Kadın istihdam eden işverenlere yönelik sağlanan destek

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Ahmet Metin Aysoy

SGK E. Başmüfettişi

Avrupa Birliği Fonu’ndan sağlanan kaynakla kadın istihdam eden işverenlere İŞKUR tarafından üç ay süreyle aylık 25 bin TL ücret, vergi ve prim desteği verilecek. Ayrıca, kadın çalışana üç bin TL çocuk desteği de sağlanacak. 

İşte detaylar: 

 Destek verilecek işverenin sahip olması gereken şartlar

- İmalat sektöründe faaliyet göstermek,

- En az iki sigortalı çalışana sahip olmak,

- İŞKUR’a kayıtlı olmak,

- Destek ödemesi yapılan sürenin en az iki katı kadar süreyle kadın çalışanı istihdam etmeyi taahhüt etmek.

İşyerinin sigortalı sayısı belirlenirken katılımcının işe alındığı iş yeri için işe alındığı aydan önceki son altı aylık dönemde SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirilen toplam prim gün sayısı yüz seksene bölünerek hesaplama yapılacaktır.

İşverenler iş yerlerinde çalıştırdıkları sigortalı sayısının %10’una kadar katılımcı talep edebilmektedir.

Destek verilecek katılımcıların sahip olması gereken şartlar

- İşe giriş tarihi itibarıyla Kuruma kayıtlı kadın işsiz olmak,

- İşe giriş tarihi itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- İşe giriş tarihinden önceki son bir ayda uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmamak,

- İşe giriş tarih itibarıyla 18 yaşından büyük 35 yaşından küçük olmak,

- İşverenin eşi, ikinci dereceye kadar kan veya kayın hısımı olmamak,

- Kurum tarafından düzenlenen mesleki eğitim kursu veya işbaşı eğitim programı kapsamında bekleme süresine tabi olmamak,

- İşe giriş tarihi itibarıyla kurs veya programlara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,

- İşe giriş tarihinden önceki on iki aylık dönemde söz konusu iş yerinin bağlı bulunduğu vergi numarası altında yer alan herhangi bir iş yerinde istihdam edilmemiş olmak.

Destek kapsamında, il müdürlüğü veya hizmet merkezi tarafından gerek görülmesi halinde katılımcılara ilişkin şartların sağlanıp sağlanmadığının kontrolü için işverenden ilave bilgi ve/veya belge talep edilebilmektedir.

Başvuru için işverenden istenen belgeler

Başvurular İŞKUR’un sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olup işverenlerin başvuru öncesinde aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekmektedir.

- Talep dilekçesi,

- Destek ödemesi yapılabilmesi için işverene ait banka hesap numarası,

- İlgili ayda katılımcılara ücret ödemesi yapıldığına dair belgeler/dekontlar,

- Ödeme yapılacak aya ilişkin SGK tahakkuk fişleri ile önceki aya ait ödendiğini gösterir banka dekontu ve sigortalı hizmet listesi,

- Ödeme yapılacak tarih itibarıyla 6183 sayılı Kanun’un 22/A maddesi kapsamında; Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcunun ve ayrıca ilgili mevzuat kapsamında SGK’ya muaccel prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması veya borcun tecil edilmiş ve taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış olması ve Kurum tarafından takip edilen idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve zammı borcu olmadığına ilişkin belgeler,

- Destek verilecek katılımcının sigorta primi teşviki, destek ve indirimlerden hangi tutarda yararlandığını gösterir belgelerin belirlenen sürede ibraz edilmesi gerekmektedir.

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi’nin süresi

Proje süresi en fazla 3 aydır.

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi’nde karşılanacak giderler; 

- İşverenlere; Proje kapsamında çalıştırdıkları her kadın işçi için aylık 25 bin TL’ye kadar prim, vergi ve ücret desteği sağlanmaktadır.

- Çalışan Kadına; Proje kapsamında çalışan kadın işçiye 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olması halinde aylık 3 bin TL çocuk bakım desteği verilecektir.

Başvuru yeri ve zamanı

İşverenler, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezleri’nden ve İŞKUR e-şube üzerinden başvurabilecektir.

Adana, Adıyaman, Ankara, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ illerinde söz konusu destek uygulanmaktadır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Gölge TÜİK 17 Temmuz 2024
Apple AI, AB’ye karşı 16 Temmuz 2024