Koza Altın’ın altın madeni projesi yargıya taşındı

Koza Altın’ın Kırklareli Istrancalar’daki altın madeni projesi yargıya taşındı. Bölgenin ekolojik önemine dikkat çeken Avukat Gürel, yurttaşın geçim kaynaklarının tehlike altında olduğunu belirterek projenin iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Koza Altın’ın altın madeni projesi yargıya taşındı

BirGün'ün haberine göre Doku Derneği tarafından yapılan açıklamada, “Hem de madencilik faaliyetleri ile yaratılacak olan, toprak ve suyun ağır metal kirliliği, kronik hastalıklara ve özellikle de kanser hastalıklarına zemin hazırlayacaktır” denildi. 

Defalarca engellenen Koza Altın, Istrancalar Ormanı’nda açmak istediği altın madeni ocağında ısrarcı. Kırklareli merkeze bağlu Kula köyünde, daha önce çevresel etki değerlendirme (ÇED) gereklidir kararı verilen projeye ilişkin bu kez ÇED’e gerek yok dendi. 1998 ağacın kesileceği, korunması gereken önemli ekosistemi olan bölgeyi tehdit eden projeye karşı dava açıldı. Edirne İdare Mahkemesi’ne karşı açılan davada projenin bölgede yaratacağı telafisi imkansız zararlara dikkat çekildi. 

Kula Köyü Muhtarlığı’nın avukatlığını yapan Dilara Gürel, Kırklareli Doğa ve Kültür Derneği’nde yargı sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bölgenin önemine dikkat çeken Avukat Gürel, “Alanın tamamına yakını meşe ve kayın ormanıdır. Köylülerin geçim kaynaklarından biri ormancılıktır. Ormancılık faaliyetlerinin biteceğinden köy halkı ekonomik olarak kayba uğrayacaktır.  Bu alanda coğrafi işarete sahip meşe balı üretilmektedir. Üstelik bölge, arıcılıkta ve özellikle Trakya arısında, mutlak koruma altındadır. Bölge, Trakya Üniversitesi ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce 'Avrupa Kırmızı Orman Karıncası Tür Koruma Eylem Planı' ve 'Biyoçeşitlilik envanteri Projesi' kapsamındadır” ifadelerini kullandı. 

Projenin iptal edilmesi gerektiğini belirten Gürel, şöyle devam etti: "Dava konusu edilen projenin özellikleri nedeni ile çok geniş alanda çevresel zararlar ortaya çıkacaktır. Bu kapsamında açılacak yollar, inşa edilecek tesisler, milyonlarca ton hafriyat, patlatmalar,  kesilecek ve tahrip edilecek ormanlar,  yer altı ve yerüstü sularının kirlenmesi nedeni ile göreceği zararlar yani bir bütün olarak havanın, suyun, toprağın kısacası doğal ortamın ve peyzaj bütünlüğünün neticede çevrenin çok ciddi tahrip edileceği gerçeği karşısında; yaşam hakkı olarak kabul ettiğimiz çevre hakkı kapsamında bu proje hakkında verilen ÇED gerekli değildir kararının derhal iptal edilmesi gerekmektedir.

Bizler de bu kararın iptal edilmesi amacıyla, Kula Köyü Muhtarı ve köy halkı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Kula Köyü Muhtarlığının tarafıma vekaletname vermesi neticesinde söz konusu davayı Edirne İdare Mahkemesi’nde 14 Mayıs 2024 tarihinde açtık."