Performans Koçluğu

Hakan OKAY
Hakan OKAY Helikopter Bakışı

Ekonomik belirsizlik, ağır rekabet koşulları, değişen müşteri beklentileri, yeni teknoloji, yeni yasalar ve günümüzde yaşanan benzeri olaylar, işletmeleri hızlı bir değişime ve dönüşüme zorlamaktadır.

Yaşanan ve yaşanacak tüm değişim ve dönüşümler için kurum içinde liderlere gereksinim vardır. Kurum yöneticilerinin almış oldukları eğitimlerle (MYO, Lisans, Yüksek Lisans…vs.), deneyimlerle ve kişisel yetenekleriyle tüm süreçleri yönetmeleri oldukça zordur. Zira, işletmelerde tedarik, üretim, pazarlama, satış, finans, muhasebe, lojistik, denetleme, araştırma-geliştirme, insan kaynakları, bilişim sistemleri, iş geliştirme ve yönetim birçok fonksiyon bulunmaktadır.

Tüm fonksiyonların birbirinden farklı süreçleri ve dinamikleri olduğu gibi, aynı zamanda da başarılı yönetilmeleri için deneyime de ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm bu yetkinliklerin üst seviyede bir kişide bulunması düşünülemez. Ancak, işletmelerin verimlilikleri, etkinlikleri, ciroları, kârları, kritik başarı faktörleri, gelecekte var olmaları, uluslararası bir işletme olmaları, marka değerlerinin artması ve benzeri beklentiler yöneticilerin performanslarına bağlıdır.

O halde, yöneticilerin liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesi, bilgilerinin güncellenmesi, deneyimlerinin artırılması ve günümüz modern teknolojileri kullanabilmeleri için destek verilmesi kaçınılmazdır. Tüm bu süreçler için yöneticilere “Performans Koçluğu”na gereksinim vardır.

Performans Koçluğu, yönetici veya yönetici adaylarına, bireysel yeteneklerinin ve kaynaklarının fark edilmesinden ve kullanımını sağladıktan sonra, işletmenin iş dinamiklerine uygun olarak diğer yetkinliklerin kazandırılmasına yönelik çalışmalardır.

Performans Koçluğu hangi konularda yöneticilere destek olabilir ve onları birer lidere dönüştürebilir? 

 • Daha iyi karar verme ve stratejik planlama yeteneği
 • Kurumun tüm fonksiyonları hakkında denetleyici bilgilere sahip olmak
 • Değişime ve dönüşüme öncülük etmek
 • Kriz zamanlarında ekipleri yönetmek ve motive etmek
 • Kurum içinde tüm ekiplerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisini geliştirmek
 • Etkili stres ve çatışma yönetimi yapabilmek
 • Geliştirilmiş iş ve yaşam dengesi oluşması
 • Ekiplerde bağlılık sağlamak
 • İşletmede daha fazla yaratıcılığı desteklemek
 • Delegasyon ve geribildirim uygulamak
 • Daha fazla çeviklik ve iş birliğinin oluşmasına öncülük etmek
 • Kurumun uzun soluklu hedefler koyması için gerekli bilgilere sahip olmak
 • Kendine güven, inanç ve yaptığı işten keyif almak

 

 

 

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Hackathonlar artmalı 10 Haziran 2024
Kişisel Marka Olmak 27 Mayıs 2024
Markalaşma ve Mantra 13 Mayıs 2024