Yeni ticaret bakanımıza birkaç öneri

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

Yeni Ticaret Bakanı Sayın Prof. Dr. Ömer BOLAT vitesi yükseltmek gerektiğini belirtiyor. Kuşkusuz bunun için yapılabilecek çok şey vardır.

Her ne hikmetse gümrükler Ticaret Bakanlığı bünyesine alındıktan sonra çeşitli bakanlar zamanında üvey evlat muamelesi görmüş gibi. Sanırım ticaret ve ekonomi tarafı siyasi açıdan daha cezbedicidir. Yeni bakanımız umarım gümrüklere hak ettiği önemi gösterir.

Bu bağlamda, seçim sonrası yeni bir gümrük ve dış ticaret politikası oluşturulmasında yarar görüyorum. Nitekim köşemde çeşitli önerileri sıralamıştım.

Bu konularda söylenecek çok söz ve öneri var kuşkusuz. Tam 41 yıldır bu konularda deneyim sahibi olarak birçok öneride bulunabileceğimi belirtmiştim. Nitekim gerek kontrolörlük/müfettişlik yıllarımda ve 15 yıldır köşemdeki yazılarımda çeşitli önerileri defalarca tekrarlamış bulunuyorum.

Bu yazımda sadece birkaç konuya dikkat çekmek istiyorum.

Benim söyleyeceklerim öneri olarak da kabul edilebilir. Her bir önerinin altını doldurma konusunda ehil kişilerin olduğu aşikardır.

Şöyle ki; önem verdiğim ilk konu, Gümrük ve Dış Ticaret Politikaları Araştırma Merkezi kurulmasıdır. Bu projenin altını doldurmak gerekiyor. Bir nevi işin anayasasını bu merkez oluşturmalıdır.

İkinci bir konu da, ülkemizin stratejik coğrafi konumunu dikkate alarak Lojistik Genel Müdürlüğü teşkilatının kurulmasıdır. Gerek 26 yıllık devlet görevim ve gerekse 15 yıllık özel sektör tecrübemin gösterdiği bir ihtiyaçtır bu teşkilat. Bir başkanlık şeklinde de örgütlenmesi de mümkündür.

Diğer bir konu da; Merkezi Birim yetkilileri ve özel sektör temsilcileri ile STK/Dernek/Oda/Birlik temsilcilerinden oluşan Gümrük ve Dış Ticaret Konseyi kurulmalıdır. Bu konsey Gümrük ve Dış Ticaret Politikaları Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyet gösterebilir.

Keza; üzerinde yıllardır çalıştığım ve kanun tasarısı alt çalışma metni haline getirdiğim Gümrük Müşavirleri ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Oda/Birlik şeklinde örgütlenmesinin sağlanması bir ihtiyaç olarak karşımızda duruyor.

Kuşkusuz, Gümrük ve Dış Ticaret Bakanlığı’nın kurulması gerekiyordu ama olmadı. Ticaret olarak bakıldı meseleye. Esasen ticaret kavramını aşan bir durum söz konusudur.

Mevcut idari yapılanma ve dış ticaret alanında faaliyet gösteren özel sektör konusunda birçok önerim bulunuyor. Yatırımı ve ihracatı teşvik, DİR sisteminin yeniden ele alınması, transit ticaretin yeniden şekillendirilmesi ve lojistikle birlikte ele alınması, turizmin gümrük boyutunun toparlanması gibi çok sayıda konuda çalışılması gerekiyor.

Neticede, ihracatımızın yüksek hızla arttırılması ve katma değeri yüksek ürünlere yönlendirilmesi vede ithalatın disipline edilmesinin ülke yararları bakımından önemi herkesçe kabul edilmektedir.

Son sözüm şu olsun; İrade olursa, çalışılacak konu ve çalışacak liyakatli kişiler çok sayıda bulunulabilir.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar