Resmi Gazete'de bugün (26 Eylül 2023)

26 Eylül 2023 Tarihli ve 32321 Sayılı Resmî Gazete.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Resmi Gazete'de bugün (26 Eylül 2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelik
–– Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2023 Tarihli ve 2017/37403 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2023 Tarihli ve 2019/21893 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2023 Tarihli ve 2019/36513 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bu konularda ilginizi çekebilir