Yalova Makine OSB, UNDP ortaklığında Yenilik Merkezi Kuruyor

Yalova İmes Makine İhtisas OSB Başkanı Özdemir, "Yeni bir işletim metodolojisi ile kuracağımız Yenilik Merkezimiz ile bölge sanayisine bu konuda örnek olma ve hizmet verme hedef ve azmindeyiz" ifadelerini kullandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yalova Makine OSB, UNDP ortaklığında Yenilik Merkezi Kuruyor

Direnç ÖZDEMİR
YALOVA MAKİNA İHTİSAS OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Bildiğiniz gibi Yalova Makine İhtisas OSB olarak 2017 yılında yerli, yenilikçi ve yeşil bir OSB olma mottosuyla yola çıktığımızda Bakanlığımız tarafından 331 sicil numarası ile tescillendik. Ancak biz her zaman 331’inci OSB olarak ülkemize hizmet etmekten ziyade daha üst bir amaçla, model bir OSB inşa etmek ve gerek inşaası gerekse işletimiyle paydaşlarımıza yenilikçi dönüşüm konusunda önder olmayı hedefleyen bir OSB olduk ve bu hedefle devam eden altyapı çalışmalarımız kapsamında eş zamanlı olarak katılımcılarımızın yenilik kapasitelerinin artırılması için de çalışmalara başladık.

Sürdürebilirlik, yapay zeka, z kuşağı, yenilikçilik, yaratıcı yıkım, orta gelir tuzağı, akıllı cihazlar, dijitalizasyon ve Ar-Ge gibi kavramların çok sık konuşulduğu dönemimizde, söylemlerden aksiyona geçerek dönüşüm evreninin bir parçası olmak ve yeni bir OSB modeli oluşturmak çok rastlanır bir hedef değildi.

Bu hedefe yönelik olarak, yine aynı dönemde UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) da, küresel ve ulusal kalkınma sorunlarına ve orta gelir tuzağına çözümler bulma üzerinde çalışıyordu. Türkiye'de de sürdürülebilir büyüme, yenilikçi üretim, endüstri 4.0’a uygun üretim ve OSB'leri yeni nesile uygun hale getirmeye yönelik olarak yürüttükleri “2023’e Doğru OSB’lerin Dönüşümü” projesi, bizim yola çıkarken koyduğumuz “Yeni Nesil OSB” mottomuz ve Ankara’da UNDP’ye anlattığımız OSB vizyonumuz, projenin tariflediği model OSB ile birebir örtüştü ve henüz altyapı aşamasındayken Dünya’da 21, Türkiye’de ise yalnızca 3 OSB paydaşı olan bu projenin bir parçası olma gururunu yaşamış olduk.

Projenin detayına baktığımızda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın (Mülga Kalkınma Bakanlığının) desteği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB)’nın yürütücü ortaklığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nın koordinatörlüğünde OSB'lerin yenilikçiliğe katkısını arttırmak amacıyla 2 model ön plana çıkıyor.

Birinci model işletimde olan mevcut gelişmiş OSB’lerde yenilik merkezleri inşa edip yenilik ekosistemleri oluşturarak bu OSB’leri “Yeni Nesil”e uygun hale getirmeyi amaçlayan Türkiye’deki diğer 2 OSB paydaşının da dahil olduğu model olarak göze çarpıyor.

Ancak ikinci model, gerektirdiği kaynak ve hedef kitlesi göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’nin yüksek katma değerli ürün üretme potansiyeli ve kentsel yaşam kalitesi en yüksek bölgelerinde uygulanabilir bir model olarak Türkiye’de çok işlevli yeni nesil bölgelerin sıfırdan kurgulanması ve yönetilmesi olarak planlanan daha kapsamlı bir model.

Biz sıfırdan kurulan bir OSB olarak tariflenen ikinci modeli temsil ediyoruz ve temel atma törenimizle beraber kuracağımız yenilik merkezimiz ile de modele jeopolitik olarak Marmara’nın kalbinde bulunan Yalova’da hayat bulduracağız.

Şu bir gerçek ki, sanayi toplumuna göre kurgulanan Organize Sanayi Bölgelerimizin (OSB), artık bilgi ve teknoloji toplumu ve bağlı ekonomisinin getirdiği şartlar gereği, kanunen böyle bir yükümlülüğü bulunmasa da, imalat dışı yeni destekleyici ihtiyaçlara yönelik hizmetler/destekler ve iş yapma biçimleri geliştirmesi gerekiyor. Zorlu rekabet koşulları nedeniyle firmalar gibi OSB’lerin de yenilikçi organizasyonlara dönüştürülmesi ve katılımcılarına bu konuda öncülük etmesi gerekiyor. Biz de dahil olduğumuz proje kapsamında yeni bir işletim metodolojisi ile kuracağımız Yenilik Merkezimiz ile bölge sanayisine bu konuda örnek olma ve hizmet verme hedef ve azmindeyiz. Daha sağlıklı bir yıl olmasını temenni ettiğimiz 2021 yılında temellerini atacağımız Yenilik Merkezi’miz, şimdiden tüm ülkemize hayırlı olsun.