AB'den şirketlere yönelik 'bürokrasi' kolaylaştırması

Avrupa Birliği (AB), farklı üye ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerin resmi ve bürokratik işlemlerini azaltmaya yönelik teklif hazırladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AB'den şirketlere yönelik 'bürokrasi' kolaylaştırması

Şirketlerle ilgili bilgiler, iş kayıt sistemi aracılığıyla üye ülkeler arasında paylaşılacak.

Şirketlerin başka bir AB ülkesinde şube veya temsilcilik kurarken yeniden bilgi sunmasına gerek kalmayacak.

Bir kişiye şirketi başka bir ülkede temsil etme yetkisi verecek çok dilli dijital AB vekaletnamesi uygulamasına başlanacak.

Şirket belgeleri için apostil veya onaylı tercüme gibi formalitelere son verilecek.

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin onayı gerekiyor.