Z Kuşağı kariyer planı yapıyor mu?

Hakan OKAY
Hakan OKAY Helikopter Bakışı

Kariyer planı, bir bireyin mesleki hedeflerini belirleyip bu hedeflere ulaşmak için izleyeceği yolun bir planını yapmasıdır.

Kariyer planı, kişinin kariyerindeki gelişimini planlamasına, hedeflerine odaklanmasına ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli adımları belirlemesine yardımcı olur.

1995 – 2010 yılları arasında doğan ve günümüzde iş hayatına girmiş olan, girmeye de devam eden Z Kuşağı gençlerinin, yapılan mülakatlarda genellikle uzun vadeli hedefleri yerine çok kısa vadeli hedefler belirledikleri, hatta bazılarının bu konuda hiç düşünmediklerini görmekteyiz.

Kuşkusuz kariyer planlarını çok iyi tasarlayan, kendilerine yatırım yapan, kendilerini çok iyi geliştiren Z Kuşağı gençleri de vardır. Ancak tüm dünya genelinde yaşanan olumsuz gelişmeler, ekonomik sıkıntılar ve savaşlardan dolayı yaşanan krizler, Z Kuşağı gençlerinin büyük bir bölümünü pesimist düşüncelere sevk etmektedir. Dolayısı ile bu gençler Kariyer Planlarını inandırıcı bulmamakta ve gelecekle ilgili karamsarlığa kapılmaktadırlar. Bu nedenle de uzun vadeli Kariyer Planı gibi kavrama inanmamaktadırlar.

Oysa yakın bir gelecekte, tüm olumsuzluklar azalabilir ve daha stabil bir ekonomiye geçebiliriz. İşte o zaman, ancak kendini geliştiren, yatırım yapan ve belirli bir plan dahilinde yolunda ilerleyen gençlerin önünde kapılar açılabilir ve önemli görevleri alabilirler.

Tahmin edileceği üzere, zaten çok kısa bir süre sonra iş hayatında, kendinden önceki kuşaklar yavaş yavaş iş hayatını terk ederken, sayısal olarak Z Kuşağı temsilcileri daha fazla yer alacaklardır. Bu nedenle, Z Kuşağının Kariyer Planlarına gereken önemi vermeleri ve bu konuda detaylı düşünmeleri gerekmektedir.

Peki, bir Kariyer Planın basamakları nasıl oluşturulmalıdır?

1. Adım Hedef Belirleme:
Kariyer planının temeli, bireyin ulaşmak istediği kariyer hedeflerini belirlemektir. Bu hedefler genellikle belirli bir pozisyona ulaşmak, belirli bir sektörde çalışmak veya belirli bir gelir düzeyine ulaşmak olabilir.

2. Adım Değerler ve İlgi Alanlarını Tespit Etme:
Kariyer planı yaparken birey kendi değerleri ve ilgi alanları da göz önüne almalıdır. Kariyer, sadece maddi başarı değil, aynı zamanda kişisel tatmin ve mutluluk da sağlamalıdır.

3. Adım Güçlü Yönler ve Zayıf Yönlerin Analizini Yapma:
Kişi, kariyer planı yaparken kendi güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmelidir. Bu analiz, hangi alanlarda daha fazla gelişmeye ihtiyaç olduğunu belirlemek için önemlidir.

4. Adım Eğitim ve Beceri Geliştirme:
Belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli eğitim ve becerileri belirlemek ve bu konuda sürekli gelişim için çaba harcamak önemlidir. Kurslar, seminerler, sertifikalar veya ileri düzey eğitimler bu aşamada devreye girebilir.

5. Adım Ağ Oluşturma:
İş dünyasında etkili bir ağa sahip olmak, kariyer planının başarılı bir şekilde uygulanmasını destekleyebilir. İş ilişkileri kurmak ve profesyonel çevrelerde aktif olmak, kariyer fırsatlarını artırabilir.

6. Adım Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Hedef Belirleme:
Hedeflerin kısa, orta ve uzun vadeli olarak belirlenmesi, kişinin planını daha etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olabilir. Kısa vadeli hedefler, daha hızlı başarılar elde etmeye odaklanırken, orta ve uzun vadeli hedefler geniş kapsamlı başarıları hedefler.

7. Adım Değişen Koşullara Uyum Sağlama:
Kariyer planı esnek olmalıdır. İş dünyasındaki değişen koşullara uyum sağlamak için plan sürekli olarak gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir.

Kariyer planı, bireyin mesleki başarılarını artırmak, kişisel tatmin sağlamak ve uzun vadeli kariyer hedeflerine ulaşmak için önemli bir araçtır.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Ekip Olmak 18 Mart 2024
Önlem Almak 26 Şubat 2024
Düzeltici Faaliyetler 19 Şubat 2024