İş Yerinde Ayırımcılıkla Baş Etme

Hakan OKAY
Hakan OKAY Helikopter Bakışı

İş yerinde ayırımcılık, bir kişinin ırk, cinsiyet, yaş, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, din, engellilik durumu veya diğer kişisel özellikleri nedeniyle eşit muamele görmemesi durumunu ifade eder.

Bu durum, bireylerin işe alım sürecinde, terfi ederken, maaş belirlenirken, iş yükü dağıtılırken veya diğer işle ilgili kararlarda ayrımcılığa uğraması anlamına gelir.

İş yerinde ayırımcılık çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir: 

 • Cinsiyet Ayırımcılığı:

Bir kişinin cinsiyeti nedeniyle eşitsiz muamele görmesi durumudur. Örneğin, kadınların terfi edememesi veya aynı pozisyon için erkeklerden daha düşük ücret alması gibi durumlar.

 • Irk Ayırımcılığı:

Bir kişinin ırkı veya etnik kökeni nedeniyle ayrımcılığa uğramasıdır. Irk ayırımcılığı, önyargılar ve ayrımcı tutumlar sonucunda görülebilir.

 • Yaş Ayırımcılığı:

Bir kişinin yaşına dayalı olarak ayrımcılığa uğramasıdır. Genç veya yaşlı çalışanların terfi edememesi veya işe alınamaması gibi durumlar bu kategoriye örnektir.

 • Engellilik Ayırımcılığı:

Bir kişinin engellilik durumu nedeniyle ayrımcılığa uğramasıdır. Engelli bireylerin işe alım süreçlerinde veya çalışma koşullarında dezavantajlı duruma düşmesi buna örnektir.

 • Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayırımcılığı:

Bir kişinin cinsel yönelimi veya cinsiyet kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğramasıdır.

 • Din Ayırımcılığı:

Bir kişinin dini inancı veya inançsızlığı nedeniyle ayrımcılığa uğraması durumudur.

İş yerinde ayırımcılık, hem bireylerin duygusal ve psikolojik sağlığını olumsuz etkileyebilir hem de iş yerinin genel performansını düşürebilir.

Bu nedenle iş yerlerinin çeşitlilik ve eşitlik ilkesine dayalı politikalar benimsemesi ve çalışanların bu tür durumları rapor edebilecekleri güvenli mekanizmalar oluşturması önemlidir.

İş yerinde ayırımcılıkla baş etmek zor olabilir, ancak aşağıda verdiğim yönergeler iş yerinde bu tür zorluklarla daha etkili bir şekilde başa çıkmanıza yardımcı olabilir: 

 1. Kendi Farkındalığınızı Geliştirin:

İlk adım, kendinizin ve başkalarının farklılıklarına karşı farkındalığınızı artırmaktır. Kendi önyargılarınızı ve önyargılarınızı tanıyarak işe başlayın.

 1. Eğitim ve Bilinçlendirme:

İş yerinde ayırımcılığı anlamak için şirket içi eğitimlere katılın. Bu eğitimler, farklı kültürler, cinsiyetler, ırklar ve yaş grupları hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olabilir.

 1. İş Yeri Politikalarını Bilin:

İş yerinizin ayırımcılığa karşı politikalarını ve prosedürlerini öğrenin. Bu politikalar, ayırımcılığa uğrarsanız ne yapmanız gerektiği konusunda size rehberlik edebilir.

 1. Üst Yönetime Başvurun:

Eğer ayırımcılığa maruz kalıyorsanız, durumu üst yönetim veya insan kaynakları departmanıyla paylaşın. İş yerindeki birçok kuruluş, ayırımcılığı ciddiye alır ve bu tür davranışlara karşı önlem alır.

 1. Görüşmeyi Seçin:

Eğer rahatsız olduğunuz bir durumla karşılaşırsanız, karşı tarafı dürüst ve saygılı bir şekilde konuşmaya davet edebilirsiniz. İletişim yoluyla sorunları çözme girişimi, anlayışı artırabilir.

 1. Kanıtları Toplayın:

Eğer ayırımcılık durumu devam ederse veya artarsa, kanıtları tutarak desteklemek önemlidir. E-postalar, notlar veya tanıklıklar gibi kanıtlar, durumu somutlaştırmanıza yardımcı olabilir.

 1. Destek Gruplarına Katılın:

İş yerinde ayırımcılıkla başa çıkmak için benzer deneyimlere sahip kişilerle destek gruplarına katılarak deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz.

 1. Hukuki Yardım Arayışı:

Eğer iş yerinizdeki ayırımcılık durumu ciddi boyutlara ulaşıyorsa ve içsel mekanizmalar işe yaramıyorsa, hukuki yardım almayı düşünebilirsiniz.

 1. Öz Bakım:

İş yerindeki stresle başa çıkmak için öz bakım yapmayı ihmal etmeyin. Egzersiz, meditasyon ve hobiler gibi aktiviteler, duygusal dengeyi sağlamanıza yardımcı olabilir.

 1. İş Değişikliği:

Eğer ayırımcılık durumu sürekli devam ederse ve iş yeriniz sorunu çözmekte başarısız olursa, alternatif iş fırsatlarını değerlendirebilirsiniz.

Unutmayın ki ayırımcılıkla baş etme süreci bireyseldir ve her durum farklılık gösterebilir. En iyi çözümü bulmak için iş yerinin dinamiklerini, şirket politikalarını ve kendi konfor seviyenizi göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
İletişimde "empati" 08 Temmuz 2024
Bayram ekonomisi 17 Haziran 2024
Hackathonlar artmalı 10 Haziran 2024
Kişisel Marka Olmak 27 Mayıs 2024