OVP (Orta Vadeli Program) Nedir?

Orta Vadeli Program (OVP), bütçe hazırlığının ilk adımıdır. 5018 sayılı Kanuna göre, bu çok yıllı bütçe süreci, her Eylül'ün ilk haftasının sonuna kadar makro politika, ilkeler, hedefler ve ana ekonomik kriterleri içermelidir. Bu süreç, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın ortak çalışmasıyla şekillenir.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
OVP (Orta Vadeli Program) Nedir?
OVP Nedir?

OVP'nin amacı, stratejik hedefler ışığında kamu politikalarını ve uygulamalarını belirlemek ve kaynakları bu yönde tahsis etmektir. Ayrıca, kamu ve özel sektöre daha öngörülebilir bir yol haritası sunarak ekonomik ve sosyal gelişmelerin sürdürülebilirliğini sağlamlaştırmayı ve güven ile istikrarı artırmayı hedefler.

Orta Vadeli Program, makro politikaların yanında temel gelişim eksenleri ve ana sektörleri de kapsar. Bakanlık ve kurum bütçeleri hazırlanırken, yasal düzenlemeler yapılırken ve kurumsal karar verme süreçlerinde programın amaçları ve öncelikleri temel alınır. OVP'nin üç yıllık bir perspektifi vardır ve her yıl, yıllık uygulamaların sonuçlarına ve genel koşullardaki değişikliklere göre güncellenir.

OVP ile ilgili haberler

OVP neden önemlidir?

Entegrasyon ve Tutarsızlık Önleme: OVP, farklı bakanlık ve kurumların hedef ve politikalarının birbiriyle tutarlı olmasını sağlar. Bu, devlet içerisindeki farklı birimlerin ortak bir vizyon ve strateji etrafında hareket etmelerini teşvik eder, bu da politikaların daha etkili bir şekilde uygulanmasına yardımcı olur.

Ekonomik Aktörler için Kılavuz: OVP, ekonomik aktörler için kritik bir bilgi kaynağıdır. İş dünyası, yatırımcılar ve finansal kuruluşlar için ekonomiye dair uzun vadeli beklentileri ve devletin ekonomi politikalarını anlamalarında rehberlik eder. Bu, özellikle yatırım kararlarını alırken veya uzun vadeli stratejik planlama yaparken önemlidir.

Halkın Bilgilendirilmesi: OVP'nin bir diğer önemli fonksiyonu da kamuoyunu bilgilendirmektir. Bu, hükümetin ekonomik politika hedefleri, stratejileri ve öncelikleri hakkında şeffaflığı artırır. Bu şeffaflık, halkın hükümetin eylemlerini daha iyi anlamasını ve değerlendirmesini sağlar.

Dinamik Güncellemeler: OVP'nin yıllık olarak güncelleniyor olması, ekonomik koşulların dinamik doğasına uygun bir yaklaşımdır. Bu, programın her zaman güncel ve geçerli olmasını sağlar, böylece hükümetin değişen koşullara hızla yanıt vermesini kolaylaştırır.

OVP hakkında detaylı bilgi ilk olarak 'Ansiklopedik Ekonomi & İş Hayatı Sözlüğü'nde (burada) yayınlanmıştır.

Bu konularda ilginizi çekebilir
OVP