Geri bildirim burger

Hakan OKAY
Hakan OKAY Helikopter Bakışı

"Geri Bildirim Burger" iş yaşamında bir kişiye olumsuz bir davranışı veya beklenen bir performansı sergileyemediği takdirde, eksikliklerini gidermesi veya yanlışlarını düzeltmesi için, onun moralini bozmamak veya işten ayrılmasına neden olmayacak bir şekilde geri bildirim verme tekniğidir.

Bu yaklaşım, olumlu (Yapıcı) ve olumsuz (Düzeltici) geri bildirimleri dengeli bir şekilde sunarak, kişinin geri bildirimi daha etkili bir şekilde kabul etmesine ve gelişime daha açık bir tutum sergilemesine yardımcı olmayı amaçlar.

Geri Bildirim Burger tekniği genellikle üç aşamadan oluşur: 

1 - Olumlu Geri Bildirim (Taban - Açılış):

İlk olarak, geri bildirim verilecek kişiye olumlu yönleri veya başarıları vurgulanır.  Bu ilk aşama kişiyi olumlu bir şekilde motive eder ve kendisine ikinci aşamada verilecek düzeltici geri bildirimi daha etkili bir şekilde algılamasına zemin hazırlar. Baştan olumsuz bir tavırla geri bildirim verildiğinde, geri bildirim alan kişi, tepki vermeye veya savunmaya geçmeye çalışabilir.  Direkt olarak ilk aşamada hemen olumsuz geri bildirimle başlamak, kişinin kendisine verilen düzeltici geri bildirimi durumsal veya davranışsal etkilerden fazla, kişisel olarak algılamasına neden olabilir. Olumlu geri bildirimin çok fazla abartmadan, ancak duygulardan ziyade, gerçekler üzerinden ifade edilmesi daha etkili olur. Örneğin, “Seni seviyoruz, sana önem veriyoruz…” cümleleri yerine “Uzun zamandır bizimle yoğun bir şekilde bizimle çalışıyorsun, başladığın işi sonuna kadar takip ediyorsun, şu projedeki başarın birçok arkadaşımıza örnek oldu…” gibi cümleler daha iyi olur.

2- Düzetici Geri Bildirim (Orta Dilim – Ana Konu):

Ardından, kişinin gelişebileceği veya düzeltilmesi gereken alanları içeren olumsuz veya eleştirel geri bildirim verilmelidir. Bu aşama, kişinin eksikliklerini anlamasına ve iyileştirmeye odaklanmasına yardımcı olur. Bu bölümde geri bildirimin nesnel olunmasında, gerçeklere ve verilere dayandırılması çok önemlidir. Geri bildirim verecek kişinin, durumu kendi gözlemlerini aktarması daha etkili olur, başkalarının düşünceleri veya ifadelerini aktarması bu aşamayı zayıflatabilir. Saygı çerçevesinde, yetişkin benliğe uygun ve yargılayıcı olmayan bir tarzda geri bildirim verilmelidir. Kişiye değil, konuya odaklanılmalıdır. Davranışın sebebini öğrenmek için soru sorulmalı, empatik dinlenmeli, birlikte ne yapabileceği kişiye sorulmalı, çözüm önerisi istenmeli, sonra çözüm önerileri yapılmalıdır.

3 - Yapıcı Geri Bildirim (Kapak - Kapanış):

Geri bildirimi olumlu bir şekilde sonlandırmak için, tekrar olumlu geri bildirim verilir. Böylelikle geri bildirim verilen kişinin potansiyelini görmesi ve ilerlemesi teşvik edilmiş olur. Geri bildirim görüşmesinin kapanışı yapılırken, kişinin gelecekte işleri daha iyi yapabileceğine, olumsuzlukları gidermek için gayret edeceğine dair inanç ve duygular ifade edilmelidir. Yani gelecekle ilgili planlar ve düşüncelerin aktarılması kişinin odaklanmasını ve motive olmasını sağlayacaktır.

Geri Bildirim Burger, geri bildirimin kişiye daha kabul edilebilir ve etkili bir şekilde iletilmesine yardımcı olabilir. Yani, geri bildirim alan kişi, bir burger yermiş gibi, tüm geri bildirimleri hızlıca alacak ve kabul edecektir.

Özetle, bu teknikte, olumlu (Yapıcı) ve olumsuz (Düzeltici) geri bildirimlerin karışık olarak değil, belirli aşamalarla verilmesi, ifade edilmek istenen konuların daha net anlaşılmasını sağlayacak ve geri bildirim alan kişilerin görüşmeden olumsuz ve yıpratıcı duygular yerine, eksiklikleri gidermek ve yanlışları düzeltmek için motive olmuş, geleceğe daha ümitle bakan, verimli ve etkili çalışmalar için bilenmiş şekilde işlerine devam etmeleri sağlanmış olacaktır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Bayram ekonomisi 17 Haziran 2024
Hackathonlar artmalı 10 Haziran 2024
Kişisel Marka Olmak 27 Mayıs 2024
Markalaşma ve Mantra 13 Mayıs 2024