Gümrüklerde nakit beyanı kurallarına uyulmama yaptırımları

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

Geçen haftaki yazımda yolcu beraberinde ülkemize getirilen veya ülkemizden çıkarılan nakdin takibi ve kontrolü ile nakitlerin yasa dışı yollarla transferinin önlenmesi bakımından uygulanan gümrük kurallarını belirtmiştim. Bu yazımda da gümrük kurallarına uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımlara yer vermek istedim. Şöyle ki; “Resen yapılan beyanın kontrolü sonucunda nakdin kaynağı veya kullanım amacı itibariyle yolcu beraberinde yurda getirilmesi veya yurttan çıkarılmasına izin verilmeyen nakitlerden olduğunun anlaşılması durumunda, Nakit Beyan Formu’na gerekli meşruhat verilir. Söz konusu nakit, gümrük idaresince uygun güvenlik tedbirleri alınarak muhafaza altına alınır ve nakdin yurda girişine veya yurttan çıkışına izin verilmez.

Gümrük idaresince ülkeye giren ya da ülkeden çıkan yolcudan açıklama istenildiği durumda, herhangi bir açıklama yapılmaması veya yanlış ya da yanıltıcı açıklama yapıldığının tespiti halinde, gümrük idaresi tarafından açıklanmayan miktarın %10’u tutarında idari para cezası uygulanarak yolcu beraberindeki tüm nakit muhafaza altına alınır. Ve işleme ilişkin Nakit Açıklama Tutanağı’nın bir örneği Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na gönderilir. Cumhuriyet Savcılığı’na bildirilir ve alınacak talimata göre hareket edilir. Yanlış veya yanıltıcı açıklama yapılmamış olmakla beraber nakdin kaynağı veya kullanım amacı itibariyle yolcu beraberinde yurda getirilmesi veya yurttan çıkarılmasına izin verilmeyen nakitlerden olduğunun anlaşılması durumunda, Nakit Açıklama Tutanağı’na gerekli meşruhat verilir. Söz konusu nakit, gümrük idaresince uygun güvenlik tedbirleri alınarak muhafaza altına alınır ve nakdin yurda girişine veya yurttan çıkışına izin verilmez.

Gümrük kontrolleri esnasında yolcunun kişisel eşyası, üzeri veya aracında ülkeye nakit getirdiğinin veya ülkeden nakit çıkardığının anlaşılması durumunda gümrük idaresi tarafından yolcudan form ile ön beyan istenir. Ancak 25 bin Türk Lirası’nı aşan Türk parası veya Türk parası ile ödemeyi sağlayan belgelerin ya da 10 bin Euro veya eşitini aşan efektifin yolcu beraberinde beyan edilmeden yurtdışına çıkarıldığı veya çıkarılmaya çalışıldığının tespiti halinde söz konusu değerler gümrük idaresince uygun güvenlik tedbirleri alınarak muhafaza altına alınır. Cumhuriyet Savcılığı’na bildirilir ve alınacak talimata göre hareket edilir. Ayrıca, durum şüpheli kabul edilerek konu Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na iletilir. Yolcu beraberinde değerlendirilmeyen eşya içerisinde gizlenmiş nakdin tespit edilmesi halinde ise, Cumhuriyet Savcısı’na suç duyurusunda bulunulur. Nakil vasıtalarının sürücü ve yardımcıları yolcu olarak kabul edilir. Yolcunun yurda girişte beraberindeki nakdi beyan edebilmesi için pasaport işlemlerini tamamlaması ve gümrüklü yer ve sahadan çıkmaması gerekmektedir.

Dış hatlardan gelerek iç hatlara transfer olan yolcuların beraberindeki kabin bagajında bulunan nakdin beyanını ilk indiği havalimanında yapması gerekmektedir. Tranfer olan yolcunun nakdinin uçak altı bagajında olması durumunda indiği son havalimanında beyan etmesi gerekmektedir. Bu genelge uyarınca beyan edilecek nakdin yolcu beraberinde olması esastır. İç hatlardan gelerek dış hatlara transfer olacak yolcuların beraberindeki kabin bagajında bulunan nakdi dış hatlara geçtiği havalimanında beyan etmesi gerekmektedir. Transfer olacak yolcunun nakdinin uçak altında olması durumunda ise ilk havalimanında beyan etmesi gerekmektedir. Gümrük idaresi, yurda girişte veya yurttan çıkışta farkındalığın artırılması ve caydırıcılığın sağlanmasını temin edecek sayıda yolcudan, nakdin kaynağını kontrol amacıyla açıklamada bulunmalarını ister. Kontrol edilecek yolcular, ilgili kurumlardan gelen bilgiler de dikkate alınarak yapılacak risk analizlerine istinaden veya görevli personel tarafından yapılan değerlendirmeye dayanarak seçilir. Yurtdışına gidip gelecek yolcu okuyucularımızın bu durumları bilmelerinde büyük yarar olduğunu düşünüyorum.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Gümrüğün adı yok 28 Mart 2024