Makineci Avrupa’da fırsat peşinde

Gelecekte dijital dönüşüme uyum sağlayamayan Avrupalı pek çok makine üreticisinin piyasadan çekileceğini belirten Makine İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gencer, Türk makinecilerinin AB pazarında oluşacak bu boşluğu değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Makineci Avrupa’da fırsat peşinde

Esra ÖZARFAT

BURSA - Avrupalı makine üreticilerinin bir bölümünün, dijital dönüşüm sürecindeki hızlı gelişmelere uyumda geç kaldıklarına vurgu yapan MİB Başkanı Emre Gencer, gelecekte çok sayıdaki Avrupa makine üreticisinin piyasadan çekilmek zorunda kalacağına dikkat çekti. Türk makinecilerinin AB pazarında oluşacak bu boşluğu ve fırsatları değerlendirmesi gerektiğini belirten Gencer, “Gümrük Birliği Anlaşması ile parçası olduğumuz AB tek pazarı makine sektörümüz açısından alternatifsizdir. AB pazarındaki gelişmelere uyumda daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor” dedi. Uluslararası ticarette en önemli sermayenin ‘veri’ olduğunun altını çizen Emre Gencer, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımının ‘verilerin serbest dolaşımı’ koşullarının oluşturulması halinde mümkün olabileceğini söyledi. AB, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik serbest ticaret alanlarının dijital ticaret bölgelerine dönüşeceğini dile getiren Gencer, “AB Dijital Tek Pazarı ile ilgili sorunlarımız olduğunu görüyor ve kaygılanıyoruz. Nitekim Avrupalı bir kuruluşun yaptığı Dijital Ticaret Engelleri Endeksi raporuna göre; verilerin dolaşımında en fazla engel çıkaran 7’nci ülkeyiz. Mevzuat ve teknik alt yapıya uyumda daha hızlı hareket etmeliyiz. Aksi takdirde, mevcut Gümrük Birliği Anlaşmamızın işlevsiz kalabileceğini bilmeliyiz” diye konuştu. 150 milyar dolara yakın ticaret hacminin olduğu AB mevzuatına uyumda hızlı adımlar atılması gereken bir diğer adımın da Avrupa Yeşil Mutabakatı olduğunu ifade eden Gencer, eylem planının uygulanmasında geç kalınmaması gerektiğini, bu konularında atılacak adımların Türkiye’nin AB üyeliği yolunu da açacağını bildirdi.

“Kamu altyapı projelerinde Türk malı kullanılsın”

Pek çok Türk firmasının Avrupa’da pazarlama altyapısı yatırımları yaptığını kaydeden Gencer, Avrupalı şirketlerin üretim stratejilerini, ‘tedarik güvenliğini’ ve coğrafi yakınlığı, ön plana alarak oluşturduğunu, bu gelişmelerin Türkiye açısından fırsat olduğunu anlattı. “Çok hızlı hareket etmeli ve bu geçiş dönemini iyi değerlendirmeliyiz” diyen Emre Gencer, “Tabii ki, bu döneme özgü risklerimiz de var. Enerji ve emtia fiyatları hızla arttı. İklim değişikliğine bağlı gıda tedariki sorununu ve artan kuraklığın tarımsal üretimimizi olumsuz etkiliyor. Tüm bu olumsuzluklarla, ödemeler dengesi açıklarının kısa vadeli dış kaynak ile finanse edildiği bir dönemde karşılaştık. Ancak, umutsuz da olmamalıyız. Yeter ki, orta-yüksek ve yüksek teknolojiye haiz ürünlerin, yerli üretiminin arttırılmasını hedefleyen yeni sanayi stratejimizi sabırla sürdürelim ve de ekonomimizde güzel gelişmelerin olduğunu hatırlayalım” değerlendirmesini yaptı. Emre Gencer, Türkiye’deki kamu altyapı projelerinde milli tasarımla üretilen makineler yerine Avrupa menşeli makinelerin kullanılmasını da eleştirdi.

Piyasa istikrarı için gerekli tedbirlerin hızla alınacağından kuşku duymadıklarını kaydeden Gencer, son dönemde uygulamaya konulan tüm destek programlarında makine sektörüne öncelik verilmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Emre Gencer, makineciler olarak 2030 yılına kadar; sektörün ihracatta kilogram fiyatını 15 dolara, genel ihracat içindeki makine ve aksamlarının payını ise yüzde 9’dan yüzde 15’e çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.