Bitkisel yağların deniz yoluyla taşınmasına ilişkin düzenleme

Bitkisel yağların deniz yoluyla taşınmasına yönelik mevzuatta düzenleme yapıldı. Düzenlemeyle bitkisel yağların boru hattıyla elleçlenmesi zorunluluğu kaldırıldı.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bitkisel yağların deniz yoluyla taşınmasına ilişkin düzenleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, deniz yoluyla yapılacak tehlikeli yük taşımacılığı faaliyetinin güvenli, ekonomik, seri, kaliteli, çevreye olumsuz etkisi en az ve diğer taşımacılık faaliyetleri ile uyumlu şekilde yapılması ve deniz yoluyla taşınan yüklerin yükleme emniyetinin sağlanmasına yönelik usul ve esasları düzenliyor.

Değişiklikle Dökme Tehlikeli Kimyasalları Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları Hakkında Uluslararası Kodu kapsamındaki yüklerle ilgili düzelemeye gidildi.

Asfalt ürünleri hariç olmak üzere "emniyet (safety)-S" ibaresi bulunan zararlı tehlikeli sıvı dökme yükler, kıyı tesislerinde supalan olarak elleçlenemiyor.

Bu yükler, ancak boru hatları vasıtasıyla gemilerden tesiste bulunan tanklara tahliye edilerek ve bu tanklardan da kara tankerlerine dolum yapılarak elleçlenebiliyor.

Söz konusu düzenlemenin istisnasına asfalt ürünlerinin yanında "bitkisel yağlar" da eklendi.

Bu konularda ilginizi çekebilir