Plan Yapmak

Hakan OKAY
Hakan OKAY Helikopter Bakışı

Yılın ilk yazısında bir işletmenin yıllık faaliyetlerini düzenleyebilmesi ve başarılı olması için, “Hedef, plan, bütçe ve aksiyon” olarak tanımladığımız ilk dört adımı atması gerektiğini ve ilk adım olan “Hedef”i geçen haftaki yazımda kalem almıştım.

Bu hafta ise, “Plan” konusunu işleyeceğim.

İş dünyasında eylem planı, belirlenen hedeflere ulaşmak için atılacak adımları ve bu adımları gerçekleştirmek için gerekli olan kaynakları detaylandıran bir yol haritasını ifade eder. Eylem planları, organizasyonların stratejilerini hayata geçirmek ve başarıya ulaşmak için kullanılır. İş dünyasında net ve ölçülebilir hedefler belirlendikten sonra, bu hedeflere ulaşmak için etkili bir eylem planı oluşturulur. Ancak aşağıdaki faktörlere dikkat edilmelidir:

Ayrıntılı Görev Tanımları ve Sorumluluklar:

Her bir hedef için gerçekleştirilecek görevler ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir. Her görev için sorumlular net bir şekilde tanımlanmalıdır.

Zaman Çizelgeleri:

Eylem planında belirlenen görevler için zaman çizelgeleri oluşturulmalıdır. Başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenerek, işlerin zaman içinde nasıl ilerleyeceği planlanır.

Önceliklendirme:

Görevler öncelik sırasına göre düzenlenmeli ve en kritik görevlere öncelik verilmelidir. Öncelikler, organizasyonun stratejik hedeflerine daha etkili bir şekilde ulaşmaya yardımcı olur.

Kaynak Tahsisi:

Eylem planının başarıyla uygulanabilmesi için gerekli kaynaklar (finansal, insan kaynağı, teknoloji vb.) belirlenmeli ve tahsis edilmelidir. Kaynaklar etkili bir şekilde yönetilmeli ve gerektiğinde artırılmalıdır.

İzleme ve Değerlendirme Kriterleri:

Eylem planının ilerlemesini izlemek ve değerlendirmek için belirli performans göstergeleri belirlenmelidir. Bu kriterler, planın etkili bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek için kullanılır.

Esneklik ve Düzeltici Önlemler:

Planın değişen koşullara uyum sağlaması için esneklik önemlidir. Gerekirse, planın başarısız olduğu veya düzeltilmesi gereken noktalar tespit edilip düzeltici önlemler alınmalıdır.

İletişim ve İşbirliği:

Eylem planı, ilgili tüm paydaşlarla paylaşılmalıdır. İletişim ve işbirliği, planın tüm paydaşlar arasında anlaşılmasını ve uyum içinde uygulanmasını sağlar.

Eylem planları, organizasyonların stratejik hedeflere ulaşmalarına rehberlik etmek için kritik bir araçtır. Planın uygulanması sırasında düzenli olarak izleme ve değerlendirme yapmak, başarıya ulaşmak için önemlidir.

Plan yoksa bütçe yapmak mümkün değildir.

Daha önce de yazmış olduğum gibi, ilk dönem geride kaldıktan sonra, dört adımı daha gündeme almak gerekir: Kontrol, düzeltme, önlem alma ve sürdürme. İlerleyen haftalarda bu konuları irdeleyeceğiz, ama önce ilk adımlardan geriye kalan bütçe ve aksiyon konularını kaleme alacağız.

 

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Ekip Olmak 18 Mart 2024
Önlem Almak 26 Şubat 2024
Düzeltici Faaliyetler 19 Şubat 2024