Boomer’lardan Zoomer’lara dönüşüm… Z kuşağı, yöneticilerinden ne bekliyor?

Hakan OKAY
Hakan OKAY Helikopter Bakışı

Sosyologlar, kuşakların kırılımını aşağıdaki şekilde belirlemektedirler:

Baby Boomer (Bebek Patlaması Kuşağı) 1945-1964 yılları arasında doğanlar (Boomer’lar)

X Kuşağı (Kayıp Kuşak) 1965 – 1979 yılları arasında doğanlar

Y Kuşağı (Sorgulayan Kuşak) 1980 – 1994 yılları arasında doğanlar

Z Kuşağı (Kristal Kuşak) 1995 - 2010 yılları arasında doğanlar (Zoomer’lar)

Alfa Kuşağı (Alfabenin ilk harfi) 2011 yılından sonra doğanlar

OECD istatistiklerine göre dünyada 2 milyar üyesi bulunan Z Kuşağının yakın bir gelecekte iş gücünün önemli bir kısmını oluşturacağı öngörülüyor. Z Kuşağının 2025 yılında dünya nüfusunun %30'unu, iş gücünün ise %27'sini oluşturacağı tahmin ediliyor.

Dolayısı ile halen yönetici durumunda bulunan önceki kuşaklar, işlerini ve görevlerini Z Kuşağına devredeceklerdir. Özellikle de Z Kuşağının büyük bir bölümünün, üniversite öğrenimleri Pandemi dönemine denk geldiği için, bilgi ve becerileri önceki kuşakların seviyesinde olmasa da dijital dünyanın daha fazla iş ve sosyal hayata girmesiyle birlikte, teknolojinin hızlı değişimine adapte olan, bağımsız düşünebilen ve çeşitli deneyimlere açık bir şekilde büyümüştür.

Z kuşağı, yöneticilerinden genellikle aşağıdaki beklentilerdedirler: 

  • Teknolojiye Hakimiyet:

Z kuşağı, dijital dünyada büyüdüğü için teknolojiye hakimdir. Yöneticilerden, iş süreçlerini optimize etmek ve yenilikçi çözümlerle gelmek için teknolojiyi etkili bir şekilde kullanmalarını beklerler. 

  • Esnek Çalışma Koşulları:

Z kuşağı, esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma gibi esnek iş modellerini değerli bulur. Yöneticilerden, iş-yaşam dengesini destekleyen politikalar ve uygulamalar beklerler. 

  • Çeşitlilik ve Yaratıcılık:

Z kuşağı, çeşitliliği ve yaratıcılığı önemser. Yöneticilerden, işyerinde adil bir ortam sağlamalarını, farklı bakış açılarına değer vermelerini ve çeşitli bir ekip oluşturmalarını beklerler. 

  • Öğrenmeye Açıklık:

Z kuşağı, sürekli öğrenmeye ve gelişime açık bir nesildir. Yöneticilerden, çalışanlarını sürekli olarak geliştirmelerini sağlamalarını ve öğrenmeye teşvik etmelerini beklerler. 

  • İşbirliğine Odaklanma:

Z kuşağı, iş birliğine ve ekip çalışmasına önem verir. Yöneticilerden, açık iletişim ortamları sağlamalarını, ekip çalışmasını teşvik etmelerini ve herkesin görüşlerine değer vermelerini beklerler. 

  • Sosyal Sorumluluk:

Z kuşağı, sosyal sorumluluk bilincine sahip bir nesildir. Yöneticilerden, şirketin toplumsal etkisini düşünmelerini, sürdürülebilirlik ilkelerine odaklanmalarını ve topluma faydalı olmalarını beklerler. 

Bu beklentiler, genel eğilimleri temsil etmektedir, ancak her birey farklı önceliklere sahip olabilir. Yine de genel olarak, Z kuşağı, liderlikte şeffaflık, esneklik ve değer odaklı bir yaklaşım beklemektedir.

 

 

 

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Ekip Olmak 18 Mart 2024
Önlem Almak 26 Şubat 2024
Düzeltici Faaliyetler 19 Şubat 2024