Bireysel yatırımcının ihtiyacı “derin bilgi”

Didem Eryar ÜNLÜ
Didem Eryar ÜNLÜ YAKIN PLAN

Nasdaq Kıdemli Başkan Yardımcısı, Yatırım Bilgi Verileri Global Başkanı Brandon Tepper, “Bugün dünya genelinde çok sayıda bireysel yatırımcı çevrimiçi aracı kurumlar üzerinden işlem gerçekleştiriyor ve bu aracı kurumlar, bireysel müşterilerinin bilgi taleplerini karşılayan bilgi ve verilere erişime her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor” diyor.

Günümüzde sayıları tüm dünyada artış gösteren bireysel katılımcılar, daha ince detaylar içeren bilgilere erişim talep ediyor. Nasdaq TotalView yatırımcıların, tüm kademelerdeki defter derinliğini görebilmelerini ve böylece likiditeyi saptayıp, belirli bir fiyat noktasındaki bir menkul kıymetin gerçek arz ve talep durumuyla ilgili değerli bilgiler edinebilme olanağı sunuyor. Yatırımcılar likidite bölgelerini izleyebiliyorlar, kendi stratejilerini geliştirebiliyorlar; olası fırsatları görebiliyorlar ve piyasadaki davranış biçimlerini analiz edebiliyorlar. Nasdaq’ın “Ekonomileri Güçlendirmek İçin Bilgilerden Yararlanmak” başlıklı raporu, verinin önümüzdeki dönemde çok daha büyük bir etki sahibi olacağını ortaya koydu.

“Piyasaların Geleceğini Şekillendiren Derinliği Bulmak” isimli rapor ise, pazar derinlik verisinin yatırımcıların daha iyi kararlar almasına nasıl katkıda bulunacağına odaklanıyor. Nasdaq Kıdemli Başkan Yardımcısı, Yatırım Bilgi Verileri Global Başkanı Brandon Tepper “Bugün dünya genelinde çok sayıda bireysel yatırımcı çevrimiçi aracı kurumlar üzerinden işlem gerçekleştiriyor ve bu aracı kurumlar, bireysel müşterilerinin bilgi taleplerini karşılayan bilgi ve verilere erişime her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor” diyor. Tepper ile yatırım ortamında yaşanan gelişmeleri konuştuk.

Son ekonomik ve jeopolitik gelişmeler ışığında, küresel yatırım ortamında gördüğünüz mevcut trendleri nasıl değerlendirirsiniz?

COVID-19 pandemisinin başlangıcında dünya çapında karantina uygulandığında, Wall Street’te beklenmedik bir fenomen şekillenmeye başladı. Küresel pandemide borsaya yeni katılan bireysel yatırımcıları tanımlamak için “bireysel yatırımın yükselişi » terimi ortaya çıktı. Ocak 2021'de, ABD'de yaklaşık 6 milyon kişi ticaret uygulamalarını indirdi ve bu, hisse senedi ve opsiyon ticaretlerinde rekor seviyede günlük ortalama hacimlere katkıda bulundu. 2021 yılı boyunca, bireysel yatırımcılar ABD hisse senedi piyasası ticaretinin üçte birini oluşturdu. İlginç bir şekilde, bireysel yatırımın yükselişi küresel bir trende dönüştü. Bireysel yatırımcılar, aracılık uygulamaları aracılığıyla piyasalarda aktif kalmaya devam ettikçe, bu firmalar müşterilerinin daha bilinçli kararlar alabilmeleri için benzersiz veri ve içgörü talebi ile karşılaşacaklar. Bu içgörüler ise, piyasa trendleri, yatırım görünümü, sektör görüşleri, gerçek zamanlı hisse senedi fiyatları gibi konuları içeriyor.

Veri ve teknolojinin yayılması yatırım endüstrisini nasıl dönüştürdü ve Nasdaq bu değişen ortamda nasıl bir rol oynuyor?

Bu teknolojilerin yatırım stratejilerinin geleceğini nasıl şekillendireceğini düşünüyorsunuz? ABD hisse senetleri piyasasında aktif bireysel yatırımcı sayısı arttıkça, daha ayrıntılı bilgiye erişim talebi de arttı. Yatırımcılar, piyasa yapısının inceliklerini ne kadar iyi anlarsa, hisse senedi piyasalarında o kadar etkili bir şekilde yer alabilirler. ABD hisse senetleri için piyasa yapısı, borsaların ve ticaret merkezlerinin kurallar kitabı, fiyat keşif süreci, spread ve tekliflerin belirleyicileri, farklı piyasa verilerini anlama, gün içi ticaret davranışı ve işlem maliyetlerini içeren bir çerçeveyi ifade eder. ABD’deki önde gelen borsa ve borsada işlem gören en büyük likidite havuzu olarak Nasdaq, profesyonel düzeydeki emir defteri verilerini bireysel yatırımcılara aracılar ve Yahoo ve Google gibi diğer finansal bilgi sağlayıcılar aracılığıyla sunuyor. Bu veriler Nasdaq, New York Borsası ve bölgesel listelenmiş menkul kıymetlerdeki her fiyat seviyesindeki emirleri ve teklifleri, hatta küçük lot emirlerini bile gösteriyor. Bireysel yatırımcılara bu tür ayrıntılı veri sağlayarak, yatırımcıların piyasada daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olabiliriz.

Çevresel, Sosyal ve Yönetim (ESG) faktörleri giderek daha önemli yatırım kriterleri haline geliyor. Nasdaq’ın Veri iş birimi ESG verilerini hizmetlerine nasıl entegre ediyor ve bunun yatırım kararları üzerindeki etkisini nasıl görüyorsunuz?

Dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılar, kişisel ilgi alanları ile yatırım temaları arasında uyum arayışında. ESG perspektifinden ilgi gördüğümüz bir alan sürdürülebilir tahvillerle ilgili. Yatırımcılar için düzenleyici raporlama gereklilikleri giderek daha dinamik hale geliyor ve bu da yatırımcıların yönettiği portföyleri ve yatırımları analiz edip raporlamak için gereken veri ayrıntısını şekillendiriyor. Veri varlıklarımızın bir parçası olarak Nasdaq Sürdürülebilir Tahvil Ağı (“NSBN”), sürdürülebilir tahvillerin ihraççılarını yatırımcılarla buluşturan bir ESG veri çözümü ve yatırımcıları etkiyi değerlendirmek ve bilinçli yatırım kararları almak için güçlendiriyor. NSBN, yatırımcıların yapılandırılmış ve standartlaştırılmış eyleme geçirilebilir verileri daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.

Bireysel yatırımcılığının ve platformların yükselmesiyle birlikte, yatırımın demokratikleşmesini geleneksel piyasa dinamiklerini nasıl değiştirdiğini görüyorsunuz ve bunun kurumsal yatırımcılar üzerindeki etkileri neler?

Orta Doğu’da çevrimiçi aracılıların artan popülaritesi, bölge genelinde bireysel yatırımcıların artan etkisini vurguluyor. Bu topluluğun piyasalara katılmaya devam edeceğini ve yatırım kararlarını bilgilendirmek için benzersiz içgörüler arayacağını tahmin ediyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki finansal kurumlarla çalışma deneyimimiz, ilk kez yatırım yapan bireysel yatırımcıların finansal okuryazarlıklarını geliştirme ve bilgi açlıklarını karşılayan aracılarla etkileşim kurma konusunda güçlü bir arzuya sahip olduklarını gösteriyor. Deneyimlerimiz, bireysel yatırımcıların yerel piyasalara erişim arayacaklarını ve ardından profesyonel yatırımcılar tarafından kullanılan ticaret araçları ve verileri aracılığıyla küresel olarak genişleyeceklerini gösteriyor.

Yapay zeka ürün geliştirmede büyük etkiye sahip olacak

Nasdaq’ın veri işi, müşterilerini desteklemek için yenilikçi teknolojilerden nasıl yararlanıyor?

Yeniliklerin ön saflarındayız ve yapay zeka (AI) işimizde birkaç yıldır önemli bir gündem maddesi oldu. Önümüzdeki yıllarda, yapay zekanın benzersiz ürün geliştirmede büyük bir etkiye sahip olmasını bekliyoruz. Teknoloji olgunlaştı ve büyük dil modellerinin (LLM’ler) yaygın kabulü arttı. Veriler, büyük dil modelleri geliştirmek için kritik ve tüketiciler verilerle farklı şekillerde etkileşimde bulunmak istiyor, bu da yeni bir standardın yolunu açabilir. İnsanlar geçen yıl boyunca yapay zeka ile testler yaptıklarından, bu yıl daha fazla yapay zeka destekli ürünün piyasaya çıkmasını bekliyoruz. Yeni ürünlür veriyle ilgili soruları yanıtlama verimliliğini ve insan yeteneklerini artıracak. Misyonumuz, müşterilerin veriyle ilgili sorularını olabildiğince hızlı ve tüm organizasyon çapında yanıtlamalarına yardımcı olmak. Hangi veri varlıklarına sahibiz, bunları birbirleriyle nasıl ilişkilendirebiliriz, yenilikçi teknolojileri nasıl dahil edebiliriz ve finansal ekosistemin geleceğini nasıl güçlendirebiliriz gibi konulara odaklanıyoruz.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar