'Asgari ücret artışında sürdürülebilir üretim ve ihracat gözetilmeli'

Çalışan kesimi olduğu kadar iş dünyasını da yakından ilgilendiren asgari ücretin belirleneceği tarih yaklaşırken Denizli iş dünyası temsilcileri, işveren desteği verilmeden sağlanacak artışın tekstil başta olmak üzere emek bazlı sektörlerde istihdam kayıplarını artıracağı uyarısında bulundu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
'Asgari ücret artışında sürdürülebilir üretim ve ihracat gözetilmeli'

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ  

İhracat yapma şartıyla asgari ücret desteğinin yanı sıra döviz kurunun enflasyon oranında artışı iş dünyası temsilcilerinin çözüm önerileri arasında yer alırken dile getirilen bir diğer konu ise artan kıdem tazminatı yükü oldu.

Sorunların ana kaynağı enflasyon sarmalı

Selim Kasapoğlu- Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı:

“Ekonomimizin içine girdiği enflasyon sarmalı sorunların ana kaynağı. Çalışanların refahını korumak amaçlı yapılan ücret zamları enflasyonu daha fazla körüklüyor. Yılbaşında yapılacak ücret zamlarının 2024 hedef enflasyonu oranında yapılması ekonominin daha sağlıklı yürümesine yardımcı olacaktır. Ücret zamlarının körüklediği ÜFE, kurdaki artışın çok üzerinde kaldı. Bu durum ihracatçının global piyasalarda rekabet gücünü azaltıyor. Ücret zamlarının karşılığında kurda artış görülmezse başta tekstil olmak üzere emek yoğun sektörlerde istihdam kayıpları artacaktır. Kur artışının baskılanmaması ve istihdamın üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi iş dünyasını rahatlatacaktır.”

Çalışan başına asgari ücret desteği artırılmalı

Hüseyin Memişoğlu- Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı:

“2024 enflasyon hedefi yüzde 36. Yüzde 10 refah eklendiğinde kamuoyunda zam beklentisi yüzde 45. Bu, asgari ücretin 16 bin 500 TL civarında belirlenmesi demek. Yani reel kesimin işçilik maliyeti 700 doların üzerine çıkacak ki bu rakam ihracatçı için rakiplere kıyasla işçilik maliyetlerinde iki kat artış ve rekabetçiliğe engel demek. Geldiğimiz noktada özellikle tekstil sektöründe rakiplerimizde fiyat farkı yüzde 40’ın üzerinde. Asgari ücret artışında bu hususun da dikkate alınması yerinde olacaktır. İhracat kaydıyla istihdam üzerinde vergi yükünü hafifletecek destek mekanizması devreye alınmalı, yanı sıra halen çalışan başına asgari ücret desteğinin artırılması lazım.”

Makas açıldıkça ihracat olumsuz etkilenecek

Nuri Turgut- Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DESİAD) Başkanı:

“Çalışanların refahının, hayat standartlarının yükseltilmesi en büyük arzumuz. Ancak, Denizli özelinde tekstil sektöründe rakiplerimize kıyasla 3- 4 katı işçilik maliyetleri oluyor. Yılbaşında asgari ücrete yapılacak zamla işçilik maliyetlerinde rakiplerimizle makas daha da artacak. Makas açıldıkça fiyat tutturmakta zorlanan ve pazar kaybı yaşayan ihracat, olumsuz etkilenecek. Devletimizden isteğimiz ve beklentimiz dünyadaki rakiplerimizle eşit şartlarda yarışmamızı sağlayacak düzenleme ve teşvikleri devreye alması. Bu destekler verilmediği takdirde rakiplere karşı mağdur olduğumuz yaygın sektörümüz tekstilde sıkıntı artacaktır.”

Kıdem tazminatındaki sıkıntı gözden kaçmasın

Engin Boyacı- Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Denizli Şube Başkanı:

“Çalışma arkadaşlarımızın enflasyon karşısında ezdirilmemesi elzem. Dolayısıyla bir zam sözkonusu ama zam oranı belirlenirken işverenin durumu da gözden uzak tutulmamalı. Temennimiz ve beklentimiz orta yol bulunması. Ancak, asgari ücret kadar önemli ve iş dünyası için sıkıntı yaratan kıdem tazminatı konusu gözden kaçmasın. Bu konu ivedilikle çözülmeli. 3 yıl önce 2 bin 700 TL olan asgari ücret bugün 11 bin 500 TL. Asgari ücretle birlikte kıdem tazminatı matrahı daha da artacak. Bu konuda da acil bir düzenleme yapılmasını zaruri görüyoruz.”