Yeşil sanayi..

Hilmi DEVELİ
Hilmi DEVELİ EKONOMİDE SATIR ARASI

Yeşil sanayi, çevresel etkileri en aza indirmeyi amaçlayan, sürdürülebilir üretimi destekleyen, doğa dostu bir sanayi dalı olarak ifade edilmektedir.

 Bu yaklaşım ile atık yönetimi, enerji verimliliği, çevre dostu üretim teknolojileri ve yenilenebilir enerji kullanımı gibi faktörlere odaklanma sağlanmaktadır.

Yeşil Sanayi, klasik üretimden enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı, düşük sera gazı emisyonu ve atıkların döngüsel ekonomi ile yeniden kazanımının sağlanması şeklindeki üretim yöntemine geçilmesine denir.

Yeşil sanayi gibi kavramlar günümüzde iklim değişikliği ve çevresel sorunların çözülmesi için son derece önemlidir.

 Özellikle çevresel sürdürülebilirlik ve doğal kaynakların korunmasının giderek önem kazandığı günümüz şartlarında bu kavramlar ile ilgili bilinç oluşması gerekmektedir.

 Bu noktada sanayi sektörünün çevresel sorunlara en fazla neden olan sektörler arasında olduğundan bahsedebiliriz.

 Bu da sanayi sektöründe de çevresel sorunlara yönelim olması zorunluluğunu beraberinde getirmiştir.

 Yeşil sanayi kavramı çevre dostu ve sürdürülebilir üretim yöntemlerinin benimsenmesini ifade etmektedir.

Yeşil sanayi, çevresel etkileri en aza indirmeyi amaçlayan, sürdürülebilir üretimi destekleyen, doğa dostu bir sanayi dalı olarak ifade edilmektedir.

 Bu yaklaşım ile atık yönetimi, enerji verimliliği, çevre dostu üretim teknolojileri ve yenilenebilir enerji kullanımı gibi faktörlere odaklanma sağlanmaktadır.

 Bu sayede çevresel karbon ayak izinin azaltılması hedeflenmektedir.

 Yeşil sanayi geleneksel sanayi süreçlerine göre çok daha sürdürülebilir ve ekolojik dengeyi koruyan bir model sunmaktadır.

 Klasik üretim yöntemleri ile ilerleyen sanayilerin yeşil sanayi olmaları için izlemeleri gereken yol yeşil dönüşümdür.

 Bu noktada sanayi yöneticilerinin, sivil toplum kuruluşların ve hükümetlerin üretimleri yeşil dönüşüme yönlendirmeler ve teşvik etmeleri oldukça önemlidir.

Yeşil Sanayinin Temel İlkeleri

Yeşil sanayi, çevresel sürdürülebilir ilkesine dayanmaktadır.

 Bu amaçla doğal kaynakların korunması, enerji verimliliğinin arttırılması ve çevre dostu üretim süreçlerinin benimsenmesini amaçlamaktadır.

 Bu ilkelere uygun bir şekilde yeşil sanayi, çevresel etkileri en aza indirmeyi hedeflemektedir.

Enerji Verimliliği

Yeşil sanayi, enerji kullanımını optimize etmeyi ve enerji verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır. İşletmeler, üretim süreçlerini daha az enerji tüketen teknolojilere geçerek ve enerji tasarruflu uygulamaları benimseyerek bu ilkeyi sağlayabilmektedir.

Yenilenebilir Enerji Kullanımı

Geleneksel enerji kaynaklarının yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme, yeşil sanayinin temel ilkelerinden biridir.

 Güneş, rüzgar, hidroelektrik ve biyokütle gibi temiz enerji kaynakları, çevre dostu enerji üretimine katkıda bulunur.

Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

Yeşil sanayi, atıkları minimize etmeyi, geri dönüşümü teşvik etmeyi ve atık yönetimini sürdürülebilir bir şekilde düzenlemeyi amaçlamaktadır. Atık üretimini azaltmak, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olmaktadır.

Çevre Dostu Teknolojiler

Çevre dostu üretim teknolojileri, toksik maddelerin kullanımını azaltmayı, su ve enerji tasarrufunu içermektedir. Bu teknolojiler, çevresel etkileri en aza indirerek sürdürülebilir üretim sağlamaktadır.

Aynı zamanda teknolojiler yükseltilmesi ile sera gazı emisyonlarının azaltımı sağlanmış olur.

Sosyal Sorumluluk

Yeşil sanayi, sadece çevresel değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk ilkelerine de odaklanmaktadır. Çalışan hakları, topluluklarla işbirliği ve adil iş uygulamaları, sosyal sürdürülebilirliğin bir parçasıdır.

İnovasyon ve Araştırma

Yeşil sanayi, sürekli olarak çevre dostu teknolojileri ve yöntemleri geliştirmeye yönelik bir itici güçtür. Yeşil inovasyon, çevresel sürdürülebilirliği artırmak için sürekli bir çaba gerektirmektedir.

Su Koruma ve Etkin Su Yönetimi

Yeşil sanayi, su kaynaklarını koruma ve etkin su yönetimi stratejileri ile ilgilenmektedir. Su tasarruflu teknolojilerin benimsenmesi ve su tüketiminin optimize edilmesi, bu ilkenin bir parçasıdır.

Eğitim ve Farkındalık

Yeşil sanayi, çalışanları ve topluluğu yeşil ilkeler konusunda eğitmeyi ve farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

 Bu, sürdürülebilirlik kültürünün benimsenmesine katkıda bulunmaktadır.

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi

Ülkemizde Aralık /2023 itibariyle 6 yıl sürecek olan 450 Milyon dolar bütçeli Dünya Bankası destekli TUBİTAK ve KOSGEB aracılığıyla işletmelere sunulmak üzere "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" başlatılmıştır.

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ortakları KOSGEB, TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan oluşmakta.

Yeşil Sanayileşme; sanayide döngüsel ekonomi ve yenilebilir enerji kapasitesinin arttırılması ile verimliliği artırarak ülke içinde yeşil büyüme odaklı ürünlerin üretilmesi ve ulusal/uluslararası seviyede rekabetçiliğin geliştirilmesi açısından kritik önemde görülmektedir.

Yeşil Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunan Türkiye’de yerleşik KOBİ'ler, büyük firmalar veya

firma konsorsiyumları (kamu araştırma enstitüleri ve üniversiteler dahil) bileşen kapsamında

açılacak olan çağrılara başvurabileceklerdir.

Proje kapsamında KOSGEB tarafından imalatçı KOBİ’lerin;

Ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi,

Çevre dostu teknolojilerin kullanılmasına yönelik farkındalıklarının artırılması,

Enerji maliyetlerinin azaltılmasına yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi,

Çevresel sürdürülebilirlik, rekabetçilik, yatırım olanakları, dijitalleşme ve kaynak tedarikinde güvence amacı ile çevresel duyarlılığa ve kaynakların daha verimli tüketilmesine yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmakta.

Projeye ilişkin detaylı bilgilere  KOSGEB ve TÜBİTAK  web sayfalarından ulaşabilirsiniz..

 

 

 

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Yapay zekâ ve pazarlama 04 Nisan 2024
Yapay zekâ ve eğitim 07 Mart 2024