale edilecek

Öte yandan Balıkesir'de bulunan 4'üncü grup ruhsat içindeki bentonit lokal alanı, arama faaliyeti yapmak üzere tüzel kişi, kurum veya kuruluşlara açık ihale usulü ile verilecek.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, bentonit lokal alanında tüm masraflar istekliye ait olmak üzere Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu standartlarında arama faaliyetlerinin yapılması, arama faaliyetleri sonucunda ekonomik olarak işletilebilir görünür rezervin tespiti ve gerekli yasal izinlerin alınması halinde rödovans karşılığı madeninin işletilmesi işi, tüzel kişi, kurum veya kuruluşlara açık ihale usulü ile verilecek.

İsteklilerin, 150 bin lira geçici teminat sunacağı ihale, 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 14.00'te, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde yapılacak.

Bu konularda ilginizi çekebilir