Avrupa Komisyonu, Polonya hakkında soruşturma başlattı

Avrupa Komisyonu, Polonya hakkında Endüstriyel Emisyonlar Direktifine uymayarak üye devlet yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Komisyon, Polonya’ya söz konusu eksiklikleri gidermesi için 2 ay süre tanıdı.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa Komisyonu, Polonya hakkında soruşturma başlattı

Avrupa Komisyonu, Polonya hakkında Avrupa Birliği Endürstirel Emisyonlar Direktifini kendi yasal düzenine tam olarak aktarmayarak üye devlet yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Endüstriyel faaliyetlerin çevre ve sağlık üzerinde önemli etkileri vardır. Endüstriyel Emisyonlar Direktifi, zararlı endüstriyel emisyonların toprağa, suya ve havaya karışmasını sınırlandırmayı, önlemeyi ve atık oluşumunu önlemeyi amaçlayan kuralları ortaya koymaktadır" denildi.

Açıklamada, Polonya mevzuatının söz konusu direktifin atık yakma tesisleri izinleri ve entegre izinlerin şartları, emisyon sınır değerlerine ilişkin hükümleri ve çevresel kalite standartları gibi bazı hükümlerini gerektiği gibi yansıtmadığı belirtildi.

Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve adalete erişimine ilişkin hükümlerin de Polonya mevzuatına gerektiği şekilde dahil edilmediği aktarılan açıklamada, bu durumun endüstriyel emisyonlara ilişkin karar alma sürecine toplumun katılımını zorlaştırdığına dikkat çekildi.

Endüstriyel Emisyonlar Direktifi’nde yer alan teknik gerekliliklerin birçoğunun da Polonya yasalarına doğru şekilde aktarılmadığı ifade edilen açıklamada, Polonya’ya kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt vermesi ve söz konusu eksiklikleri gidermesi için 2 ay süre tanındığı belirtildi.