Vehamet karşısında işletmecinin işi (3)

Osman Ata ATAÇ
Osman Ata ATAÇ İŞLETMECİLİK SOHBETLERİ

İki haftadır sizlerle paylaştığım (daha önce de paylaşmıştım) işletmecilik paradigmasının bir uygulama şablonunu aşağıda veriyorum. Sanıyorum yapılacak iş yeteri kadar açık ve de bir o kadar yoğun. Göreceğiniz gibi şablonun tamamlanması önce kaynakların işlere tahsisini ve sonra da bu tahsisin değerlendirilmesini gerektiriyor. Bir anlamda bu şablon işletmenizin yapılabilecek en detaylı resmini çekmenizi sağlayacaktır. Gizli tutulmasını söylemek herhalde gerekmiyor. 

İŞLETMECİLERİN İŞLERİ ANALİZ

■ İşletmecilerin iletişim işleri

■ Satış Literatürünü Hazırlama

■ Tanıtımın Programlanması

■ Reklamın Programlanması

■ İşletmecilerin satış işleri

■ Müşteri Taleplerini Yanıtlama ve Özendirme

■ Şartnamelerin Hazırlanması ve Müzakeresi

■ Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Verme

■ İşletmecilerin ürün ve hizmetin alıcıya ulaştırılması işi

■ Dağıtım Kanallarının Kurulması

■ İşletmenin sunacağı mal ve hizmetleri planlanan fiziksel ve diğer özelliklerde yeterli miktarlarda üretme işleri

■ Fabrika tasarımı yapmak ve yerleştirmek

■ Endüstri Mühendisliği Yapmak

■ İmalat Yerini Değerlendirmek, Seçmek ve Tedarik Etmek

■ Üretim Cihaz ve Gereçlerini Sağlamak

■ İşletmenin sunacağı mal ve hizmetleri planlanan kalitede üretme işleri

■ Kalite Standartlarını Geliştirmek

■ Kalite Kontrol Yöntemlerini Geliştirmek

■ Ürün Servis Bölümleri Tasarlamak

■ İşletmenin sunacağı mal ve hizmetleri planlanan zamanda üretme işleri

■ Envanter Gereksinimlerini Saptamak

■ Malzeme Elleçlemek

■ Satın Alma ve Girdi Tedariki Sağlamak

■ Stok Yönetmek

■ İşletmenin sunacağı mal ve hizmetleri planlanan maliyette üretme işleri

■ Üretim Hattını Dengelemek

■ Bakım Sistemlerini Geliştirmek

■ Üretim Metotlarını Geliştirmek

■ Maliyet Düşürme Programları Yapmak

■ Siparişleri yerine getirme işleri

■ Üretim Maliyetlerinin Tahminini Yapmak

■ İş Emirlerini Hazırlamak

■ Üretimi Programlamak

■ Nakliye İşlemlerini Yapmak     

Şablonda sıralanan yapılacak işler işletmelerin bizdekine benzer ekonomik koşullarda genellikle yaptıkları işleri daha iyi planlamalarını sağlayacak bilgileri onlara sağlayacaktır.

Amerikalı filozof Charles Sanders Peirce tarafından ortaya atılan abdüktif akıl yürütme, gözlemlerden en olası çıkarımı arayan mantıksal sürece verilen isimdir.

Abdüktif akıl yürütmeyi meşhur kılan ise ünlü ‘ördek’ örneğidir. Ördek örneği “Eğer gözlemlediğiniz şey ördeğe benziyorsa, ördek gibi yüzüyorsa ve ördek gibi vaklıyorsa o şey muhtemelen bir ördektir” şeklinde ifade edilir. Bizde ekonomik kriz var mı? Yok mu? Tartışmaları bana hep bu ifadeyi hatırlatır. Şimdi bu nereden aklıma geldiyse!

Bizdeki gibi durumlarda işletmeler genellikle üç çeşit tepkinin bir karmasını gösterirler:

1- Fiyatların arttırılması

2- Kâr marjlarının düşürülmesi

3- Üretim maliyetlerinin kısılması

Şimdi ünlü işletmecilik yazarları “Öyle yapmayın” tavsiyesinde bulunup şunları öneriyorlar:

1- Ürün gamının (bazı kaynaklar portföy de diyor) değiştirilmesi

2- Markanın yeniden konumlandırılması

3- Fiyatlandırma modellerinin yenilenmesi

Yapılacak işlere yani:

1- Sabit ve değişken maliyetlerin ayrılması

2- Katkı marjlarının hesaplanması (Satış değişken maliyet farkı)

3- Nakit akışının yönetimi

4- Senaryo planlaması

5- Sabit maliyetlerin gözden geçirilmesi

6- Tedarik ve dağıtım zinciri anlaşmalarının gözden geçirilmesi

7- Fiyatlandırma stratejilerinin gözden geçirilmesi

8- Borçlanma maliyetlerinin hesaplanması ve gözden geçirilmesi

Yukarıdaki öneriler ışığında bir ara bakarız. İster babadan görme tepki isterse yeni öneriler paralelinde tepki, ne tepki planlıyorsanız planlayın harekete geçmeden önerdiğim şablonu her ürün ve/veya hizmet için doldurmanızı öneririm.

Malum ürün/hizmet değişik bir pazar bölümüne değişik bir konumlamayla sunulan şeydir. Eğer bir ürün söz gelimi, vitamin takviyesi tabletleri değişik bir pazar bölümüne söz gelimi 65 yaş ve üstü beylere değişik şekilde pozisyonlanarak sunuluyorsa o artık vitamin takviyesi tableti ürünü değil kendi başına değişik bir üründür.

Ne diyeyim? Kolay gelsin

Sağlıcakla kalın

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
İzahat 11 Ekim 2023
Rekabet 04 Ekim 2023
Özür ve devam 27 Eylül 2023
Benchmarking 30 Ağustos 2023
Bencmarking 23 Ağustos 2023
Kontrol 16 Ağustos 2023
Denetim 09 Ağustos 2023
Tırışkadan işler 02 Ağustos 2023