Kurumsal itibarın ve kurum içi etkili iletişimin çalışanlara etkileri

Hakan OKAY
Hakan OKAY Helikopter Bakışı

Kurumların sadece dış müşterileri ve kurum dışı paydaşları yoktur, aynı zamanda kurum içi çalışanları vardır ki, bunlar bir kurumların daha etkili ve verimli iş yapmalarını ve kurumun gelecekte var olmalarını sağlarlar. Bir kurumun yapacağı itibar çalışmaları ve etkili iletişim için kurum içinde düzenleyeceği etkinlikler, çalışanlar üzerinde onlarca olumlu etki yaratır.

Bazen girişimciler ile üst düzey yöneticiler, çalışanların alacakları ücret, prim veya sosyal hakların arttırılmasıyla çalışanların kuruma daha bağlı olacaklarını veya verimlerinin artacağını düşünebilirler.

Ancak sadece ücret ve benzeri gelirlerin çalışanları yeteri kadar motive etmediği, buna rağmen iş değiştirdikleri görülmektedir. Bu nedenle bir yandan kurumun müşterilerine, dış paydaşlarına ve kamuya yönelik itibar çalışmaları yaparken, kurum içinde de etkili iletişimi güçlendirmeleri kaçınılmazdır. Daha önceki yazılarımda kurumsal itibar ve kurum içi etkili iletişim için yapılması gerekenleri özetler halinde yazmıştım. Bu yazımda ise, her iki çalışmanın kurum içi çalışanlara olan etkilerinden söz etmek isterim: 

 • Çalışanların morali yükselir,
 • Çalıştıkları kuruma karşı güven artar,
 • Çalıştıkları kurumla daha çok gurur duyarlar,
 • Çalışan sadakati artar,
 • Katılım ve verimlilik oranı artar,
 • Etkinlik oranı artar,
 • Çalışanlar arasında iş birliği düzeyi artar,
 • Bilgi aktarımı zamanında ve eksiksiz olur,
 • Hata yapma oranı azalır.

 

Kurum içi etkili iletişimin sürdürülmesi durumunda;

 • Çalışanlar bireysel başarı yerine ekip başarısına odaklanırlar,
 • Hiçbir görev veya iş küçümsenmez, hepsinin sonuca bir etkili olduğu bilinir,
 • Çalışanlar başarılarının değerlendirildiğini fark ederler,
 • Çalışanların beceri ve arzuların mesleki hedeflerle bütünleştirilmesinin desteklendiğini bilirler,
 • Çalışanların günlük çalışmalarında kendini ispat etme ortamı yaratılır,
 • Çalışanlar almak istedikleri meslek içi eğitimlere erişebilirler,
 • Çalışanların kariyer eylem planı geliştirmelerine yardımcı olunur,
 • Her seviyede çalışana düzenli ve samimi olarak geri bildirimde bulunulur,
 • Çalışanlara koçluk ve mentorluk verilir,
 • Çalışanlar hangi zorluklarla karşılaşılacağını bilirler,
 • Kendilerini ilgilendiren konularda kendilerine bilgi verilir,
 • Çalışanlar söylemek istedikleri olduğunda, birilerinin onları dinleyeceğini düşünürler,
 • Yeni başlayanlara etkili oryantasyon programları hazırlanır, iş öğretilir,
 • Stajyerler görevlendirilir ve ileride bunların şirkete katılımı sağlanır,
 • Kurumun içinden kurum dışına olumlu gözlemler aktarılır,
 • Kurumun sektörde itibarı ve rekabet gücü artar,
 • Kaliteli yetenekler daha kolay şirkete alınır…

Görüleceği üzere, kurumsal itibar ve etkili kurum içi etkili iletişim birbirini destekleyen çalışmalardır.

Bu çalışmaların kuruma gider yaratan faaliyetler olarak değil, gelir getiren çalışmalar olduğunu ve kurumun daha etkili ve verimli olmasını sağlayan faaliyetler olduğunu düşünmek gerekmektedir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Hackathonlar artmalı 10 Haziran 2024
Kişisel Marka Olmak 27 Mayıs 2024
Markalaşma ve Mantra 13 Mayıs 2024