Şirketlerde, işletmelerde zafiyet tarama ve yönetimi...

Hilmi DEVELİ
Hilmi DEVELİ EKONOMİDE SATIR ARASI

İşletmelerin, şirketlerin karşılaştıkları siber saldırılara karşı tehditleri tespit eden zafiyet arama testi ve yönetimine ilişkin açık kaynaklardan ve Deniz Yanıktaş’ın yazısından alıntıladığım bilgileri paylaşmak istiyorum. 

- Zafiyet taraması

Sistemlerdeki zafiyetlerin çeşitli yazılımlar kullanılarak bulunması, analiz çalışması yapılarak tanımlanması, ölçülmesi ve önem sırasına göre düzenlenmesi, sisteme gelebilecek saldırılardan önce fark edilerek kabul edilebilir seviyeye indirgenebilmesidir.

Bir başka tanıma göre; “Kurumlara yapılan ve her gün kendini geliştirmekte olan siber tehditleri tespit etmek için kullanılan yöntemdir. Düzenli zafiyet testlerinde bilgi teknolojileri test edilerek bu varlıkların üzerinde bulunan zafiyetler tespit edilir.

Bulunan zafiyetler tarama testinden sonra rapor olarak sunulur.

Potansiyel güvenlik açıklarının tespiti ve analizi için sürekli bir izleme ve değerlendirme yapılır.

Bu, güvenlik açıklarının belirlenmesi için otomatik araçlar, güvenlik taramaları, penetrasyon testleri ve diğer yöntemlerin korunmasını içerir.  Önce kurallar ve izlenmesi gereken yollar belirlenir, bu kurallara göre uygulama ve düzenlemeler yapılır.  Varlık ve ortam analizlerinin sonuçlarına göre çalışma stratejileri, planları belirlenir. Zafiyetler ölçeklendirilerek, kritik ve önemli zafiyetler giderilir.

 Zafiyetlerin yok edilmesi için çözümler geliştirilir.

 Yok edilen zafiyetler tekrardan taranır, doğrulama işlemleri gerçekleştirilir.

İzleme ve koruma yöntemiyle daha sonra oluşma ihtimali olan zafiyetlerin önüne geçilir, koruma sağlanır.

‘Zafiyet yönetimi’ nedir?

Zafiyet Yönetimi veya diğer adıyla Güvenlik Açığı Yönetimi; “Sistemlerdeki ve sistemler üzerinde çalışan yazılımlardaki güvenlik açıklarını tespit etme, değerlendirme, ortadan kaldırma ve raporlama sürecidir” diye tanımlanıyor.

Zafiyet Yönetimi, bir başka tanıma göre; “Bir sistem veya organizasyon içinde potansiyel güvenlik açıklarını tespit etme, analiz etme, izleme, değerlendirme, düzeltme, düşünme ve yönetme sürecidir. Bu güvenlik açıkları veya zayıflıklar, bilgisayar sistemleri, ağ altyapıları, yazılımlar, uygulamalar veya veri sistemleri gibi çeşitli kirleticilerde bulunabilir.”

“Tanımlama, sınıflandırma, kategorize etme ve çözümlerin düzenli, zamanlı olup tekrar edilebilecek şekillerde uygulanması” diye de tanımlanan Zafiyet Yönetimi’nin bir diğer tanımıysa şöyle: “Özellikle bilgi sistemlerinde kullanılan unsurların tamamının taranması ve olası güvenlik açıklarının belirlenmesi ve önlemlerinin alınmasını sağlayan bir hizmet.”

‘Zafiyet tarama ve yönetimi’nin önemi

Uzmanlar, ağlara girişlerin %99’unun bilinen güvenlik açıklarından faydalanılarak yapıldığının veya konfigürasyon hatalarından kaynaklandığını söylüyor. Yani sisteme veya firmaya gerçekleştirilecek her 1000 farklı saldırının 999’u bilinen ve engellenmesi kolay olan zafiyetler.  Bu gibi zafiyetlerin önüne geçebilmek için öncelikle sistemi ve sistemde bulunan yazılımları sürekli güncellemek çok önemli. Uzmanlar sistem zafiyetlerinin genellikle 3 farklı unsurun kesişmesiyle oluştuğunu belirtiyor:

- Sistem hassasiyeti veya kusuru (sistemde bulunan işletim sistemi temelli kusurlar)

- Saldırganın zafiyete veya bu kusura ulaşabilmesi,

- Saldırganın zafiyeti veya zayıflığı kullanabilme kabiliyeti.

Sistem açıklarına yol açan nedenler

Uzmanlar, sistem açıklarının oluşmasına yol açan olan bazı nedenleri; ‘virüs bulunan yazılımlar ve donanımlar, parolaları uzun bir süre değiştirilmeyen ağ cihazları, işletim sistemleri, güncel olmayan ve sızıntı tehditlerine açık olan diğer tüm sistemler, yazılımlarda bulunan açıklar, birçok kullanıcı tarafından kullanılan iyi bilinen ve bedava olan kodlar, uygulamalar, işletim sistemleri ve donanımlar, büyük ve kompleks sistemlerdeki kontrolsüz erişim noktaları, güvenilir olmayan ve kolay tahmin edilebilen kullanıcı şifreleri’ olarak sıralıyor.

 ‘Zafiyet Tarama ve Yönetimi’ sayesinde analizler yapılarak açığa çıkarılan ve sistemlerde oluşma ihtimali bulunan zafiyetler, oluşturulan aksiyon planları, iş süreçlerinde yapılacak iyileştirmelerle yönetilebilir hale geliyor ve minimize edilerek kontrol edilebiliyor.

‘Zafiyet tarama ve yönetimi’nin şirketlere faydaları;

- Sistem güvenliği artırıyor, olası veri ihlalleri ve finansal kayıpları önleniyor

‘Zafiyet Tarama ve Yönetimi’, işletmelerin ağlarındaki, uygulamalarındaki ve sistemlerindeki güvenlik açıklarını tespit ediyor.

Bu açıkların erken tespiti, siber saldırganların bu zafiyetleri istismar etmesini önlüyor. 

Böylece işletmeler, olası veri ihlallerinden ve finansal kayıplardan korunmuş oluyor.

- Tehditleri proaktif yönetiliyor, güvenlik açıkları hızla giderilebiliyor

Siber tehditler sürekli evrim geçirirken, ‘Zafiyet Tarama ve Yönetimi’, işletmelere proaktif bir güvenlik yaklaşımı sunuyor. Otomatik tarama süreçleri, sürekli olarak sistemleri denetliyor ve yeni ortaya çıkan tehditleri anında tespit ediyor.  Bu sayede işletmeler, tehditleri meydana gelmeden önce önleyebiliyor ve güvenlik açıklarını hızla giderebiliyor.

- Uyumluluk ve düzenlemelere uyum sağlanıyor, yasal gerekliliklerin karşılanmasına yardımcı olunuyor

Birçok sektör, belirli güvenlik standartlarına ve yasal düzenlemelere uyum sağlamayı gerektiriyor. 

‘Zafiyet Tarama ve Yönetimi’, işletmelerin KVKK, PCI DSS, GDPR, HIPAA gibi düzenlemelere uyumlu olmasını sağlıyor.

Bu araçlar, düzenli raporlar ve uyumluluk denetimleriyle işletmelerin yasal gereklilikleri karşılamasına yardımcı oluyor.

- İş sürekliliği ve itibar korunuyor, verimlilik, para ve zaman kaybı önleniyor

Güvenlik ihlalleri, işletmelerin itibarını zedeleyebiliyor ve müşteri güvenini sarsabiliyor.

‘Zafiyet Tarama ve Yönetimi’, bu tür ihlallerin önüne geçerek işletmelerin itibarını koruyor.

Ayrıca, olası saldırılardan kaynaklanan kesintilerin ve veri kayıplarının önlenmesi, iş sürekliliğini garanti altına aldığı gibi, verimlilik, para ve zaman kaybını da önlüyor.

- Maliyetleri azaltıyor

‘Zafiyet Tarama ve Yönetimi’, güvenlik açıklarının erken tespit edilmesi ve giderilmesi sayesinde potansiyel maliyetli siber saldırıların önüne geçiyor. Güvenlik ihlallerinin ardından yapılan onarım ve hukuki süreçler oldukça maliyetlidir.

Bu teknolojiler, bu tür maliyetleri minimize ederek işletmelere ekonomik fayda sağlıyor.

- Gelişmiş analitik ve raporlama ile güvenlik stratejileri optimize ediliyor

‘Zafiyet Tarama ve Yönetimi’ araçları, detaylı analiz ve raporlar sunarak işletmelerin güvenlik durumlarını daha iyi anlamalarına olanak tanıyor. Bu raporlar, hangi sistemlerin en savunmasız olduğunu ve hangi zafiyetlerin en acil şekilde ele alınması gerektiğini gösteriyor. 

Böylece, kaynaklar daha verimli kullanılarak güvenlik stratejileri optimize ediliyor.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Üretken yapay zeka... 27 Haziran 2024
PAGDER’de bayrak devri... 13 Haziran 2024
Z kuşağı ve e-ticaret 06 Haziran 2024