Bozdağ: Erdoğan'ın aday olması anayasal hakkı

Adaylık tartışmalarıyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Bozdağ, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması anayasal hakkıdır." dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bozdağ: Erdoğan'ın aday olması anayasal hakkı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimlerde cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, adaylığa yönelik itirazlarla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1982 Anayasası'nda en kapsamlı ve en köklü değişikliklerin yapıldığını belirtti.

Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesine bağlı olarak cumhurbaşkanının yetki, görev, sorumluluğu ve hukuki statüsünün tümden değiştiğini ifade etti. Bozdağ, yürütme organının topyekun yeniden düzenlendiğini ve öncekinden tamamen farklı bir tasarımla var olan yürütme organının kaldırılarak, yerine yeni bir yürütme organı ihdas edildiğini aktardı.

Bozdağ şöyle devam etti: “2017 yılı değişikliğinden önceki Anayasa’nın tanımladığı cumhurbaşkanı ile 2017 yılı değişikliğinden sonraki Anayasa’nın tanımladığı cumhurbaşkanı aynı değildir, birbirinden tamamen farklıdır. Seçilenin unvanının aynı olması, bu anayasal hakikati değiştirmez. Zira 2017 Anayasa değişikliği sonrası halkın seçtiği cumhurbaşkanı, yürütmenin sembolik ve sorumsuz kanadı olan cumhurbaşkanı değildir, yürütme yetkisi ve görevi münhasıran kendisine ait olan ve yaptığı her iş ve eylemden sorumlu olan, tek başına yürütme organını oluşturan cumhurbaşkanıdır. Bu nedenle 2017 Anayasa değişikliği öncesindeki cumhurbaşkanı ile mer’i Anayasada yer alan cumhurbaşkanı arasında hukuki bir devamlılık halinin varlığından da bahsedilemez. “

Bozdağ, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet sistemi değişikliği sonrası münhasıran yürütme yetkisi kendine ait olan ve bizzat yürütme organı olan cumhurbaşkanı unvanı ile ilk defa 24 Haziran 2018’de cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bu nedenle 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden cumhurbaşkanı adaylığı ikinci adaylığıdır ve anayasal hakkıdır.” ifadelerine yer verdi.

Anayasa’nın 101. maddesini hatırlatan Bakan Bozdağ, “Anayasa’nın 101. maddesinde yer alan cumhurbaşkanının görev süresinin beş yıl olması, bir kimsenin en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilmesi, isterse cumhurbaşkanının partili olması ile bu maddenin içerdiği hak ve imkânlar, ilgili herkes için yeni haklar ve imkânlardır. Görevdeki ve önceki cumhurbaşkanları, ayrımsız bu yeni hak ve imkanlardan yararlanma hakkına sahiptir.” dedi.

Bakan Bozdağ, “Gerek Anayasa hukukunun temel ilkeleri, gerek Anayasa ve yasa hükümleri ve gerekse yasama belgeleri uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olması ve cumhurbaşkanı seçilmesinin önünde hiçbir anayasal ya da yasal engel yoktur.” ifadelerini kullandı.

 

 

Bu konularda ilginizi çekebilir