TEB Başkanı Üney: Ana amaç bölgedeki eczanelerin ayağa kaldırılması

TEB Başkanı Arman Üney, afet bölgesinde ilaç ihtiyacının karşılandığını ve karşılanmaya devam ettiğini belirterek bölgede ana amacın eczaneleri yeniden faaliyete geçirmek olduğunu söyledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA (EKONOMİ) 

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Arman Üney, deprem bölgesinde başlattıkları konteyner eczane ve mobil eczane uygulamasıyla ilaç ihtiyacının karşılandığını ve karşılanmaya devam ettiğini belirterek, bu aşamadan sonra ana amacın bölgedeki eczanelerin yeniden faaliyete başlamasının sağlanması olduğunu söyledi.

TEB Başkanı Arman Üney Ankara’da düzenlediği basın toplantısında, 1100 eczanenin depremden etkilendiğini, bunların büyük kısmının tamamen ya da büyük oranda hasar gördüğünü, önemli sayıda eczanenin de ilaçlarının yağmalanması nedeniyle faaliyetlerini sürdüremez duruma geldiğini hatırlattı. 44 eczacı, 21 eczacılık fakültesi öğrencisi, çok sayıda eczane çalışanının hayatını kaybettiğini belirten Üney, insan kaynağı açısından da sıkıntılar bulunduğunu vurguladı.

Depremden etkilenen eczanelerin faaliyete başlaması için kamudan beklentileri olduğunu bunun yanısıra sektörün diğer bileşenlerinin de yapabileceklere bulunduğunu kaydeden Üney, “Eczacılarımızın bir an önce hizmet sunabilmesi için, kamu otoritesi tarafından acil tedbirler alınmasını ve öncelikli olarak hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Bu amaç doğrultusunda Türk Eczacıları Birliği olarak bütün olanaklarımızı seferber ettiğimizi özellikle vurgulamak isterim. Dün ilaç sanayinin, kooperatiflerimizin ve ecza depolarının temsilcileri ile bu gündemle bir araya geldik ve çok önemli bir değerlendirme toplantısı da yaptık” dedi. Üney, değerlendirme toplantısında eczanelerin yeniden inşasından ilaç stoku teminine kadar bir dizi çalışma yapılabileceğini vurguladı.

Başka illere taşınanlar için de katılım payı çıkmasın

TEB’in de gündeme getirdiği, SGK’nın deprem bölgesinde ilaç, muayene gibi hizmetlerin katılım payı almamasını olumlu bulduklarını ancak deprem bölgesi dışına gitmiş kişilerin de bu paylardan muaf tutulması yönünde yeniden talepte bulunduklarını kaydeden Arman Üney, bu imkanı veren Kararnamenin yayınlanmasının ardından SGK’nın uygulamaya geçmesini beklediklerini vurguladı.

İlaç temini devam ediyor

TEB Başkanı Arman Üney, 46 binden fazla eczacının bağışlarıyla bölgede kurulan eczanelerden gerektiğinde ücretsiz ilaç temini yapıldığını, dönüşümlü olarak 2500 gönüllü eczacının bölge halkına hizmet ettiğini hatırlatarak, bunun yanısıra iki ayrı uçakla 50 tonun üzerinde çeşitli ürünlerden oluşan bağışın da bölgeye ulaştırıldığını kaydetti. Üney, TEB’in eski genel merkezinin de 250 yatak kapasiteli barınma merkezi haline getirileceğini açıkladı.

Arman Üney basın toplantısında, eczacıların çabalarının çeşitli kesimlerce ve halk tarafından takdir görmesinden mutlu olduklarını vurgularken, deneyimlerini bir rapor haline getirip kamuoyuna açıklayacaklarını kaydetti. Üney konuşmasında “Afetlerde bölgeye ilk intikal eden gönüllü eczacılarımıza, en yüksek sağlık otoritesi tarafından sade bir teşekkürün bile çok görülmesine, meslektaşlarımızın anlam veremediğini çok net ifade etmek istiyorum” ifadesini de kullandı.