Çimentoda ‘yeşil dönüşüm’ için 2 milyar dolar yatırım gerekiyor

Vahap MUNYAR
Vahap MUNYAR İŞ DÜNYASINDA DİYALOG

TÜRKÇİMENTO’nun EKONOMİ Gazetesi’yle birlikte düzenlediği “Anadolu Buluşmaları” nın 7’ncisi için Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’ndayız.

TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, moderasyonunu Suat Özyaprak’ın üstlendiği toplantıda önce sektörün dünyadaki yerine işaret etti:

- Avrupa’nın lideri, dünyanın 5’inci büyük üreticisi konumunda yer alan sektörümüz, çimento ve klinker toplamında dünyada ikinci büyük ihracatçı konumunda bulunuyor. 100’den fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Sektörün kapasitesi üzerinde durdu:

- 119 milyon tona eşdeğer çimento kapasitesine sahip sektörümüz, Türkiye geneline yayılan 56 entegre ve 21 öğütme, toplam 77 fabrikada üretim yapıyor. 119 milyon tonluk kapasitenin yüzde 94’ünü üyelerimiz temsil ediyor.

Üyelerinin bu yıla ilişkin verilerini paylaştı:

- 2023 Ocak-Ağustos döneminde toplam üretim geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10’luk artışla 51.3 milyon tona yükseldi. Aynı dönemde iç satışlar yüzde 20 artışla 40 milyon tona ulaştı.

11 ilimizi vuran, 50 binin üzerinde canı aramızdan alan 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerine değindi:

- Ülkemiz açısından depremler kaçınılmaz bir gerçektir. Ancak, depremlerin yıkılan binalarla felakete dönüşmesinin önüne geçebilmemiz mümkün. Ülkemizin benzer felaketler yaşamaması için uluslararası standartlara uygun çimento üretimini öncelikli görüyoruz.

“Yeşil mutabakat”a uyum için dönüşüm adımlarına dikkat çekti:

- Hesaplarımıza göre 2022 yılında 1.6 milyon ton atık kullanarak enerji ihtiyacımızın yüzde 10.1’ini alternatif yakıttan elde ettik. Bu sayede 850 bin ton eşdeğerinde petrokok tasarrufu sağlamış olduk. Ayrıca 2022’de 3 milyon ton alternatif hammadde kullandık.

Enerji verimliliği yatırımlarının altını çizdi:

- Sektörümüzde 17 fabrikada 154.5 megawatt gücünde atık ısı geri kazanımı yoluyla elektrik üretiliyor.

TÜRKÇİMENTO Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir de düşük karbonlu üretimin altını çizdi:

- 2030 ve 2050 için iki fazlı bir yol haritası belirlemiş bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde sektörümüzdeki teknolojik dönüşüm, düşük karbonlu üretim açısından da son derece büyük önem arz edecek.

Günün şartlarına uygun üretim yaparak kendilerini geleceğe hazırladıklarını vurguladı:

- Yeni şartlara uygun üretim yapmayanlar, sektördeki gelişime ayak uyduramayanlar yeni dünyada rekabet edemez hale gelecekler.

Şu çağrıyı yaptı:

- Önümüzdeki dönemde ülkemizde yeni çimento fabrikası yatırımı yapmayalım. Öncelikle mevcutların tamamını “yeşil mutabakata uyumlu” hale getirecek yatırımlara yönelelim.

Fatih Yücelik araya girdi, dönüşümün finansmanını irdeledi:

- Bunlar çok büyük maliyetler gerektiren yatırımlardır. Sektördeki üreticilerin kendi öz kaynaklarıyla yapabilecekleri yatırımlar değildir. Bu yatırımlar konusunda yerli ve yabancı finans kaynakları ile devlet teşviklerinin de önemli rol oynaması gerekiyor.

Araya girip sordum:

- Çimento sektörünün “yeşil mutabakata uyum” sağlayacak dönüşüm gerçekleştirmesi için ne kadar yatırım yapması gerekiyor?

Yücelik yanıtladı:

- 2 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyaç var…

Panelde atık yakma konusu gündeme gelince 2010 yılına döndüm, Nuh Çimento’nun İzmit Körfezi çamurunu kurutup yakmak üzere 40 milyon dolarlık yatırım yaptığını anımsadım.

Çimento fabrikaları, dönüştürülemeyen atıkların bertarafı konusunda önemli çözüm adresleri arasında yer alıyor.

Ayrıca teknoloji geliştikçe “çevreye saygılı” üretime geçiş adımları hızlanıyor. Finansman konusunda verilecek desteğin bu adımları daha da hızlandırabileceği anlaşılıyor.

Harput’ta bir Basın Müzesi var

KANAL Fırat TV’nin sahibi Prof. Yasemin Açık ile Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık, “TÜRKÇİMENTO Anadolu Buluşmaları” toplantısı sonrası Harput’taki Basın Müzesi’ni birlikte gezmeyi önerdi.

Zeki Akbıyık, müzenin Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın özel çabasıyla kurulduğunu belirtti:

- Basın Müzemiz, Harput mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan ve 1800’lü yıllarda inşa edilen “Sağir Müftü Konağı”nda hayata geçirildi. 10 Ocak 2023 tarihinden itibaren de ziyarete açıldı.

“Basının Tarihsel Sürecine Yolculuk” konseptiyle düzenlenen müzeyi gezerken hayıflandım:

- Başkanvekili olduğum Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin İstanbul Çemberlitaş’ta dünyada ilk 15’e giren bir Basın Müzesi var. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden binayı restore etmesini beklerken, müzeyi oradan taşımamız için çaba harcıyorlar.

■ 6’ncı bölge kapsamına girince Elazığ’da yatırım artışı oldu

ELAZIĞ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, Elazığ’ın teşviklerde 6’ncı bölge kapsamına alınmasının sanayi yatırımlarını artırdığını belirtti:

- 6’ncı bölge kapsamına girmesiyle birlikte Elazığ OSB’de yüzde 100 doluluğa ulaşıldı. İstihdam 20 bin kişiye çıktı.

Bununla birlikte ikinci OSB için çalışmaların hızlandığını bildirdi:

- İkinci OSB’de de yatırımcı talepleri iyi. OSB’miz 2024’ün sonlarına doğru devreye girmiş olacak.

■ Atık ithalatı gerekiyor ama ‘Avrupa’nın çöp deposu’ tepkisi frenliyor

TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, “yeşil mutabakat” çerçevesinde AB ülkelerinde “sınırda karbon vergisi”nin devreye girmesiyle çimento ihracatında ton başına 50 Euro’luk maliyetin gündeme geleceğini belirtti.

TÜRKÇİMENTO Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir, söz konusu maliyeti şöyle örnekledi:

- Yani, örneğin 100 liraya sattığımız çimentoya 100 lira yeni maliyet binecek.

Özdemir, çimento fabrikalarının alternatif yakıta ihtiyaç duyduğu üzerinde durdu:

- TÜRKÇİMENTO yönetim kurulu olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği önceki Bakanı Murat Kurum ile atık ithalatı konusunu görüşmüştük. Sayın Bakan, “Türkiye, Avrupa’nın çöp deposu haline geliyor” şeklinde tepkiler olduğunu söyleyip kapıyı açamadıklarını belirtmişti.

Çimento sektöründe yatırımı olan iş insanlarının yenilenebilir enerjiye de odaklandığını kaydetti:

- Biz de dâhil birçok şirket güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, hidroelektrik yatırımlarına ağırlık veriyoruz. Ancak, yenilenebilir enerji henüz tüm ihtiyacı karşılayabilecek noktaya gelebilmiş değil. Yani, yenilenebilir enerji yeterli olamıyor.

■ Kadın güçlenirse Türkiye güçlenir

TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Üyesi, Elazığ Baskil’deki Seza Çimento’nun Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Yasemin Açık, 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinde bölgedeki demiryolu hatlarının da hasar gördüğünü anımsattı:

- Karayoluyla limana ulaşım maliyeti yüksek. Çimento sektörü için demiryolu taşımacılığı büyük önem taşıyor.

Ardından kadınların iş gücüne, istihdama katılımına, iş hayatında yer almasının önemine işaret etti:

- Çimento sektöründe kadın istihdam oranı yüzde 6 gibi çok düşük bir seviyede. Bunu yükseltmek için çalışmalıyız. Şirketler ve sivil toplum örgütleri bu konuda işbirliği yapmalı.

Şu noktanın altını çizdi:

- Kadınlar güçlenirse Türkiye de güçlenir…

 

 

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar