Şaban ayında hangi olaylar gerçekleşti? Şaban ayının ilk 10 gün zikirleri nelerdir? Üç aylar takvimi

İslam'da önemli aylardan birisi olarak kabul gören şaban ayı içerisinde birçok önemli olay meydana gelmiştir. Şaban ayı ibadet yönünden son derece önemli bir aydır. Şaban ayında yapılan ibadetlere misliyle karşılık verilir. Peki, Şaban ayında hangi olaylar gerçekleşti? Şaban ayının ilk 10 gün zikirleri nelerdir? İşte detaylar...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şaban ayında hangi olaylar gerçekleşti? Şaban ayının ilk 10 gün zikirleri nelerdir? Üç aylar takvimi

Şaban ayında gerçekleşen bazı olaylar

1-Orucun Farz Kılınması

Hicretin 2. yılı Şaban ayında farz kılınan Ramazan orucudur. Kur'an-ı Kerim'de orucun farz kılındığını bildiren ayetlerin meali şöyledir:

"Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi sakınasınız diye size de sayılı günlerde oruç farz kılındı." (Bakara Suresi, 183)

2-Ayın Yarılması Mucizesi

Ayın dolunay olduğu gece, Efendimiz müşriklerin istedikleri mucizeyi kendisine vermesini Allah Teala'dan diledi. Cebrail aleyhi's-selam inip, Allah'ın duasını kabul ettiğini O'na duyurunca, O da Mekkelilere haber verdi. Müşrikler ayın on dördüncü gecesinde ayın ikiye ayrıldığını gördüler.

3-Kıblenin Değişimi

Medine'ye hicretin 17. ayında, kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a doğru çevrildiğini bildiren ayet-i kerime nazil oldu:

"Yüzünün sık sık semaya çevrildiğini, muhakkak ki Biz görüyoruz. Seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü o tarafa çevirin..." (Bakara Suresi, 144)

Şaban ayı ilk 10 gün zikirleri

1. gün

-ESTAĞFIRULLAH EL AZİM

Anlamı= Şânı pek yüce olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum.

2. gün

-LA İLÂHE İLLALLAH

Anlamı= Allah'tan başka ilah yoktur.

3. gün

-SÜBHÂNALLÂHİ VE Bİ-HAMDİHİ

Anlamı= Allah'a hamd ederek O'nu noksanlıklardan tenzih ederim.

4. gün

-ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED

Anlamı= Allah'ım! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle.

5. gün

-LA HAVLE VE LA KUVVETE İLLA BİLLÂH

Anlamı= Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur.

6. gün

-LA İLÂHE İLLALLÂHÜL MELİKÜL HAKKUL MÜBIN

Anlamı= Mülk sahibi Melik, hak ve varlığı birliği apaçık Mübin olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur.

7. gün

-LA İLÂHE İLLALLAHU VAHDEHÚ LÂ ŞERÎKE LEH, LEHÜL MÜLKÜ VE LEHU'L HAMDÜ VE HÜVE ALÂ KÜLLİ ŞEY'İN KADIR

Anlamı= Bir ve ortağı olmayan Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'nadır, O'nun her şeye gücü yeter. Ondan başka güç ve kuvvet yoktur. O'ndan başka hak ilah yoktur.

8. gün

-SÜBHANALLÂHİ VELHAMDULILLAHİ VE LA İLAHE İLLALLAHU VALLAHU EKBER

Anlamı= Bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür.

 9. gün

-SÜBHÂNALLÂHİ VE Bİ-HAMDİHİ SÜBHANALLAHİL AZİM

Anlamı= Allah'a hamd ederek O'nu noksanlıklardan tenzih ederim, Yüce Allah'ı tenzih ederim.

10. gün

-ELHAMDULILLAH

Anlamı= Hamd Allah'a mahsustur; Allah'a hamdolsun, şükürler olsun.

2024 üç aylar takvimi

 -11 Ocak Regaib Kandili

 -12 Ocak Recep Ayı

 -6 Şubat Miraç Kandili

 -11 Şubat Şaban Ayı

-24 Şubat Berat Kandili

 -11 Mart Ramazan Ayı

 -5 Nisan Kadir Gecesi

 -9 Nisan Arefe Günü

 -10 Nisan Ramazan Bayramı