TEPAV'dan büyümeye deprem revizyonu

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) "Kahramanmaraş merkezli depremin etkileri ve politika önerileri" başlıklı raporunu yayımladı. Raporda ekonomik büyümede yavaşlama beklenirken, deprem bölgesinin kalkınması için gerekli olan tutar 150 milyar dolar olarak tahmin edildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TEPAV'dan büyümeye deprem revizyonu

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin, ülke ekonomisi üzerinedeki etkisi hakkında yayımlanan raporda, ekonomik büyümenin, deprem öncesi öngörülenden 1,2 puan daha düşük gerçekleşeceği tahmin edildi. Ayrıca raporda, bölge için 5 yıllık bir kalkınma planı öngörülürken, bu kalkınma için gerekli olan tutar ise 150 milyar dolar olarak hesaplandı.

Raporun detayları ise şöyle:

Yapılan çalışma; deprem kaynaklı hasar ve yıkımın 11 ildeki yapı stokunun yaklaşık yüzde 40’ını etkilediğini göstermektedir. Ağır hasarlı ve yıkık olduğu tahmin edilen 650 bin bağımsız birim, deprem bölgesinde 2022 yılında yapı kullanma izni alınan konut sayısının yaklaşık 7 katıdır. Depremde az ve orta derece hasar gördüğü tahmin edilen 1,5 milyon bağımsız birimin güçlendirme ve onarım faaliyetleriyle Türkiye genelinde devam eden konut stok ihtiyacı gözetildiğinde, deprem kaynaklı hasarın 5 yılda telafi edilebileceği beklenmektedir.

5 yıllık kalkınma döneminin maliyeti 150 milyar dolar olarak hesaplanmıştır.

2023 yılında ekonomik büyümenin, deprem öncesi öngörülen baz senaryoya göre 1,2 puan daha düşük gerçekleşmesi beklenmektedir. Büyüme üzerindeki riskler, deprem bölgesinin yeniden inşa sürecinin hızına, uygulanacak ekonomi politikalarına ve finansal koşullara bağlı olarak geniş bir bantta değişiklik gösterecektir.

Deprem sonrası finansal risklerin yönetilebilmesi için başta para politikası olmak üzere uluslararası kabul görmüş ekonomi politikalarının uygulanması tavsiye edilmektedir.

Deprem bölgesinde yoksulluk ve gelir adaletsizliğinin artması beklenmektedir. Yaşam standartlarının korunması için depremden en çok etkilenen hanelere temel gelir (vatandaşlık geliri) desteği sunulması önerilmektedir.

Uzun vadeli politika önerileri geniş bir perspektifle, Türkiye’nin küresel iklim değişikliğiyle mücadele ve afetlere karşı önlem politikalarını da gözeterek uygulanmalıdır. Deprem sonrası kalkınma programının en verimli ve etkili şekilde yürütülmesi için uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılması tavsiye edilmektedir.